Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Classe 23/09/2014

Introducció al dret constitucional - Facultat de Dret UdG
by

Pere Simón

on 5 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Classe 23/09/2014

CLASSE DIMARTS 23/09/2014
* Procés constituent i transició política *
* Estat de Dret *
+ 9.1 CE: "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico"
* Estat democràtic *
* Estat Social *
+ principi de legalitat arts. 25, 103, 106 CE
* Principis de l'art. 9.3 CE *
+ 9.1 Estat de Dret i 9.2 mandat als poders públics
+ L'imperi de la Llei com expressió de la voluntat general
+ drets i deures (secció 1a, cap II, Tit. I) amb garanties (53, 168 CE)
+ separació de poders, independència del poder judicial
+ responsabilitat dels poders públics
+ Principi de legalitat: (103 i 106 CE)
+ Origen: C. Weimar 1919 i CI 1947
+ L'estat ha de realitzar una tasca positiva de confirmació social
+ promoció de la igualtat material (arts. 9.2 i 14 CE)
+ reconeixement de drets de caracter prestacional
educació primaria i gratuita 27.4 CE (fonamental)
treball, protecció de la salut, accés a la cultura, medi ambient, vivenda digna (arts. 35, 43, 44, 45, 47 CE)
+ Constitució econòmica: Títol VII CE
propietat privada i interès general arts. 127 i 33 CE
planificació de l'activitat econòmica general 131 CE
+ soberania popular: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" art. 1.2 CE
+ pluralisme polític (democràtic, informatiu, social, territorial, lingüístic)
+ reconeixement de drets de participació ciutadana
+ partits polítics
+ sindicats de treballadors i organitzacions empresarials
+ crisi política del franquisme i la transició política
+ Ley para la reforma política: corts bicamerals d'extracció democràtica i previsió de reforma constitucional a iniciativa del govern o del CD, aprovada per majoria absoluta d'ambdues cambres i Referendum
+ 15 de juny 1977: primeres eleccions democràtiques
+ La gestació del text constitucional: crisi econòmica, inestabilitat política, ponència redactada per set membres, 31 d'octubre de 1978 referèndum 6 de desembre 1978
+ la forma de govern de l'Estat, relacions esglèsia-Estat, l'estructura territorial de l'Estat, cap d'Estat i poder executiu
+ publicitat arts. 91, 95 CE
+ seguretat jurídica
+ responsabilitat arts. 106, 121 i 102 CE
+ irretroactivitat de les normes i la interdicció en l'arbitrarietat
Evolució històrica monarquia

+ monarquia limitada
+ monarquia absoluta
+ monarquia constitucional
+ monarquia parlamentaria: soberania popular, divisió de poders, auctoritas y no potestas, racionalizada y no racionalizad
* Forma de govern: monarquia parlamentaria *
+ Soberania popular, divisó de poders, auctoritas sense potestas
+ funcions i atribucions taxades numerus clausus 62 i 63 CE
+ l'institució del "refrendo" 64 CE
La Corona com a òrgan d'Estat

+ la sucessió a la Corona: preferència del mascle, la possibilitat d'excluir eventuals hereus al tro i LO 57 CE


+ la regència: funcions exercides pel regent 59 CE


+ òrgans al servei de la Corona 65 CE


+ el successor a la Corona 57.2 59.2 61.2 CE
* L'estatut jurídico-constitucional del monarca *
+ Inviolabilitat: protecció penal reforçada i sinònim d'immunitat 56 CE, art. 411 LECrim
+ la no responsabilitat i l'institut del "refrendo" 64 CE
funcions i atribucions 62 i 63 CE, numerus clausus auctoritas sense potestas, amb absència del dret de vetar
+ relació amb les corts generals: 63.3, 64.1, 62. b), 61.1, 59.3, 57.3 i 57.5 CE
Full transcript