Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ARALIN-9

No description
by

Ghelynne Mae

on 10 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ARALIN-9

Aralin 9
Konsepto at mga salik
ng produksyon Comodity ang tawag sa output na nais ipagbili Ang kahulugan ng Produksyon pangunahing katanungan ng isang entreprenyur Ang Abilidad ng Entreprenyur Ang mga salik ng produksyon ay mga pinagkukunang-yaman na may kapakinabangan as produksyon Uri at katangian ng
mga salik ng Produksyon Ang Salik na kapital Ipinakilala ni William Petty, isang ekonomista, ang lupa bilang salik ng produksyon noong ika- 17 siglo Ang Salik na Lupa Jeremy Bentham nagtakada ng pagaaral noong 1780 Introduction to Principles of morals and Legislation
- pamagat ng pagaaral ni Jeremy Bentham Produksyon ay isang proseso ng pagpalit anyo (transformation) ng mga input uapang makalikha ng output Input ito ay tumutukoy sa mga pangunahing kagamitan sa produksyon Output it0 ay tawag sa nalikhang produkto ng produksyon uri ng produkto batay sa paggamit
- final o end product
- Products with derive use Uri ng produkto ayon sa kaanyuan
-kalakal
-serbisyo tangible Intangible ang produksyon ay nagaganap sa mga bahay-kalakal ang namumuno sa bahay-kalakal ay ang entrprenyur o
negosyante Entreprenyur din ang nagtatayo ng bahay- kalakal Produksyon ito naman ang pangunahing kabuhayan ng
ng entreprenyur pangunahing kagamitan sa paglikha ng produkto
- Entreprenyur - Lupa
- Kapital - Paggawa ang abilidad ng entreprenyur ay tumutukoy sa kahandaan at kakayahan ng tao na mgtayo ng isang negosyo at patakbuhin ito Si Joseph Schumpeter, isang ekonomistang Austrian, ang unang masususing nag-aral nito sa larangan ng ekonomiks - ano ang gagawing produkto? - para kanino ang gagawin?
-gaano kadami ang gagawing produkto? - kailan gagawin at dapat matapos? uri ng produktong nais likhain ng isang etreprenyur -bago (new) -kambal ng ibang produkto (complement)
-kahalili (subtitute) -may dagdag na katangian (innovated)
-mababa ang presyo (economical) -kakaiba (novel) Ang kapital ay tumutukoy sa kalakal na nalikha ng iba pang produkto Produktong kapital (Capital Good) ang materyal na representasyon ng kapital He popularized the term "creative destruction" in economics. Si Anne Robert-Jacques-Turgot, ministro nga pananalapi sa France noong ika-18 siglo ang napaikot na kapital (circulating capital) ay mabilis magpalit ng anyo pirmihang kapital (fixed capital) ang mga hindi mabilis magpalit- anyo at di- nahahati (indivisible) na produktibong kalakal malayang kapital (free Capital) maaring gamitin ayon sa kagustuhan ng entreprenyur espesyalisadong kapital (specialized capital) may takdang gamit na hindi makakayang gampanan ng iba pang kapital SALAPI
- hindi uri ng kapital
- isang kagamitan sa pakikipagpalitan (medium of exchange)
- kinilala ng ilang mga ekonomista bilang pinansyal na kapital (finance capital o money capital) ang pagdagdag ng kapital sa loob ng isang takdang panahon ang tinatawag naman na PAMUMUHUNAN (INVESTMENT) ang INTEREST ay ang kinikita ng tao na naglalaan ng ipon upang makalikom ng kapital ang entreprenyur 1. Ito ay hindi nagagalaw (fixed) at hindi naililipat (immoble) 2. ang lupa ay may hangganan (bounded) Republic Act 8371 o Indigenous People Rights Act of 1997 3. Ang lupa ay may iba't ibang gamit angrikultural ang gawain ng pagsasaka (farming) at paghahayupan (livestock and poultry) ang pagmimina at quarrying ay mga extractive na gawain Ang salik na Pagsawa Paggawa (Labor) ang pisikal at mental na kakayahan ng tao upang makapaglingkod tinatawag naman na mangagawa (laborer) ang nagbibigay-lingkod sahod (labor income) tinatanggap ng mangagawa sa pagbibigay lingkod empleyado (employee) tawag sa isang mangagagwang pumapasok sa bahay_kalakal ang tawag sa kanyang sinasahod ay SALARY walong oras (8 hours) normal na oras ng pagtatrabaho kailangan namang bayaran ng overtime pay kapag humigit sawalong oras ang kanyang paglilingkod sa loob ng isang linggo anim na araw lamang ito maaring magrabaho, ang isang araw ay para sa pahinga FULL TIME ang tawag sa empleyadoong naglilingkod ng walong oras PART-TIME naman ang tawag kapag hindi magawang maglingkod ng walong oras Minimum Wage tawag sa pinakamababang sahod Wage worker tawag sa tumatanggap ng ganitong pagsahod ang paggawa ay mauuri din batay sa rank ng mangagawa white collar Job - tumuyukoy sa gawaing mental Blue Collar Job - tumutukoy gawaing pisikal Nasa Rank-and-file ang Blue Collar JOb Pag-uuri ayon sa kahandaan ng mangagawa
* Skilled * Semi- skilled * Unskilled Skilled ang paggawa kapang handangg gampanan ng mangagagawa ang isang espesiyalisadong gawain ; karaniwang propesyonal Semi- skilled kinakailangan may batayang kakayahan; hindi niya handang isagawa ang paglilingkod ng isang skilled na mangagawa Unskilled ang batayang pag likha ay hindi mahalaga sa paglikha ng paglilingkod Ang konsepto ng Human Kapital ay matatagpuan sa Wealth of Nation isainulat ni Adam Smith tinatawag ang mga kasanayang nalinang na Human Capital Ang konsepto ng pag gawa ay hindangosa Theory of Value ni William Petty Piangibayo nina Adam Smith, David Recardo, at Karl Marx ang pagaaral da paggawa Ang produksyon ng lahat ng bahay-kalakal ay dumaraan sa iba't ibang antas (levels o Stage) Antas ng Produksyon
*una o panimula (primary) *intermadya (intermediate)
*patapos (terminal o final) Isinasaalang- alasa sa unang antas ng produksyon ang pagkalap ng mga hilaw na salik (Raw materials saklaw ng intermedyang produksyon ang ng pagpipino (refining process) ng mga hilaw na salik Ang produksyon ay nasa huling antas nakasandig sa intermedya at huling antas ng produksyon sa gawaing pampabrika at sa sektor ng paglilingkod o service ang isang produkto para sa isang bahay- kalakal ay maaaring produktong may pinagkukunang-gamit sa iba Kapag ang salik ay nagpalit- anyo, hindi na maibabalik ang mga ito sa dating kaanyuan. ang produksyon ay nagiging irreversible sa produksyon mas maraming gamit mas maraming kapaki- kinabangan ang nagiging hakbangin ng developement economy. hinihingkayat nilang tumuklas ang kanikanilang mamamayan ng iba't ibang gamit ng mga pinagkukunang yaman Ang produksyon ay isang proseso na irreversible. Ang Matalinong pagdedesisyon sa Produkto ipapakilalang product function ang dami ng produktong malilikha ng kombinasyon ng mga salik ng produksyon ang produktong nalilikha ng mga salik ay tinatawag na Physical Product Total Physical product dami ng produkto na kayang gawin ng napiling kombinasyon ng mga salik ng produksyon
Full transcript