Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Florante at Laura: Bayang Nagdurusa

No description
by

Queenie Gencono

on 9 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Florante at Laura: Bayang Nagdurusa

Florante at Laura
Aralin 6 : Bayang Nagdurusa

Ang klase ay hahatian sa limang pangkat. Sa ilalim ng mga upuan ng mga piling miyembro ay may nakadikit na papel. Ang mga papel na ito ay naglalaman ng mga pariralang kailangang i-arte ng mga nagmamay-ari ng upuan. Huhulaan ito ng kanilang kagrupo. Bibigyan lamang ang bawat pangakat ng dalawang minuto upang hulaan ang mga parirala.
sukab-
luhog-
pagkagalugay-
alipusta-
tinutunghay-
Talibaba
oredeas nimpas-
Umiiyak ang binatang nakagapos habang siya ay nakikiusap sa langit. Sinabi niyang naghahari ang kasamaan sa kahariang Albanya at kagagawan ni Konde Adolfo ang lahat, sapagkat ibig nitong mapasakanya ang kapangyarihan ni Haring Linceo at ang kayamanan ni Duke Briseo na ama ng nakagapos. Nakikiusap siya sa langit na siya ay iligtas upang maiwasto ang kasamaan sa Albanya ngunit habang nagtatagal ay nawawala ang tiwala niya sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan at unti-unti siyang sumuko.
Implikasyon
Talasalitaan
Warm Up
magagandang Diyosa ng Kagubatan
harpyas-
pinaniniwalaang nilalang
na may katawan ng ibon, mukha ng dalaga, at paa ng mga uwak. Sinasabi din sa mytolohiya na sila'y mabangis at nagtataglay ng napaka-bahong hininga
Buod ng Aralin
Paliwanag sa Bawat
Saknong

Paliwanag sa Bawat
Saknong

Maikling Pagsusulit
Balik- Aral
Aralin 5: Sa Isang Madilim, Gubat na Mapanglaw
Dangan doo'y walang oreadang nimpas,
gubat sa palasyo ng masidhing harpyas;
nangaawa disi't naakay lumiyag
sa himalang tipon karikta't hirap.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ang abang uyamin ng dalita't sakit
ang dalawang mata'y bukal ang kaparis;
sa luhang nananatak at tinatangis-tangis
ganito'y damdamin ng may awang dibdib.
"Mahiganting langit, bangis mo'y nasaan
ngayo'y naniniig sa pagkagulaylay;
bago'y ang bandila ng lalong kasamaan
sa Reynong Albanya'y iwinawagayway
"Sa loob at labas ng bayan kong sawi,
kaliluha'y siyang nangyayaring hari,
kagalinga't bait ay ibinabaon,
ininis sa hukay ng dusa't pighati.
"Ang magandang asal ay ipinupukol
sa laot ng dagat kutya't linggatong;
balang magagaling ay ibinabaon
at inililibing na walang kabaong.
"Ngunit ay ang lilo't masasamang loob
sa trono ng puri ay iniluluklok;
at sa balang sukab na may asal-hayop,
mabangong insenso ang isinusuob.
"Kaliluha't sama ang ulo'y nagtayo
at ang kabaita'y kimi't nakayuko;
santong katuwira'y lugami at hapo,
ang luha na lamang ang pinapatulo.
"At ang balang bibig na binubukalan
ng sabing magaling at katotohanan,
agad binibiyak at sinisikangan
ng kalis ng lalong dustang kamatayan.
"O, taksil na pita sa yama't mataas!
O, hangad sa puring hanging lumilipas!
Ikaw ang dahilan ng kasamaang lahat
at niring nasapit na kahabag-habag!
"Sa Korona dahil ng Haring Linceo,
at sa kayamanan ng dukeng ama ko,
ang ipinangahas ng Konde Adolfo
sabugan ng sama ang Albanyang Reyno.
"Ang lahat ng ito maawaing Langit,
Iyong tinutunghay ano't natitiis?
Mula Ka ng buong katuwira't bait,
pinayagang Mong ilubog ng lupit.
"Makapangyarihang kamay Mo'y ikilos,
papamilantikin ang kalis ng poot;
sa Reynong Albanya'y kusang ibulusok
ang Iyong higanti sa masamang-loob.
"Bakit Kalangita'y bingi Ka sa akin
ang tapat kong luhog ay hindi Mo dinggin?
'diyata't sa isang alipusta't iring
sampung tainga Mo'y ipinangunguling?
"Datapuwa't sino ang tatarok kaya
sa mahal Mong lihim, Diyos na dakila?
Walang nangyayari sa balat ng lupa,
di may kagaligang Iyong ninanasa.
"Ay, 'di saan ngayon ako mangangapit?
Saan ipupukol ang tinangis-tangis,
kung ayaw na ngayong dinigin ng Langit,
ang sigaw ng aking malumbay ng boses?
"Kung siya mong ibigin na ako'y magdusa
Langit mo mataa, aking mababata;
isagi Mo lamang sa puso ni Laura
ako'y minsan-minsang mapag-aalala
taksil
daing
pananahimik
pahamak
pinapanood
sa aralin na ito matututunan na huwag hayaang mangibabaw ang emosyon sa pangangatwiran at pagdedesisyon kagaya ng nangyari sa binatang naka-gapos na dahil sa sobrang galit nito sumama ang loob niya at pinagdudahan niya ang Diyos.
1. Sa Grigeyong mytolohiya ay kinikilalang mga diyosa ng kagubatan.
2. Ano ang kahulugan ng tinutunghay?
3. Ano ang hinihiling ng binatang nakagapos sa huling saknong?
4. Isang nilikha na may mukha ng dalaga, katawan ng ibon at paa ng uwak.
5-6. Ayon sa binatang nakagapos ano ang nais angkinin ni Konde Adolfo?
7. Ibigay ang kahulugan ng pagkagulaylay.
8. Gamitin sa isang pangungusap ang salitang 'sukab'.
9. Bakit sumama ang loob ng binata sa Diyos?
10. Anong kaharian ang tinutukoy ng binata sa buong aralin na ito?
Full transcript