Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Masterclass Behandelaarschap

No description
by

Karen van Reenen

on 9 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Masterclass Behandelaarschap

Masterclass
Behandelaarschap

NVZA en Behandelaarschap
In toekomstvisie NVZA :

- Patiënt centraal
- Behandelaarschap wordt belangrijker
- Medicatieveiligheid en medicatie- begeleiding uitbouwen

onderwerpen belegd binnen
Commissie FPZ&MV


Doelen en resultaten Masterclass
Opzet
- pilot, kader voor toekomst
- 8 - 10 deelnemers
- 5 - 7 masters/5 - 7 opleidingsdagen
- elke dag leerdoel formuleren (max 1 a 2 onderwerpen per dag)
- leerdoelen koppelen aan competentie(s).
- complementair programma: randvoor-waarde = inzicht in elkaars meerwaarde.
- buddysysteem
- combinatie van praten, discussiëren, zien, doen, goede mix/variatie.
Commissie FPZ&MV
Stuurgroep
Werkgroep Behandelaarschap
Werkgroep Zorgpaden
Werkgroep Kwaliteit
Werkgroep Medicatiebegeleiding
Werkgroep Onderwijs
Werkgroep Medicatieveiligheid Care

Werkgroep Behandelaarschap
Resultaat traject (1) :
- 8 - 10 op behandelaarschap toegeruste/op patiënt ingestelde ziekenhuisapothekers
- > zichtbaarheid richting de patiënt
- 5 -7 masters hebben vaardigheden opgedaan
- goed onderbouwd + goed gewaardeerd
(7 en >) onderwijsprogramma


Resultaat traject (2)
- plan inbedding (aangepaste?) masterclass in regulier onderwijs-programma NVZA/NVPF
- Lessons-learned behandelaarschap en overdragen competenties in de praktijk
- gegevens en analyse van deelnemers v.w.b. visie patiënten en specialisten op rol ziekenhuisapotheker als behandelaar
- 8 – 10 Ambassadeurs behandelaarschap binnen de groep ziekenhuisapothekers
Waarom Masterclass?
Afgerond: definitie en omschrijving behandelaarschap, beschrijving competenties en competentie zelftest, praktijkvoorbeelden op Kennisplein, zorgpadmodel

2014/2015 MASTERCLASS
o.l.v. projectgroep behandelaarschap

maar ook : patiënt-empowerment/therapietrouw,
financiële vergoeding behandelaarschap en diverse handreikingen/ richtlijnen
- ontwikkeling farmaceutische patiëntenzorg ziekenhuizen achtergebleven bij openbare apotheken:
- focus ziekenhuisapothekers: adviseren over/beoordelen veiligheid, efficientie en effectiviteit van voorgeschreven farmacotherapie
- onvoldoende focus op accountable zijn voor farmaceutische behandeling patient.

EN:

- groot aantal medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnames,
- groot aantal niet therapietrouwe patienten
- veel medicatie(overdrachts) fouten
- hoge daarmee samenhangende kosten

1. verbeteren competenties om in te spelen op behoeftes, verwachtingen, conditie en prognose van de individuele patient en bij te dragen aan optimale farmaceutische behandeling individuele patient.
2. inzichten verzamelen over visie stakeholders (patiënten en specialisten) t.a.v. rol ziekenhuisapotheker als farmaceutisch zorgverlener/ behandelaar + wat nodig is om een transitie naar die rol te faciliteren.
3. coachen van de patiënt richting zelfmanagement en regie op zijn/haar behandeling waar het kan, deze regie overnemen waar het moet.

Stand van zaken
Literatuuronderzoek : work in progress
Masters geworven
Oproep deelnemers staat uit, deadline eind jan, beoordeling motivatie/aanbeveling
Planning gemaakt
Begroting (o.a. vergoeding Masters)
Accreditatie (NVPF/NVZA)
Vervolgstappen
a.d.h.v. (aangepaste?) planning, doelstellingen en opzet Masterclass:

- Verdelen dagen
- Buddysysteem vormgeven
- Afspraken over inhoud en insteek - informatiebijeenkomst deelnemers.
- afspraken maken over "huiswerk"

MAAR:
Er zijn apothekers van het ziekenhuis die die focus op de patient wel hebben
die dit kunnen en willen overbrengen:

JULLIE!
en.........
Full transcript