Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

Хачигт энцефалит
Үүсгэгч
тархвар судлал
эмгэг жам
эмнэлзүй
Arbovirus төрлийн Togaviridae овгийн Flavivirus
25-40нм
дугуй
РНХ агуулсан
уурган бүрхүүлтэй
тахианы үр хөврөл, эсийн өсгөвөрт үржинэ.
60С-т халаахад 10 минут, буцалгахад 2 минутын дараа үхнэ.
нарны хэт ягаан туяа хлор агуулсан бэлдмэлд тэсдэр муу.
халдвартай амьтны цус сорсоноос 5-6 хоногийн дараа вирүс хачгийн бүх биед тарна.
хачиг 2-4 жил амьдарна.
арьс,
ХБЗ
вирүс бэхлэгдэж
өсөж үржинэ.
цус
тунгалаг
тунгалагын булчирхай
дотор эрхтэнд
тарна.
салст бүрхүүлд
өсөж үржих
ТМС
ЦУС
эмгэг бүтэц
тархины багана болон нугасны хөдөлгөөний нейронууд
дунд тархи, харааны төвгөр, тархины бор гадаргад үрэвсэлтэй
захын мэдрэлийн ёзоор үрэвсдэг
нууц үе: 3-21 хоног /10-14 хоног/
эхлэл шинж
мэдрэл
хямралын
шинж
төгсгөлийн
шинж
гэнэт 39-40С халуурах, толгой бага зэрэг өвдөх
бие сулрах, ядрах, нойр хямрах, мэдрэлийн ёзоорын өвдөлт, нүүр ба их биеийн хэсэгт арьс бадайрах, сэтгэл санаа өөрчлөгдөх
мэнэнгийн хэлбэр
ерөнхий хордлого ба шүүдэст мэнэнгээр илрэнэ.
өндөр халуурах, тархины орой ба дагзны хэсгээр өвдөх
гэрлээс айх, чимээнээс цочих
шөрмөсний рефлекс жигд бус
бүрхүүлийн үрэвслийн шинж/Керниг, Брудзински/
мэнингоэнцефалит хэлбэр
тархмал
голомтлог
ерөнхий хордлого
мэнэнгийн шинжүүд
ухаан бүдгэрэх
орон зайн баримжаа алдагдах
хий юм харах, сонсох
зүүн тал бөмбөлөг-хэл яриа өөрчлөгдөнө.
тархины багана цагаан бодис-гавал тархины мэдрэлийн саа, эсрэг талд талласан саа
нүдний хөдөлгөөн хязгаарлагдах
мэнингоэнцефалополиомиелит
ерөнхий хордлого, мэнэн, энцефалит, нугасны гэмтлийн шинж давамгай байна.
хүзүү, их бие,мөчдийн саа,
мөрний бүслүүрийн ба цээжний булчин хатингаршина.
Полирадикуланевритик шинж
захын мэдрэлийн ёзоорын шинж илүү илрэнэ.
бадайрах
мэдрэлийн багана дагасан өвдөлт
лассежийн шинж
оношлогоо
анамнез
эмнэлзүй
Цус, ТНШ-д вирүс илрүүлэх
эмчилгээ
өвөрмөц
өвөрмөц бус
донорын Ig
хордлого тайлах
тархины хаван буулгах
амьсгал дутлын эсрэг
сэргийлэх
хачиганд хазуулахгүй байх
хазуулсан бол Ig тарих
түүхий сүү хэрэглэхгүй
амьд вакцин
Full transcript