Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wika, Nasyonalismo at Ideolohiya

No description
by

Gabe Quintos

on 15 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wika, Nasyonalismo at Ideolohiya

Wika, Nasyonalismo at Ideolohiya
magkakaugnay at organisadong paniniwala o ideya

maaaring pulitikal, legal, etikal, estetiko, relihiyoso, o pilosopical
NASYONALISMO
Uri ng ideolohiya

May positibo at negatibong konotasyon
Nasyonalismo
Elemento:

- Kamulatang pambansa

- Pambansang identidad

- Dimensyong heograpikal

- Patriotism

- Pangangailangang aksyon

Ideolohiya
Wika
elemento ng lipunan kung saan makikita ang
legitimacy
ng isang ideolohiya

Pagtamo ng instrumental at sentimental pangangailangan ng tao

pangunahing instrumento ng komunikasyon sa lipunan

behikulo para makisangkot ang tao sa lipunan
Pagbabalik
Ano ulit ang nasyonalismo?
Nagsilbing reaksyon sa opresyon ng kolonyalismo at sa
westernization
Ideolohiya
naisasakongkreto sa pagsasangkot ng estado sa lipunan


mahalaga ang sinseridad, tindi, at kalikasan ng pagtanggap ng lipunan
Legitimacy
1. Saklaw ng pagsalaming kultural na identidad ng
ideolohiya (sentimental na pangangailan)

2. Saklaw ng pagtamo nito sa pangangailangan at interes
ng populasyon (instrumental o fangksyonal na pangangailan).


konsepto ng
wikang pambansa
Wikang pambansa
Simbolo ng pagkabansa at pambansang pagkakaisa

Nagdudulot ng mas madaling pagdebelop ng mga institusyong pulitikal, ekonomiko, at sosyal

Interaksyon at partisipasyon ng lahat ng sector ng populasyon

Tulay ng kasalukuyan tungo sa hinaharap

Wika
pwede ring maging istrumento ng di-pagkasundo ng bansa
piniling wikang pambansa ay 'di simbolo ng pagkabansa
piniling wikang pambansa ay banyaga at kompentensya ng katutubong wika
pag-usbong ng
nasyonalismo
at
pagpaplanong wika
Modernisasyon ng Wika
3 yugto ng reaksyon ng katutubo sa mga mananakop:
1) “senopobyang pagdepensa sa umiiral na sistema”
Pagtatangkang dumebelop o bumuhay sa katutubong kultura

Modernisasyon ng Wika
makikita sa reaksyon na ito ang pagbuo ng wikang pambansa

pagpuro sa wika
gumamit ng wikang katutubo upang alisin ang impluwensiya ng wika ng mananakop


Pagpaplanong wika
pagmamaniobrang pangwika
(language engineering)

organisadong paghahanap ng solusyon sa mga pambansang problema sa wika (Fishman)

sadyang paggabay sa pag-unlad ng wika sa konteksto ng pagbabago (Alisjahbana)


Pagpaplanong Wika
gawain ng mga akademya at komiteng pangwika (Haugen)

tumutokoy sa pagbabago sa wika, mga istruktura at elemento nito, at sa papel nito sa lipunan

Nasyonalismo at Pagpaplanong Pangwika: Tungo sa Modernisasyon ng mga Wika sa Malaysia, Indonesia, at Pilipinas
ni Pamela C. Constantino
Legitimacy
Lehitimo ang ideolohiya kung kita ng mga tao na ito’y:

1. Replekyon ng kanilang sarili;

2. Binubuo ng mga indibidwal na ang pagpapahalaga, kultura, tradisyon,
atityud, at komitment ay hindi naiiba sa mga ibang taong kabilang sa grupong iyon; at

3. Sumasagot sa pangangailangan ng tao bilang indibidwal at ibang
myembro ng lipunan

WIKA AT IDEYOLOHIYA
Modernisasyon ng Wika
2) Tanggapin ng bagong namumuno ang superyoridad ng sibilisasyong kanluran
Modernisasyon ng Wika
3) “nasyonalistikong sintesis”
Panggigiit o asersiyon o reasersiyon na ang komunidad ay may pagmamalaki sa sarili at sa nakaraan ngunit tumitingin sa hinaharap

sumunod ang kabaligtaran:
modernisasyon
pagbalik sa dati ngunit sa ilalim ng mga katutubong edukado at sa isang pinaghalong sistema
Modernisasyon ng Wika
Modernisasyon ng Wika
Supraetnik
Pag-adap sa isang katutubong wika na malawak ang gamit sa bansa

Liggwa frangka
Komon na wika na ginagamit para sa komunikasyon ng mga magkakaiba ang wika
Mas ginagamit sa pagpaplanong wika

Bernakular
Kumakatawan sa etnikong awtentisidad sa nasyonalismo ng Southeast Asia
Hindi inuugnay sa proseso ng modernisasyon at unipikasyon

Supraetniko sa Pilipinas
Tagalog -> Filipino ang wikang pambansa

Pilit na pagdodomina ng Ingles at pakikikompitensya ng ibang katutubong wika

Pagkakapareho ng 3 Bansa
mahalagang tingnan upang mas intindihin ang pagpaplanong wika
Multilinggwal
Biktima ng kolonisasyon
nagkaroon ng pagnanasang magpalaganap ng pambansang wika
nagkaroon ng problema sa pagpili at pag-
modernize
ng pambansang wika
Konklusyon
Kung titingnan natin ang mga bansang kalapit natin, at kahit malaki ang impluwensiya ng Ingles sa ating bansa dahil sa kasaysayan, tama ba na ito pa rin ang mas hinahalaga natin kaysa sa Filipino?
Full transcript