Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klinisch Redeneren TV 04-06-2015

No description
by

Rachel Dekker

on 19 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klinisch Redeneren TV 04-06-2015

62
ECG
bpm
Thank You!
Casus Mw B.
Presentatie Klinisch Redeneren

VUmc te Amsterdam
Stap 4: Beredeneer de Interventies
Interventies; Rookgedrag
- Mw inlichten over gevolgen van roken bij COPD
- Mw inlichten over afname ziekenhuis opname bij stoppen met roken
- Mw andere opties bieden voor nicotine behoefte
Stap 5: Aanvullende diagnostiek
ECG:
In verband met verdenking Asthma Cardiale, is er een ECG gemaakt. Hierdoor werd de diagnose bijgesteld.

Respiratoire parameters monitoren:
Mw bleef progressief dyspneu, hyperinflatie en was daarbij ernstig uitgeput. Mw kreeg ondersteuning door middel van PEEP beademing, voor 2 dagen.

Cardio bewaking:
In verband met gestelde diagnose Asthma Cardiale en reeds bekend met rechter hartfalen. Mw rechtopzittend in bed verpleegd.

Starten en bijstellen medicatie:
Mw is gestart met opiaten om de werking van het ademcentrum te remmen. Daarnaast krijgt mw nu Lasix (furosemide) en Ventolin (salbutamol). Mw kreeg eenmaal hydrocortison iv om de zwelling in de longen te doen afnemen. Mw is gestart met anxiolytica
Stap 6: Nabeschouwing
- Adequate behandeling in de ambulance
- Eerste diagnose niet correct, echter snel hersteld na uitslag LAB en ECG
- Mw is tijdelijk ondersteund dmv beademing, mocht na 1,5 week weer naar huis.
- Mw werd 7 weken later opnieuw opgenomen bij exacerbatie COPD
- Lastige casus ivm comorbiditeiten (ademhaling, circulatie, zuurstofbalans)
Klinisch Redeneren TV 04-06-2015
Stap 0: Persoonlijke gegevens
Patient; Mw B, 76 jaar is per ambulance naar het VUmc getransporteerd. Mw was anderhalve week geleden naar de huisarts gegaan in verband met veelvuldig hoesten, veel slijmproductie, kortademigheid en algehele malaise. De huisarts heeft in verband met verdenking pneumonie, een AB kuur amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin) gestart. Mw werd vanochtend extreem benauwd wakker. De benauwdheid en kortademigheid waren sterk progressief waarvoor de ambulance is gebeld. In de ambulance werden crepetaties beiderzijds gehoord. De EWS (Early Warning Signs) score werd bij Mw op 3 punten geschaald in verband met perifere cyanose en progressie van klachten. Mw is ernstig hypoxisch waarbij zij zeer angstig over komt.


Stap 1: Oriëntatie op de situatie
COPD; chronic obstructive pulmonary disease, verzamelnaam voor chronische bronchitis, obstructie van de kleine luchtwegen en longemfyseem.

Stadia COPD
GOLD I, licht COPD
GOLD II, matig ernstig COPD
GOLD III, ernstig COPD
GOLD IV, zeer ernstige COPD

Prevalentie: 2,4% van de mannen en 1,7% van de vrouwen heeft COPD (ruim 360.000 in 2011). De leeftijd van deze patienten ligt <40 jaar. Bij 10-15% van de rokers wordt vroeg of laat de diagnose COPD gesteld (NHG-Standaard, 2015).

Incidentie: In 2011 kwamen er 32.500 patienten met COPD bij (Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu, 2015)
Stap 2: Parametrie beoordeling
CRP
Leukocyten
BSE
Hemoglobine
Hematocriet
Pro BNP
Natrium
Kalium
Creatinine
Ureum
Lactaat
pH
pCO2
HCO3
pO2
SO2

Stap 3: Beredeneer acute zorgbehoefte
Belangrijk/urgent:

- Stabiliseren patiënt
- Monitoren vitale functies
- Aanvullend onderzoek voor stellen diagnose
- Angst
Rachel Dekker
519315
Voorgeschiedenis:

- Auto ongeluk, 15 jaar geleden, #collum
- COPD, Gold stadium IV, 13 jaar geleden gediagnostiseerd. Diverse opnamen
- Mw heeft 40 jaar gerookt. Rookt nu nog af en toe.
- Pneumonie, zes keer in de afgelopen vijf jaar
- Atriumfibrilleren en hartfalen (rechter), sinds drie jaar
- Problematiek ten aanzien van ontwatering en veelvuldige urineweginfecties sinds drie jaar

Thuismedicatie:
- Loratadine (Allerfre); antihistimetica
- Ipatropium; (pufje) Parasympathicolyticum
- Salmeterol/fluticason (Seretide); (pufje) langwerkend β2-sympathicomimeticum met een inhalatiecorticosteroïd
- Ascal; Trombocytenaggregatieremmers
- Lanoxin; Hartglycoside
- Lisinopril; ACE remmer
- Augmentin; Antibiotica

Parametrie in de ambulance
Parameter; Waarde
Reactiepatroon AVPU;
Alert/ Angstig
Ademfrequentie;
35/min
Ademhalingspatroon;
Hulpademhaling
Ademgeruis;
Crepeteren/ rochelen/ piepen
Saturatie;
SpO2 76%
Kleur;
Perifere cyanose, rood
RR;
155/98 mmHg
Hartfrequentie;
122-138, irregulair
Hartritme;
Atriumfibrilleren
Halsvenen;
Vlak
Capillaire refill tijd;
Verlengd
Diurese;
?
Huidtugor;
Goed
Kerntemperatuur;
38,2

Mw kreeg 15 L Zuurstof toegediend via een non-rebreathing mask. De saturatie steeg hierdoor echter nauwelijks
Overname naar SEH
Klinische gegevens:
- Saturatie nauwelijks gestegen bij 15L Zuurstof
- Toenemend cyanotisch
- Sterk vermagerde dame --> ''Blue Bloater''
- Mw kan slechts enkele woorden per keer spreken
- Veel taai sputum
- Piepend exspirium
Diagnose; exacerbatie bij COPD
DD; Pneumonie, Asthma Cardiale
Diagnostiek:
- X Thorax
- Bloedgas
- Lab (Hb, Ht, Leuko's, glucose, ketonen)
Ziektebeloop
Symptomen
Behandeling
COPD wordt gekenmerkt door een niet-volledig reversibele en doorgaans progressieve luchtwegobstructie die het gevolg is van een in het algemeen door roken veroorzaakt chronisch inflammatoir proces gelokaliseerd in de centrale en perifere luchtwegen, het longparenchym en de pulmonale bloedvaten. Al in een vroeg stadium van de aandoening veroorzaakt de persisterende ontsteking schade aan de kleine luchtwegen. Dit leidt vervolgens tot progressieve bronchusobstructie, hypersecretie van mucus en hyperinflatie (‘tonvormige thorax’), en uiteindelijk tot gaswisselingsstoornissen, emfyseem, pulmonale hypertensie en cor pulmonale
- Dyspneu
- Kortademigheid
- (Veel) Taai slijm
- Hoesten
- Vermoeidheid
- Lage inspanningstolerantie
- Gewichtsverandering
- Afname spierkracht
Geen genezing mogelijk, enkel behandeling van symptomen. Stoppen met roken, verbeteren van conditie kunnen bijdragen.
Medicatie ter verlichting symptomen, zuurstoftherapie
70 mg/L
17 u/L
19 mm
10.2 mmol/L
0.46
1026 nl/L
143 mmol/L
4,7 mmol/L
110 mmol/L
7,8 mmol/L
1,77 mmol/L
7,31
75 mmHg
35 mmol/L
61 mmHg
89%

Belangrijk/ niet urgent:

- Gedrag tav roken
- Therapie ontrouw
- Coping ziekte

Niet belangrijk/urgent:

- Contact/ inlichten familie
- Praktische zaken (oa huisdieren)
EISENHOWER
S.C.E.G.S
S: Signalen en klachten;
- zeer benauwd
- veelvuldig hoesten
- zeer verzwakt

C: Cognitie;
- ontkent oorzaak roken
- beperkt ziekte inzicht

E: Emotie;
- bang
- wil naar huis

G: Gedrag;
- alert
- zeer angstig

S: Sociaal systeem;
- beperkt sociaal netwerk, enkel een dochter. Deze echter gescheiden met twee kinderen, hierdoor onvoldoende tijd voor moeder. Partner overleden. Mw heeft iedere dag thuiszorg.
P.E.S
Door middel van een Anamnese, die is opgebouwd aan de hand van de patronen van Gordon, de volgende twee PESsen
VPK Diagnose 1: Gedrag Roken
P; Mw blijft roken bij zeer ernstige COPD
E; Onvoldoende ziekte inzicht, mw vind sigaret op zijn tijd lekker, vind dat dit mag op haar leeftijd
S; Mw wordt regelmatig opgenomen ivm exacerbaties COPD
VPK Diagnose 2: Angst
P; Angst om te stikken/ overlijden
E; COPD
S: Cyanose, zuurstoftherapie benodigd
Interventies; Angst
- Bevordering coping
- Emotionele en geestelijke ondersteuning bieden
- Vragen naar levensbeschouwing
- Stimuleren zorgen te bespreken
Toekomstige zorgproblemen
- Therapie ontrouw
- Rookgedrag
- Beperkt ziekte inzicht
- Hulp bij praktische problemen thuis
Literatuur
AstraZeneca B.V. (2014). http://longenenleven.nl/heb-ik-copd/gold-stadia-copd. Opgehaald van www.longenenleven.nl.

Boel, M. G. (2013). Leerboek Spoedeisende hulp verpleegkunde. Reed Business.

Bouman, L. N. (2008). Medische fysiologie. Bohn Stafleu van Loghum.

Carpenito-Moyet, L. J. (2012). Zakboek verpleegkundige diagnosen. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Longfonds NL. (2015). https://www.longfonds.nl/copd/alles-over-copd/wat-is-copd. Opgehaald van www.longfonds.nl.

NHG-Standaard. (2015). https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-copd. Opgehaald van www.nhg.org.

Sassen, B. (2010). Gezondheidsbevordering en preventie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Amsterdam: Elsevier.

Full transcript