Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kinas epokindelning

No description
by

Cassandra Nilsson

on 2 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kinas epokindelning

Kinas epokindelning
Som världens älsta civilation har kulturen i kina starkt påverkat alla i sin omgivning. Utan dess påverkan hade Europas utveckling gått mycket sämre.
En stor del av befolkningen var jordbrukare. Det viktigaste att skörda var riset och vetet. Även här kan man finna en uppfinning som europeerna var sena med. Järnplogar. Vilket kineserna flitigt använt sedan 500 ftv.
Teknik & religion

På 400-talet f v t splittrades Zhoustaten och rasade samman. De lokala furstarna hade blivit så starka att de kunde föra en helt självständig politik, och de följande 200 åren kom att kännetecknas av att det fanns ett flertal olika kinesiska stater som krigade och handlade med varandra.
ca 500 f v t – 200 vt

Under denna tid så föll thangdynastin, vilket ledde till inbördeskrig. Kina enades av songidynastin , när en annan familj tog över och styrde landet.
song hade ingen bra militärstyrka. Ett normadfolk såkallade '' jindynastin '' tog kontroll över norra Kina. På så sätt blev Kina splittrats i två.
efter splittringen tog mongolerna över.

Under denna tiden utökades även jordbruket och handeln. Man utvecklade krutet här. när norra och
södra Kina enades

tidigtmoderna Kina

Den Kinesiska civilisationens början
( forntiden )
Kina har kommit med en massa uppfinningar som lagt en stor grund för utvecklingen i det moderna samhället. Kända uppfinningar är boktryckarkonsten, gjutjärnet, krutet och pappret.
Den kinesiska civilisationen uppstod i norra Kina. Man säger även att civilationen räknas till mänsklighetens fyra urcivilisationer. Det vill säga Egypten, Mesopotamien och Induskulturen i Indien.
Kina var inte ett enat rike under denna epoken, utan bestod av flera mindre stater.
Kinesiska religionen stod på en förfädersdyrkan. Kungen var här en centralgestalt. En av hans viktigaste uppgifter var att utföra religiösa ceremonier som upprätthöll vad man kallade förbindelse med de bort gånga förfäderna.
Ca 2000- 500 ftv
2000 - 500 fvt

Splittring och enhet
( antiken)
Kinas medeltid
ca 300-900
Flera kinesiska stater uppstod o hade flera etniska grupper samt talade olika språk som var närbesläktade. De olika staterna var lika kraftfulla. Det fanns en gemenskap i det kulturella som relegion och seder. Men det var inte större än den gemenskap som fanns i medeltida Europa.
Vid denna tid var det helt klart möjligt att Kina inte hade slagits samman till ett sammanhållet imperium, utan hade fortsatt att bestå av ett antal medelstora stater, på samma sätt som det blev i Europa. De kinesiska staterna benämndes gemensamt Zhongguo, en beteckning som senare kom att leva kvar som namn på det enade Kina. Traditionellt brukar Zhongguo översättas till ”Mittens rike”, men ordets ursprungliga betydelse är ”De centrala staterna” eller ”Mittens stater”.
Under de krigandes staternas tid var det väldigt kaotiskt för Kina, men de fick ett nytänkande att växa. Det var under denna tid som Kinas huvudsakliga filosofier utformades. En viktig anledning till det är att det inte fanns någon enskild överhöghet, utan ett antal mindre stater. Det innebar att en nytänkare alltid kunde hitta en vänligt stämd härskare i någon av Zhongguo-staterna.

I kinesisk idéhistoria brukar man tala om ”de hundra filosofiska skolorna”


Thangdynastin var stor under denna tid. Det var ett återskapande av ett enat imperium som förändrade Kina mycket. Man hade en stor kulturell tolerans, vilket ledde till ökande handelsförbindelser samt ökad rikedom. Under denna tid så byggdes många buddhistiska tempel. Buddismen blev stor och poesi utvecklas. Man körde med ett merit system där dom duktigaste skulle komma in i statens tjänst. Man inrättade statliga skolor för att de lägre samhällsklasserna skulle få ta del av kunskapen.
många nya stammar bosatte sig i kina. Därför blev kina en blandkultur.
(före våran tidsräkning)
ca 900-1644
Tidslinje
Det sista kejsardömet
1644-1912
Ett folkslag manchurererna tog över Kina våldsamt och upprättade en egen dynasti. De kontrollerade militärmakten för att inte nya revolter skulle uppstå. Man slog ut normaderna med militärt hot. De krävdes många innan normaderna gav sig. Kina blev konservativt. Jämför man med övriga världen så regerade inte industrilismen i Kina. Utan man jobbade i gruvor för att bryta stenkol. Under 1700-talet utbröts ett opiumkrig. Storbritannien började göra intrång mot Kina. Befolkningen började protestera.
Detta ledde till grund för det moderna samhället i Kina. Befolkningen ökade, detta tog hårt på resuserna. Därför väderades söner högre än döttrar.

Kinesiska revolutionen
1912-1949
Upprorsmän lyckades störta manchuererna och fick kontroll över stola delar av landet tillsammans med en nationaliströrelse.
Kommunismen börajde spridas under 1910-talet. Då lyckades man få ner nationaliströrelsen. Bråket forsatte mellan nationalisterna och kommunisterna och Kina var lite av ett splittrat land. Kina hade under 30- talet ett nytt hot: det Japanska imperiet.
Japan okkuperade manchereiet och Kinesist Japanskkrig utbröt. Detta övergick till det andra världskriget.
1949- ****
folkrepubliken Kina
Komunistpartiet utropade folkrepubliken Kina. Nationen blev en enpartistat. Med Mao Zedong som ledare. Man var kontrollerad av sovjetunionens lagar. Men mao började göra sig osams med sovjeterna och ett krig mot dom var nära.
Man införde en planekonomisk modell för att rusta upp industrin samt jordbruket. Människor som ansågs vara kapitalister sattes i arbetsläger och mördades. Folket levde under väldig press. 1976 dog Mao Zedong, o en ny ledare tillträddes samma år. De blev en enorm ekonomisk tillväxt under 80-90 talet.
Kina var ju långt före sin tid. När industialiseringen kom så halkade dom efter. Trots detta har de kommit ikapp i dagensläge. Då Kinas ekonomi idag är störts i världen.
Kina var ett splittrat land, medan andra länder i världen var enade. Då kunde de andra länderna gå vidare i utveckligen medan Kina stod still.
De som enar alla epoker är krig.
Tankar
Full transcript