Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A Nulla Hulladék

No description
by

Alsónémedi Municipality

on 25 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A Nulla Hulladék

Utópia, vagy realitás?
Milyen eszközeink vannak?

Betétdíj
Tiltások (nejlonzacskók)
Dotálások, támogatások
A differenciált hulladékdíjról
Ami a szemétdíjon túl van
Szelektív gyűjtés: házhoz menő és szigetes
Hulladékudvar
Újrahasználati központ (Reuse center)
Komposztálás
Helyi termelők támogatása
Közösség által támogatott mezőgazdaság
Szolgáltatás-fejlesztés
helyi piac
javító műhelyek
Szemléletformálás, oktatás
Nulla Hulladék
Az önkormányzatok lehetőségei
Mi befolyásolja az önkormányzatok lehetőségeit?
Maga az önkormányzat
Helyi szabályozás
Pénzügyi lehetőségek
Ismeretek
Szakemberek
Az állam
Jogszabályok, országos (EU-s) szabályozás
Finanszírozás:
Díjmeghatározás
Normatív támogatások
Pályázati lehetőségek
Lakosság, civilek
Hozzáállás, szemléletmód, szokások
Ismeretek
Együttműködési készség
Közösségi és egyéni érdekek
Anyagi, szociális helyzet (pozitív és negatív hatása is lehet)
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

5. A hulladékhierarchia

7. § (1) A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni:
a) a hulladékképződés megelőzése,
b) a hulladék újrahasználatra előkészítése,
c) a hulladék újrafeldolgozása,
d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint
e) a hulladék ártalmatlanítása.
Az ELV
Differenciált hulladékdíj
Szolgáltatásfejlesztés
javító műhelyek, helyi piac, csomagolásmentes bolt, stb.
Szemléletformálás
oktatás, programok, kiadványok, stb.
Komposztálás
Újrahasználati központok
Szelektív gyűjtés
Példamutatás
Kuka mérete alapján történő differenciálás
"Nagyobb lett a szelektálási kedv, többen használják a hulladékudvart,lakásoknál már eleve szelektíven gyűjtik a szemetet, a szelektálók kevesebb ürítést végeznek-spórolnak"
Ürítésszám alapján történő differenciálás
Kétkomponensű szemétdíj:
alapdíj
ürítések száma alapján meghatározott díj
Súly alapján történő differenciálás
Kétkomponensű szemétdíj
Ez szolgálná leginkább a hulladékmegelőzést, de
A bevezetés és a működtetés költséges
Csak akkor lehet bevezetni, ha a lakosságnak van lehetősége az újrahasználatra, újrahasznosításra, szelektív gyűjtésre, komposztálásra
"A hulladék szállító és kezelő rendszer átalakulása, a Zöld Híd csődje, a szállító csődközeli állapota"
Miért nem sikerült bevezetni?
"Alkotmánybírósági aggályok, csak akkor működhetne, ha a tulajdonos is jelen lenne a mérésnél."
"Fővárosi Önkormányzati hatáskör"
"A közszolgáltatók ellenállása."
"Nincs olyan eszköz - gép, leolvasó, mérlegelő - mely a lakások szemétmennyiségét megfelelően mérné."
A bevezetésével együtt járó költségek nagysága aránytalanul nagy terhet róhat a közszolgáltatóra és a lakosságra egyaránt.
"A szolgáltató nem tudta a feltételeket biztosítani"
A közszolgáltatással kapcsolatos alkotmánybírósági döntések
7.2. A díj összegének megállapítása, arányosság, szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége

26/1997. (IV. 25.) AB határozat: az önkormányzat a díjfizetés alapjának meghatározásánál bár nagyfokú önállósággal rendelkezik, de a 744/B/1999 AB határozat, az 1122/B/1996 AB határozat, a 26/1997 (IV. 25.) AB határozat és a 43/1997 (VII. 1.) AB határozat azt is kimondta, hogy mivel az önkormányzat törvényi felhatalmazás alapján a díj megállapítása során polgári, szerződéses jogi jogviszony tartalmi elemét szabályozza, a díj szabályozása során
tiszteletben kell tartania a polgári jog olyan általános alapelvét, mint a szolgáltatás ellenszolgáltatás egyenértékűsége
.
AB 26/1997. (IV. 25.) AB határozat: a szolgáltatás jellegű tartós jogviszonyoknál az átalányelemeket és a törvényes vélelmeket nem lehet teljesen kiiktatni. A technológiai ésszerűség határain belül nem lehet olyan rendszert működtetni, amelyben a díjfizetés alapja a tényleges szolgáltatás, az átalányelem használata indokolt lehet. A környezetvédelmi jogszabályok olyan kötelezettségeket rónak a hulladékkezelőre, melyeknek anyagi terheit csak bizonyos átalányelemek fehasználásával lehet szétosztani a hulladékkezelést igénybe vevők közt. Ezen elemek alkalmazására azonban csak többletgaranciák biztosítása mellett van lehetőség.
52/1998. (XI. 27.) AB határozat: az igazi arányosságot az olyan tartalmú rendelkezés valósíthatja meg, amely a díjtétel megállapítását az elszállított szemét mennyiségéhez igazítja,
12/2000. (III. 31.) AB határozat: a jóhiszeműség és a tisztesség elvének való megfelelés Ptk.-beli szabálya erősíti azt az önkormányzatokkal szembeni követelményt, hogy amikor a szemétszállítási díj meghatározása során
a díj összegét nem a tényleges szemétkibocsátáshoz és az elszállított szemét mennyiségéhez, hanem más mutatóhoz (pl. lakásban élő személyek száma, lakóegységek és más helyiségek száma, kiürített tartóedények száma, űrmérete stb.) kötik, fokozottan törekedjenek a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségének megvalósítására.
48/2000. (XII. 18.) AB határozat: mivel a tárolóedények űrtartalma és a szemétszállítás gyakorisága a kibocsátott szemét tényleges mennyiségét tükröző normaszámítási mód, az erre alapított szolgáltatási díj megállapítás tehát a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányosságát tükrözi. A szerződött űrtartalmú szeméttároló edénynek a gyűjtési gyakoriságon alapuló szolgáltatási díja (vagyis a kettő szorzata) a testület szerint okkal vélelmezhetően a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás tényleges egyenértékűségének érvényesüléséhez vezet.
A fentieknek alapulvételével a testület gyakorlata szerint
nem felel meg az arányosság, szolgáltatás-ellenszolgáltatás követelményének:

ha egy önkormányzat rendeletében a lakossági szilárd hulladék szállítás és ártalmatlanítás díját
szobánkénti fix havi összeg
előírásával állapítja meg. (44/2001. (XI. 17.) AB határozat)
ha egy önkormányzati rendelet a hulladékszállítási díjtételeket
az egy háztartásban élő, illetve egy lakást használó személyek száma
alapulvételével állapítja meg. (9/2002. (III. 20.) AB határozat)
ha
a helyiségek száma
a szemétszállítási díj meghatározásának alapja. Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a helyiségek száma, mint a szemétszállítási díj megállapításának alapja, nem minden esetben tükrözi a ténylegesen elvégzett közszolgáltatást és a szolgáltatás-ellenszolgáltatás közötti nagy különbséghez vezethet. (55/1998. (XI. 27.) AB határozat)
ha a díjtétel
kizárólag a háztartásban élő személyek számához kötött
. Ekkor a testület szerint az önkormányzati szabályozás a közszolgáltatás igénybevevőit megfosztja attól a lehetőségtől, hogy a tényleges szemétkibocsátás mértékéhez igazodva fizessék az elvégzett szolgáltatás díját. (52/2000. (XII. 18.) AB határozat).
Jövőkép, tervezés, koncepció
Pénzügyi alap elkülönítése
Együttműködés
civilekkel, lakossággal
a többi önkormányzattal
közszolgáltatókal
iparral, kereskedelemmel
MIT?
HOGYAN?
Állami eszkzök
Újrahasználati központ - Reuse center
Közösség által támogatott mezőgazdaság, közösségi kertek
Közösségi szolgáltatások
Barkácsműhely
Cyclomania
Repair Cafe
Csomagolás nélkül
Komposztprogramok
Komposztpont - Humusz
Újpalota, lakótelep
Wekerle - Komposztbarát kerület
Négyforrás Nonprofit Kft.
4 település: Forráskút, Bordány, Üllés, Zsombó
100 %-os intenzitású pályázaton 74 MFt, 10 ezer háztartás
2014. április
A fejlesztés célja:
a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének támogatása,
egy új hulladékgyűjtő jármű beszerzése,
valamint a háztartások (kukák) azonosításra és a hulladék egyedi mérlegelésre alkalmas elektronikai és mérlegelő rendszer beszerzése
a hozzátartozó chipekkel.
Pécs, Jászberény
Pilot projekt
Full transcript