Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LESSON PLAN IN MAKABAYAN

No description
by

jureena bacolor

on 18 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LESSON PLAN IN MAKABAYAN


Pinagsanib na aralin sa Sibika at Kultura, Musika, Sining at Ekawp – Ikaanim na Baitang
I. Mga Layunin
1. Naiisa-isa ang mga pagdiriwang pangrelihiyon
2. Nailalarawan kaugaliang kaugnay ng pagdiriwang na pangrelihiyon
3. Naipapakita ang pagkakabuklod ng mga Pilipino dulot ng pagdiriwang na panrelihiyon

Pagpapahalaga: Pagkakaisa II. Paksang Aralin: Kaugaliang Kaugnay ng mga Pagdiriwang na Panrelihiyon

Sanggunian: BEC PELC B.2. Pagsibol ng Lahing Pilipino 2 dd. 115
Sibika at Kultura dd. 175-188

Kagamitan: Mga Larawan ng Iba’t-ibang Pagdiriwang na Panrelihiyon,
jumbled letters, chart, krayola, cassette recorder III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain
1. Balik-Aral
Magkaroon ng paligsahan sa pagbuo ng jumbled letters tungkol sa mga pagdiriwang
 
2. Pagganyak
Pagpapakita ng larawan at pag-usapan ang mga ito.
Ipadikit ang mga larawan hanggang makabuo ng flower webbing. B. Panlinang na Gawain
 
1. Paglalahad
Ang tawag sa mga ito ay mga pagdiriwang na panrelihiyon
Ipabasa muli ang mga pagdiriwang na panrelihiyon
Pagsubaybay ng guro habang nagbabasa ang mga bata
 
2. Pagtalakay
 
3.(Paggamit ng Data Retrieval Chart)

4. Magbigay ng mga katanungan upang mapunan ang Data Retrieval Chart sa mga bata tulad ng mg sumusunod: Anu-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon ang binasa ninyo?

Anu-ano ang mga gawain ng tao sa pagdiriwang?

Anu-ano ang mga kaugaliang kaugnay ng pagdiriwang na panrelihiyon?

Bakit ginugunita ang mga pagdiriwang na ito? 3. Pagpapahalaga
 
Kayo ba ay nagpupunta sa mga pagdiriwang na ito?
Bakit?
Ipaliwanag ang mga ginagawa ninyo habang kayo ay dumadalo sa mga pagdiriwang na ito? C. Pangwakas na Gawain
 
1. Paglalahat
Anu-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon na ating pinag-aralan?
Anong kaugalian ng mga Pilipino ang makikita natin kapag ipinagdiriwang ang mga okasyong ito?
Bakit mahalagang gunitain ang mga pagdiriwang na ito?
 
2. Paglalapat/Pagsasanib
Magbigay ng mga larawan ng mga pagdiriwang at ipakulay ito sa mga bata.
Gamit ang cassette recorder, ipasayaw sa mga bata ang “Heel and Toe” sa tugtuging pamasko. IV. Pagtataya
Panuto: Itapat ang kaugaliang nasa Hanay A sa angkop na pagdiriwang na nasa Hanay B. Titik lang ng tamang sago tang isulat sa sagutang papel.
 
Hanay A Hanay B
1. Bumabasa ng pasyon a. Pasko
2. Nag-aayuno at nagda- b. Hari-Raya Puasa
rasal ang mga Muslim c. Pista
3. Ssmasamang nagsasaya d. Ramadan
sa plasa ang mga Muslim e. Mahal na Araw
4. Nagmamano sa ninong
at ninang f. Santakrusan
5. Nagkakaroon ng kasa-
yahan, prusisyon at
naghahanda ng pag-
kain ang isang bayan
Takdang-Aralin
Bumuo ng grupo na may sampung miyembro. Pumili ng isang pagdiriwang na panrelihiyon. Isakilos ang kaugaliang kaugnay ng pagdiriwang na ito.


Inihanda ni:
 
LIBERTY GUZMAN
District HEKASI Leader
Master Teacher II
Victoria West District
Victoria, Tarlac
Full transcript