Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szól

No description
by

Zs La

on 29 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szól

Beszélgetés a Jelnyelvi törvényről és a médiatörvényről
A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
- 2009. november 9. - 17.10 perc
- egyhangúlag (369 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
- az Európai Unió tagországai közül a második
- a Fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ Egyezményre tekintettel fogadták el
Előzmények
- Fogyatékossággal élő személyekről szóló ENSZ Egyezmény
Magyarország 2007-ben ratifikálta a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményt.
2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2. cikk
Meghatározások
A „kommunikáció” fogalmába tartoznak a nyelvek
A „nyelv” magába foglalja a beszélt nyelvet, a jelnyelvet és a nem beszélt nyelv egyéb formáit
21. cikk
A véleménynyilvánítás és a szólás szabadsága, valamint az információhoz való hozzáférés
a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon, az általuk megválasztott kommunikációs formán keresztül gyakorolhassák a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk és elgondolások keresésének, befogadásának és közlésének szabadságát
a hivatali érintkezés során legyen elfogadott és támogatott a jelnyelv
elismerik és elősegítik a jelnyelvek használatát
24. cikk
Oktatás
oktatásban és a közösségben való teljes és egyenrangú részvétel
elősegítik a jelnyelv elsajátítását, és támogatják a hallássérült közösség nyelvi identitását
biztosítják hogy a vak, siket, valamint siketvak személyek oktatása az egyén számára legmegfelelőbb nyelven, kommunikációs módszerrel és eszközökkel történjék
olyan tanárokat - közöttük fogyatékossággal élő tanárokat - alkalmazzanak, akik megfelelő képesítéssel rendelkeznek a jelnyelv oktatására
30. cikk
A kulturális életben, üdülési, szabadidős és sporttevékenységekben való részvétel
A fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon jogosultak sajátos kulturális és nyelvi identitásuk elismerésére és támogatására, beleértve a jelnyelveket és a siket kultúrát.
9. cikk
Hozzáférhetőség
A részes államok szükséges intézkedéseket hoznak az élő segítségnyújtás formáinak és a közvetítők biztosítására, ideértve a szakképzett jelnyelvi tolmácsokat az épületek és a nyilvánosság számára rendelkezésre álló lehetőségek hozzáférhetőségének elősegítése érdekében
Miért jelentős a Jelnyelvi törvény?
Jelnyelvi törvény
A Jelnyelvi törvény célja
- a magyar jelnyelv nyelvi státuszának elismerése
- a magyar jelnyelv, illetve a speciális kommunikációs rendszerek használatának biztosítása
- állam által finanszírozott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
életminőség javítása
társadalmi esélyegyenlőség növelése
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása
hallássérült tanulók, hallgatók oktatása eredményességének növelése
munkaerő-piacon az esélyek javítása
a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás stabillá, átláthatóvá tétele
a magyar jelnyelv nyelvi státuszának elismerése
magyar jelnyelvet használó személyek közösségét, mint nyelvi kisebbséget definiál
a magyar jelnyelv használata, fejlesztése és megőrzése
a siketkultúra ápolásának, gyarapításának és átörökítésének joga
a bilingvális oktatás választásának lehetősége
a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás egységességének szabályozása
Nyelvi kisebbség
anyanyelvi oktatásban való részvételhez való jog
a kisebbségi mivolttal kapcsolatos személyi adatok védelme
anyanyelv, kultúra, hagyományok megismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, továbbadásához való jog
bilingvális oktatás
identitástudat erősítése
Kisebbség: Általában egy társadalmi csoporton belül az a kisebb létszámú csoport, amely valamilyen ismérv révén különbözik a többségtől. Leggyakrabban etnikai, nemzetiségi, nyelvi, vallási kisebbségekről beszélünk.
Jelnyelvi tolmácsszogáltatás
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
Ki vehet igénybe térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást?
aki magasabb összegű családi pótlékban részesül
aki fogyatékossági támogatásban részesül
akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a 40 dB-t
akinek fogyatékossága - a BNO-10-es osztályozása szerint - egyidejűleg a H54-es és a H90-es csoportba tartozik
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
ellátást megállapító határozat
ellátást megállapító határozat
szakorvosi igazolás, illetve szakorvos által kiadott audiogram
szakorvosi igazolás, illetve szakorvos által kiadott audiogram
- állam által finanszírozott jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál
- magyar jelnyelven és speciális kommunikációs rendszerek alkalmazásával
- szabadon megválasztható a jelnyelvi tolmács személye, a jelnyelvi tolmács egyetértésével
- a törvényben nem szabályozott esetekben, a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe
Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzéke
Titoktartási kötelezettség
Finanszírozás
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
- szóbeli vizsga
- közszolgáltatási tevékenység
A jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszerek elsajátítása
"A hallássérült, illetve siketvak személy számára biztosítani kell, hogy a magyar jelnyelvet, illetőleg az egyéni szükségleteinek leginkább megfelelő speciális kommunikációs rendszereket elsajátítsa, és azokat használja."
2017. szeptember 1-jétől
- hallássérült, ill. siketvak gyermekek, tanulók számára létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény
kötelező a magyar jelnyelv vagy a speciális kommunikációs rendszerek oktatása
- egyéb gyógypedagógiai intézményben, vagy gyógypedagógiai intézmény körén kívül hallássérült vagy siketvak tanuló
a szülő kérésére a jelnyelv és speciális kommunikációs rendszer oktatását meg kell szervezni, ha a szülő írásban kezdeményezi
A hallássérült gyermekek oktatására vonatkozó egyes szabályok
2017. szeptember 1-jétől
- bilingvális vagy auditív-verbális módszerrel folyó korai fejlesztés és gondozás
- óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás bilingvális módszerrel
a szülő dönt
a szakértői és rehabilitációs bizottság tájékoztatást nyújt
Törvények módosítása
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény
- "egyenlő esélyű hozzásférés" fogalma
- információkhoz való hozzáférés
- a szülő tájékoztatása
Az országgyűlési képviselők jogállásáról, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról, és a helyi önkormányzati képviselők jogállásról szóló törvények
- a magyar jelnyelv vagy más speciális kommunikációs eszközök használata
Törvények módosítása
Egyes eljárási törvények módosítása
- közigazgatási hatósági eljárás
- szabálysértési eljárás
- büntetőeljárás
- polgári eljárás
- egyes közjegyzői eljárások
kommunikációs csatorna megválasztásának joga
süket ember
Melyek a helyes kifejezések?
süketnéma
hallássérült személy
nagyothalló ember
siket tanuló
jelbeszéd
jelnyelv
jelnyelvi tolmács
jeltolmács
Törvények módosítása
A médiaszolgáltatásoktól és a tömegkommunikációról szóló törvény
- audiovizuális médiaszolgáltatások fokozatos hozzáférhetővé tétele hallássérült személyek számára
...mikor reggel felébredtem, és ...
- feliratozással vagy jelnyelvi tolmácsolással
- műsorszám egységének biztosítása
- pontosság és a képernyő történéseivel szinkronban
Melyek azok a speciális kommunikációs csatornák?
Köszönöm szépen a figyelmet!
Igaz vagy hamis?
2007. november 9-én fogadták el a magyar jelnyelvi törvényt
A magyar jelnyelvet használó siket és nagyothalló közösség nyelvi kisebbségnek számít a jelnyelvi törvény szerint.
Ha a RTL KLUB TV-csatornán nincs akadálymentesítve a Híradó, akkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz lehet fordulni panasszal.
Bevezetés
- Kik vagyunk?
- Miről lesz szó?
Juhász Ferenc
Laczka Zsanett
és
2009. évi CXXV. törvény
a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról
2010. évi CLXXXV. törvény
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
Ki hallott/olvasott már a Jelnyelvi törvényről? Hol?
Mit tudtok róla? Mi van a Jelnyelvi törvényben?
Kinek fontos a Jelnyelvi törvény és miért?
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- 18 fő független szakértő
- az Egyezmény végrehajtása
- az államok 4 évente jelentéseket küldenek
+ árnyékjelentés!
- magyar tag: Dr. Lovászy László Gábor
CRPD Bizottság
Csapatmunka
Válasszatok ki egy cikket, és meséljétek el, hogy szerintetek miért fontos!
2. cikk
Meghatározások
9. cikk
Hozzáférhetőség
21. cikk
A véleménynyilvánítás és a szólás szabadsága, valamint az információhoz való hozzáférés
24. cikk
Oktatás
30. cikk
A kulturális életben, üdülési, szabadidős és sporttevékenységekben való részvétel
Asszociációs játék
Mi az első szó, ami eszedbe jut, ha azt látod/hallod/olvasod, hogy "
KOMMUNIKÁCIÓ
"?
KVÍZ
Karikázzátok be a jó válasz betűjelét!
kisvideók
Lorm abc
Taktilis jelnyelv
Tadoma vibrációs módszer
&
Próbáljátok ki valamelyiket!
- taktilis jelnyelv
- Lorm ábécé
- tenyérbe írás
A
Törvények módosítása
A rádiózásról és televíziózásról szóló törvény
(most: A médiaszolgáltatásoktól és a tömegkommunikációról szóló törvény)
- a SINOSZ létrehozta az AUDIOTEXT Alapítvány => heti egy film finanszírozása
- a minisztérium eseti jelleggel feliratozott egy-egy műsorszámot
2008
- "Láthatatlan kultúra" => kampány, előadások, együttműködés a TV2-vel
2009 - JELNYELVI TÖRVÉNY
2009 után
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) - SINOSZ kezdeményezte és támogatta
2012
- M2 gyerekcsatorna => jelnyelvi narrációval ellátott mese
2009 után
- tájékoztatás, mősorszolgáltatók megkeresése
2016. február 24.
- Magyar Filmhét nyitóeseménye
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
- Médiatanács
- hallássérült ún. kódolók
- panasz bejelentése => www.nmhh.hu
Ha a VIASAT3 TV-csatornán nincs akadálymentesítve a Híradó, akkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz lehet fordulni panasszal.
A bilingvális oktatás azt jelenti,
hogy angolul zajlik az oktatás.
1. Minek a rövidítése az ENSZ?
ü) Egyesült Nemzetek Szervezete
2. Hány tagja van a CRPD Bizottságnak?
g) 18
3. Hány évente kell az országoknak jelentést tennie?
y) 4 évente
4. Mit jelent az árnyékjelentés?
e) Arról, hogy az országban megvalósulnak-e a nemzetközi egyezményben foglaltak vagy nem, a civil szervezetek jelentést készíthetnek a CRPD Bizottságnak. Ez az árnyékjelentés.
5. Igaz vagy hamis az állítás?
„A CRPD egyezmény alapján a jelnyelv nem nyelv.”
s) Hamis
Megoldás:
ÜGYES
Csak a jelnyelvről van szó a Jelnyelvi törvényben?
Nagyothalló személyeknek is!
halláskárosodott
A nagyothalló személyek nem tudják igénybevenni a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást.
A SINOSZ már a Jelnyelvi törvény megszületése előtt is finanszírozta a tévében heti egy film felirattal való ellátását.
A jelnyelvi törvény előtt (2009 előtt)
Budapesti Nagyothallók Szervezete
Full transcript