Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SEMINAR

No description
by

sarangerel s

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SEMINAR

Consumption Production Distribution The Product Resources Менежментийн ёс зүй, нийгмийн хариуцлага 8-р баг: Ц.Болор-Эрдэнэ
Г. Ганбаатар
Н. Нямсүрэн
С. Сарангэрэл
Бататгал
Ёс зүй гэж юу вэ?
Хувь хүний ёс зүйд нөлөөлдөг хүчин зүйлс
Ёс зүйг тодорхойлогч чиглэл
Нийгмийн хариуцлагын хөгжлийн үе шат
Байгууллага хэний өмнө хариуцлага хүлээх вэ?
Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын хүрээ
Нийгмийн хариуцлагын эерэг тал

Байгууллагын нэр хүнд дээшилнэ.
Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах
Нэгдмэл байдал бий болно
Холбоо хамаарал дээшилнэ.
Нийгмийн хариуцлагын сөрөг тал
Ашиг нэмэгдүүлэх зарчимд харшилна.
Эрх мэдэл өсч, зохицуулагдахгүйд хүрнэ.
Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх дадлага туршлага дутдаг.
Ашиг сонирхлын зөрөлдөөн гарч болно.
Нийгмийн хариуцлагын хандлагууд
Байгаль орчин
Авилгал
Зарчим 10. Авилгал, хээл хахуулeeн бүхэл хэлбэрийн эсрэг тууштай үйл ажиллагаа явуулах Нийгмийн хариуцлагыг удирдах нь Засгийн газар ба нийгмийн хариуцлага Нийгмийн хариуцлагын сөрөг тал Бид үнэ цэнэтэй санхүүгийн цогц үйлчилгээгээрээ бүхий л түвшний харилцагчдад таашаагдсан, шилдэг бизнесийн үйл ажиллагаатай банк болохын зэрэгцээ бичил санхүүгийн салбар дахь манлайллаа хадгалах болно.
ХасБанк нь Эх дэлхий, Эрдэнэт хүмүүн, Эрүүл ашгийг эрхэмлэсэн санхүүгийн зах зээлд манлайлах үйлчилгээтэй, тэргүүлэгч байгууллага байна.
Бид хэтийн зорилт, эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд дараахь зүйлсийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа эрхэмлэн ажиллана. Үүнд:
• Õàðèëöàã÷ òºâòýé ¿éë àæèëëàãàà
• Á¿òýýë÷ ÷àíàð, øóäàðãà ¿íýëýìæ
• Áàãèéí àæèëëàãàà
• Õ¿íäëýë áà õàðèóöëàãà
• Íèéãìèéí õàðèóöëà “ХАС” БАНК Нийгмийн хариуцлагын хандлагууд Нийгмийн хариуцлагын эерэг тал Ёс зүй гэж юу вэ?
Хувь хүний ёс зүйд нөлөөлдөг хүчин зүйлс
Ёс зүйг тодорхойлогч чиглэл
Нийгмийн хариуцлагын хөгжлийн үе шат
Байгууллага хэний өмнө хариуцлага хүлээх вэ?
Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын хүрээ Бататгал Төлөвлөгөө Менежментийн ёс зүй, нийгмийн хариуцлага 8-р баг: Ц.Болор-Эрдэнэ
Г. Ганбаатар
Н. Нямсүрэн
С. Сарангэрэл Олон улсын менежмент
8-р баг Хүний эрх
Зарчим 1. Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хамгаалах олон улсын тунхаглалуудыг хүндэтгэх дэмжих
Зарчим 2. Бизнесийн үйл ажиллагааг хүний эрхийн аливаа зөрчлийн хамтрагч болгохгүй байх
Хөдөлмөр эрхлэлт
Зарчим 3. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын хэлэлцээр байгуулах эрхийг үр ашигтайгаар хүлээн зөвшөөрөх
Зарчим 4. Хүчээр болон албадан хөдөлмөрлүүлэх аливаа хэлбэрийг арилгах
Зарчим 5. Хүүхдийн хөдөлмөрийг арилгах
Зарчим 6. Ажил эрхлэх, албан тушаал хашихад ялгаварлан гадуурхах байдлыг арилгах Даян дээрхийн гэрээ ХасБанк нь 2011 онд явуулсан үйл ажиллагааныхаа үр дүнгээр 92 салбар, тооцооны төв бүхий үндэсний салбар сүлжээ, нийт 1,581 ажиллагсадтай болсон.
ХасБанк нийт 283 ажлын байр шинээр бий болгов.
Улаанбаатар хотын утааг бууруулахын тулд эко бүтээгдэхүүн борлуулалтын 42 гэр цэг нээснээр гэрээт 128 ажлын шинээр бий болгов.
Ажиллагсдын шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулж 15.4 хувь болгов. Õ¯ÍÈÉ ÍªªÖ
Full transcript