Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KOMUNIKASYON : aralin 9

A report
by

Gin Rondubio

on 25 September 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KOMUNIKASYON : aralin 9

Benefits of Planning Persistence MART EASUREABLE TTAINABLE EALISTIC IMELY K O M U N I K A S Y O N Katuturan ng Komunikasyon Lawak ng Komunikasyon Layunin ng Komunikasyon Komunikasyon ayon kay Wood - isang prosesong “systematic”, kung saan ang bawat
indibiwal ay nakikipag-ugnayan sa isa’t isa sa pamamagitan
ng mga simbolo upang makalikha o magbigay ng kahulugan Proseso - ito ay tuloy-tuloy na nagaganap, hindi humihinto
- Ang komunikasyon bilang proseso ay isang patuloy na pag-usad, pagtuloy na pagbabago, isang tuloy-tuloy na pagkilos. Ang komunikasyon ay “systematic” Ang komunikasyon ay gumagamit ng mga “simbolo” Ang mga simbolo ay sinasabing “abstrakto” - Ang mga bahagi ng komunikasyon ay magkakaugay at nakakaepekto sa isa’t isa. -Ang simbolo ay salita, parilala, imahen

Hal. Ang mga pulang rosas, pagsasabi ng mahal kita, pagbubuhat ng binata ng mga gamit ng dalaga ay ilan lamang upang isagisag ang terminong “pag-ibig” -Dahil ito ay hindi kongkreto o hindi nahahawakan. Arbitraryo - Arbitraryo rin ang simbolo dahil walang natural o katutubong relasyon ang mga simbolo sa mga bagay na kanilang nirerepresenta

- Ang mga pagpapakahulugan sa mga ito ay napagkasunduan lamang. Malabo o di tiyak ang kahulugan ng mga simbolo Hal.

“Mahirap ang sabjek na Financial Accounting” walang sinasabi na tiyak na dahilan kung bakit ito mahirap Ang Komunikasyon ay kahulugan. - Ito ay tinuturing na buod o kaluluwa ng komunikasyon

Hal.

Kapag pasko, ang pagsasalu-salo kapag “Noche Buena”

Ang pamamahagi at pagkain ng tikoy ay simbolo ng kasiyahan para sa mga Chinoy

Ang Turkey ay hindi mawala sa hapag ng mga Amerikanao kapag Thanksgiving day Komunikasyong Intrapersonal Komunikasyong Interpersonal Pangkatang Komunikasyong Pampublikong Komunikasyong Komunikasyong Mass Media Komunikasyong Interkultural - Ibang katawagan sa “nag-iisip”
- Bahagi ang mga diyalogo sa ating isipan

Hal.
Nakikipag-usap tayo sa ating sarili kapag mayroon tayong mga ideya nais nating iayos, kapag planuhin ang kinabukasan - Komunikasyon sa pagitan ng mga tao
- Kaya’t kahit sa bagong kakilala man, mga dating kaibigan at ka-ibigan o mga kaanak, ikaw ay nakakabuo, nakakapagpanatili ng personal na relasyon sa pamamagitan ng interpersonal na komunikasyon - Saklaw nito ang pagbibigay-solusyon sa mga suliranin, paglikha at pagdevelop ng mga bagong ideya, pagbabahagi ng kaalamanan at karanasan.

Hal.
Executive board meeting, Pangkatang Gawain - Ito ay pakikipagtalastasan sa harap ng malaking awdyens
- Layunin nitong magbigay ng impormasyon, manghikayat ng kilos, lumikha o mag-isip. - Kabilang dito ang pelikula, telebisyon, radyo, pahayagan at mga aklat.
- Sa pamamagitan nito, tayo ay naaliw, nakababati, at nahihikayat. - Ito ay tumutukoy sa Komunikasyong sa pagitan ng mga taong nabibilang sa iba’t ibang kultura, kabilang na din ang iba’t ibang kultura na matatagpuan sa ibang bansa.
- Ang sabi ni De Vito ang lahat ng anyo ng komunikasyon( maliban sa intrapersonal) ay matuturing na komunikasyong interkutural . Pagtuklas o pagkilala sa sarili - Sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan sa ibang tao, nakikilala mo ang iyong sarili gayundin ang iyong kausap. Pagpapatatag ng relasyon sa kapwa - Isa sa masidhing hangarin natin sa pakikipag-ugnayan sa kapwa ay ang pagpapatatag at pagpapanatili ng ating relasyon sa kapwa. Pagtulong sa kapwa - Ang pagbibigay ng konstruktibong kritisismo, ang pagpapahayag ng pakikiramay, pakikilahok sa pangkat upang humanap ng solusyon sa mga suliranin, matamang pakikinig sa tagapagsalita ay ilan lamang mga paraan ng pagtulong gamit ang komunikasyon. Paghihikayat - Ang paghihikayat na baguhin ang saloobin o gawi ang kalimitang layunin ng isang tao sa pakikipagtalastasan sa iba o sa isang pangkat.
Full transcript