Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

verslavende middelen en brein

De samenhang tussen middelengebruik en brein.
by

Hans West

on 12 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of verslavende middelen en brein

Middelengebruik Verslaving is óók (manieren van kijken) Een (chronische) neurologische ziekte Verslaving is een chronische ziekte, met een potentieel dodelijk verloop, die tot uiting komt door de neurologische veranderingen als gevolg van het gebruik van het verslavende middel (de aandoening en daarmee de ziekte -of zelfs de handicap- worden daardoor opgeroepen en onderhouden c.q. versterkt). Een erfelijke gevoeligheid voor het ontstaan van deze neurologische aandoeningen is inmiddels vrij onomstotelijk aangetoond.

Psychologische en emotionele stressoren in een leven en een tekort aan emotionele copingstrategieën kan de keuze voor het (overmatig) innemen van het verslavende middel waarschijnlijker maken. Gebrek aan zelfwaarde en andere 'self-sustaining copingstrategies' versterken waarschijnlijk dit proces.

De belangrijkste neurologisch veranderingen als gevolg van deze ziekte vinden wij in het genotcentrum dat in zijn functie 'gekaapt' wordt door het middel. In de praktijk neemt dit de vorm aan van een "nieuwe -niet-biologische- honger" met (uiteindelijk) een vergelijkbare impact als biologische hongers:
het positief motiverende gevoel van "trek in" wanneer er honger bestaat (lees: lang genoeg niet gegeten is)
het zet aan tot actief gedrag (zoekgedrag en eetgedrag) geric ht op bevrediging van de onderliggende honger
zeker het zien van 'voedsel' en ook al het denken aan het bevredigend gedrag (vergelijk: eten) geeft een goed gevoel
het geeft een (hyper)focus op voedsel en deez verschoven "attentional bias" maakt dat andere dingen als "minder belangrijk" ervaren worden (oogkleppen)... dit wordt ook wel "ontkenning" genoemd in de verslavingszorg)

Het middel versterkt ook de neerslag van herinneringen aan het gedrag juist vóór het gebruik (het verkrijgen dus, vergelijk "hunting / gathering" ) waarmee deze herinneringen waarschijnlijk op zichzelf ook weer een grotere importantie krijgen.

Daarnaast worden de (biologische) voorwaarden voor het functioneren van de prefrontale cortex ondermijnd (directe invloeden zijn stressniveau & vergiftiging), alwaar de anatomische voorwaarden voor de "wil (niet)" kunnen worden gevonden. Dit alleen al vermindert de (inhibiërende) controle op de (activerende) werking van het genotscentrum en de Hoewel mogelijk de ervaren negatieve feedback (lees: teleurstelling) waarschijnlijk de hoop op zelf controle nog meer ondermijnd. de functie van een genotcentrum is:
het positief motiverend gevoel van "trek in" bij honger(s)
het zet aan tot actief (zoek)gedrag gericht op bevrediging
al het denken aan, en zeker het zien van bevrediging, geeft een goed gevoel
het geeft een attentional bias waardoor andere dingen als "minder belangrijk" ervaren worden de functie van "gebruik" als emotionele copingstrategie is:
het stelt je in staat om gevoelens niet te voelen die wel bestaan -daar niet door 'gehinderd' te worden (depressie[ve onrust], vermoeidheid)
het stelt je in staat om expressie te geven aan gevoelens die je jezelf 'normaal' niet toestaat (verdrietige kwetsbaarheid, boosheid, sex/lust)
het geeft een ervaring van en een idee van emotionele zelfcontrole (zeker de poli-gebruikers) Een emotionele copingstrategie . Een maatschappelijk probleem de verslaafde in onze maatschappij
een kostenpost
de 'zieke' (door zijn eigen schuld)
de niet-productieve

De oorspong van verslavingszorg:
het vingertje van de kerk of van het communisme (geen goede huisvader of geen goede arbeider) Een hulpmiddel om te overleven Bron: Gerard M. Schippers, Bijzonder Hoogleraar Verslavingsgedrag en Zorgevaluatie Het middel als rolstoel Het middel als kruk. Het middel als brace: de betekenis van het middel Je hebt ooit geleerd te lopen en kunt dat ook nog op de meeste terreinen impulscontrole zou geoefend kunnen worden
Onderwerpen: keuzen en doelen in het leven, andere genietingen, acceptatie van beperking Haal je het weg dan ontstaan gebrek en insufficiëntie gevoel. impulscontrole oefeningen zijn wel beperkt nog wel mogelijk
doel: blijvende abstinentie of andere afhankelijkheid, behandel verlatingsangsten dreigende depressie Het is een bescherming van prikkels van binnen of van buiten en ongedempte spanning geeft doodsangst controle oefening weinig kans van slagen (paniek slaat toe voor je tot 10 kunt tellen -vroege ontwikkelingsstoornis?-).
beschermende handelingen (bezig blijven) is nog de beste optie enorrum KICKEN!!!
(nou ja vroeger dan) Uppers Downers Trippers benzo's opiaten remmend / dempend stimulerend
/opwekkend bewustzijnsveranderend LSD paddo's speed XTC cannabis = benzodiazepinen Psychoanaleptica - stimulerende werking op het CZS Psychodysleptica - verstorende werking op cognitie (hallucinogenen) Psycholeptica - dempende of hypnotiserende werking mescaline pyslocybine Cannabinoide receptoren zijn wijdverspreid in de hersenen. Bij bezetting ervan is het effect een vermindering van prikkelbaarheid van de neuronen.

In het VTA hebben de GABA-neuronen wel cannabinoide receptoren en de dopaminerge neuronen niet.

De GABA-neuronen worden dus geremd en kunnen de dopaminerge neuronen minder remmen. Gevolgen van chronisch gebruik cannabis: depressie, depersonalisatie, psychose, geheugenstoornissen opium morfine methadon Gevolgen van chronisch gebruik Methadon: depressie, angststoornis,slapeloosheid Gevolgen van chronisch gebruik Benzodiazepinen: depressie, angststoornissen, slapeloosheid, geheugenstoornissen Gevolgen van chronisch gebruik speed:angst, depressie, psychose, slapeloosheid benzo's dient een arts eigenlijk alleen te gebruiken bij angststoornissen die niet op SSRI's reageerden Positieve werking:
* Energiek
* Blij gevoel
* Contact willen maken met anderen, minder geremd
* Opgaan in muziek, lekker kunnen dansen
* Zin om te knuffelen

Negatieve werking:
* Misselijkheid
* Stijf gevoel in armen en benen
* Malen met de kaken. Knarsen
* Hartkloppingen
* Verkeerd voelen of "out gaan" de werkzame stof zou MDMA moeten zijn maar dat is lang niet altijd zo... XTC stimuleert de afgifte van een aantal stoffen in de hersenen waardoor je stemming verandert: je voelt je blij en wil contact met anderen (serotonine).
Je voelt je actief (adrenaline).

Een andere stof, dopamine, zorgt voor het genotsgevoel. Als je je hoofdzakelijk opgepept voelt en het bewustzijnsveranderende effect nauwelijks optreedt, is er te weinig serotonine. Bijslikken heeft vanwege het tekort aan serotonine geen zin. XTC begint na een half uur tot een uur te werken.
Na 3 tot 6 uur is het uitgewerkt.

XTC is 24-72 uur aantoonbaar in de urine.
XTC stimuleert de afgifte van een aantal stoffen in de hersenen waardoor je stemming verandert: je voelt je blij en wil contact met anderen (serotonine).
Je voelt je actief (adrenaline).

Een andere stof, dopamine, zorgt voor het genotsgevoel. Als je je hoofdzakelijk opgepept voelt en het bewustzijnsveranderende effect nauwelijks optreedt, is er te weinig serotonine. Bijslikken heeft vanwege het tekort aan serotonine geen zin. maar heeft wel van alles te maken met... Vroegere theorieën Tolerantie: er is steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken.
Daarom is steeds meer gebruik nodig voor (hetzelfde) effect.. echter (t.a.v. tolerantie) tolerantieverhaal De plezierige effecten nemen vaak af met de tijd en na een tijdje is de drug zelfs helemaal niet meer zo werkzaam.
... en toch bestaat er verslaving Ontwenningsverschijnselen zijn de (korte termijn) motivatie om door op de lange termijn door te blijven gaan met druggebruik. echter (t.a.v. ontwenning) ontwenningsverhaal De eerste keren van gebruik zijn er lang niet altijd veel aangename, soms zelfs onaangename effecten (bijv. misselijkheid bij opium en heroïne)
en toch bestaat er verslaving... Verslaving blijkt eigenlijk niet effectief behandeld te kunnen worden door alleen de ontwenningsverschijnselen te verlichten
(ook al doet dit het goed in de media en onder verslaafden die tegen de afkick opzien) (t.a.v. biologie) Relatief nieuwe theorie: potentieel verslavende stoffen oefenen eigenlijk allemaal hun effect uit op een specifiek gebiedje in de hersenen
en dan ontstaat verslaving rol van biologie bij verslaving Verschillende drugs hebben invloed op verschillende neurotransmittersystemen waardoor er specifieke effecten ontstaan.

Maar verslavende drugs hebben ook als (direct of indirect) effect dat zij dopamine spiegel verhogen in de nucleus accumbens (onderdeel van het motivationeel circuit -pleasure centre-)... Question:
How did the first animals know that pebbles would not truly satisfy its hunger?..

Answer:
the feeling of craving! hedonistisch verhaal Gebruik geeft een prettige, aangename, euforische staat.
Zó prettig dat de gebruiker niet meer zonder wil... Het effect van drugs is niet altijd geweldig maar die drugs zijn soms wel verslavend (bijv. nicotine) echter (t.a.v. hedonie) De eerste keren van gebruik zijn er lang niet altijd aangename effecten (bijv. misselijkheid bij opium en heroïne)
en toch bestaat er verslaving... tegenwoordig... De rol van dopamine in verslaving... Dopamine is een neurotransmitter die vrijkomt bij verwachting van bevrediging of plezier. Daardoor ontstaat het gevoel dat dit wenselijk is. Om deze wens te bevredigen zal iemand sterk geneigd zijn om het gedrag te herhalen dat de dopamine release de vorige keer opriep. Daarnaast wordt het gedrag dat juist aan deze stijging voorafging als belangrijker vast gelegd in het geheugen. Dopamine wordt heropgenomen en ge-recycled door een dopamine transporter die de dopamine weer de in de cel terugpompt. Wanneer deze pomp geblokkeerd wordt (zo werkt bijvoorbeeld cocaine) dan ontstaat er een opbouw van dopamine in de synaptische spleet (omdat het wel vrij komt maar niet wordt afgevoerd.).
Dit draagt bij aan het driect ervaren plezier en het verwachte plezierige effect. Daarnaast is er een groep van dopamine receptoren (D3) die door de aanwezigheid van sommige drugs (zoals cocaine en nicotine) verveelvoudigen. Dat maakt het voor deze drugs mogelijk om de effector zenuwcellen nog sterker te activeren. Behalve dus de verhoogde spiegel, is deze verhoogde dichtheid van receptoren een versterker van het proces. Theorieën over
Verslaving... •Boos •Bedroefd •Benieuwd •Bang •Begeerte Basis-emoties •Blij hier wordt bedoelt: sexuele begeerte
Een gevoel dat regelmatig sterke banden heeft met gebruik (alleen dan kan ik genoeg ontspannen of mijn twijfels voorkomen)... Maar misschien hoeft die link niet te blijven bestaan? Angst, vrees, paniek (die laatste vaak angst voor de angst)
Een mooie activerende emotie die helpt veiligheid te vinden.

...zeker voor mensen met alcoholverslaving vaak een belangrijke trigger want met het gebruik kan je de angst zo prettig wegwerken (waardoor je er niet mee om leert gaan) Een gevoel waardoor je wilt vechten om iets te bereiken. Een emotie waardoor je ergens op af wil gaan en er nog meer wilt doen om vast te kunnen houden wat je kwijt bent (of denkt kwijt te zijn) Een gevoel wat je helpt om los te laten wat je niet vast kunt houden.
Een gevoel dat je helpt om troost te zoeken
(maar angst voor die kwetsbaarheid maakt dat veel mensen dit gevoel chemisch willen wegwerken) Een enorm belangrijke emotie, die vaak over het hoofd gezien wordt.
Mensen die vinden dat ze alles al moeten weten, die kunnen niet meer genieten van de energie die er in nieuwsgierigheid zit.
En tijdens een therapie helpt het je om nieuwe wegen te vinden. Een belangrijke emotie, die we allemaal graag voelen maar die slecht herkenbaar is op EEG's (Machleid).
Waarschijnlijk ook een gevoel dat ontstaat wanneer ik handig met mijzelf en mijn andere gevoelens en emoties omga:
Blij dat ik beschutting heb als ik bang ben,
Blij dat ik eindelijk de woorden vind om mijn boosheid te uiten,
Blij dat ik eindelijk nuchter mijn tranen kan laten rollen om de dingen waarover ik bedroefd ben
Zo bezien is "blij" eerder een doel dan een basis-emotie... Door veel theraputen een basis-emotie genoemd...
(niet door mij)

Blijdschap is goed te voelen en goed te herkennen bij anderen (en juist daarom voor sommige mensen toch nog best een lastig gevoel omdat het daardoor dus kwetsbaar voelt) Toch kan het moelijk zijn om te herkennen waarom je de ene keer wel van iets blij wordt en de andere keer niet... Hoofdkenmerken van verslaving
Ervaren van een roes / kick / buzz bij het middel of de activiteit
Hunkering / trek / craving naar het middel of de activiteit die die roes veroorzaakt
Controleverlies over het gebruik van dat middel of het doen van die activiteit

Secundaire kenmerken van een verslaving
‘Salience’: herhaald gebruik met een roes zorgt voor verhoogde betekenisgeving (‘increased salience’) aan zaken en mensen die geassocieerd zijn met gebruik.
‘Cues’: deze betekenisvolle zaken en mensen worden sterk in het geheugen ingesleten. Wanneer de verslaafde hen tegenkomt, dan wordt trek uitgelokt.

Tertiaire kenmerken van verslaving
Tolerantie: je hebt steeds meer nodig voor eenzelfde effect
Onthoudingsverschijnselen bij stoppen
Zoek- en jachtgedrag
Verwaarlozen van normale levensgebieden en rollen (als partner, werknemer, student, familielid, etc.) ALCOHOL werking
Verdovend / Ontremming / Zelfoverschatting

Herkennen:
Alcohollucht
Verminderde of geforceerde coördinatie en motoriek
Lallende spraak, vaak wel héél erg spraakzaam
Vertraagd reactievermogen
Ontremd gedrag zowel verbaal als non-verbaal

(N. B. alcohol is één van de beste angstremmers die wij kennen...) Verslavende middelen
en het menselijk brein Geschiedenis van het brein
...in het brein Dr Paul D. MacLean: Triune Brain Mens Paard Krokodil Piet Vroon - Craving Het middel haakt aan in het 'can do'-centrum van het brein. Anders gezegd: het "motivationeel circuit" of het "beloningsysteem" wordt 'gekaapt'. eten, drinken, sex, zorg voor de kinderen zijn levensvoorwaarden die wij doen omdat de behoefte het brain reward system, het 'can do'-centrum in ons basale brein sttimuleert.
Het zorgt voor het gevoel dat het heel bevredigend zal zijn om een bepaald gedrag te hebben. Daarbij gaat het eerder om het gedrag dan primair om het lichameliijke evenwicht (homeostase).

Dat zien we duidelijk bij een tekort aan suikers in ons brein (honger) dat een gevoel van trek laat ontstaan.
-Het brain reward system zorgt voor een prikkel tot eetgedrag nog vóór je ècht fysiek uit evenwicht bent.
-Die trek (honger die je voelt) wordt door slikbewegingen en ook een volle maag bevredigd, nog voor de suikers in het bloed zijn opgenomen
-Die maakt dat alle broodjes zaken en na verloop van tijd zelfs halve frietzakjes in het oog springen Het gevoel ontstaat via verschillende hersengebieden
Het gevoel van ‘craving’ of ‘wanting’ verloopt via het motivationeel circuit en sensitisatie ervan
‘wanting’ bij herhaald druggebruik (i.e. craving)
‘liking’ loopt niet via motivationeel circuit, daar is geen sensitisatie maar er ontstaat wel vaak vaak tolerantie! Het voelen van trek komt voort uit een combinatie van hersenactiviteit in het geheugen en het beloningssysteem.
Je herinnert je eerdere goede ervaringen met het middel; die herinnering prikkelt je beloningssysteem een beetje: “voorpret”. Dat doet verlangen naar meer: dat is trek.
Trek komt vooral op bij aanleidingen (“cues”) en bij stress.


De samenwerking van de Nucleus Accumbens (het beloningssysteem) en ingesleten geheugenpaden stimuleert het gedrag tot gebruik: impuls om te gebruiken.
In de Pre Frontale Cortex (PFC) zit ons verstand. Van daar uit kunnen we overwegingen maken en besluiten bepaalde impulsen niet om te zetten in gedrag. extern verschil tussen ‘wanting’ en ‘liking’ waar gaat 't vaak mis... Middelen-misbruik Een patroon van het onaangepast gebruik van een middel dat signigicante beperkingen of lijden veroorzaakt, zoals een in een periode van twaalf maanden blijkt uit ten minste één (of meer) van de volgende critieria:
Herhaaldelijk gebruik met gevolg: het in belangrijke mate niet meer kunnen voldoen aan verplichtingen
Herhaaldelijk gebruik in situaties waarin het fysiek gevaarlijk is
Herhaaldelijk in aanraking komen met justitie, in samenhang met het middel
Voortdurend gebruik ondanks aanhoudende en terugkerende problemen op sociaal of intermenselijk terrein veroorzaakt of verergerd door de effecten van het middel
Deze verschijnselen hoeven nooit voldaan te hebben aan de criteria van afhankelijkheid van een middel uit deze groep middelen Middelen-misbruik is niet hetzelfde als "Verslaving", de negatieve consequenties zijn vaak incidenteler, hoewel zij ook heftig kunnen zijn.
Voorbeelden van verkeerd gebruik van middel: onder invloed rijden, medicatie diefstal, uitgestelde rouw middels heftig drinken, huiselijk geweld onder invloed... enz. enz. is niet
hetzelfde als Krokodil Paard Mens bio-logisch evenwicht
hongers => trek => gedrag
reflexen => gedrag homeostase trauma's
atmosfeer Emotionele brein
voelen (lading)
expressie (gedrag)
emo-geheugen Denken (dat we denken)
vrije wil (illusie van?)
begrip van verleden (wereldbeeld)
planning van toekomst (zelfbeeld)
woorden en nummers klopt wel wat
ik denk? klopt wel wat
ik denk? bio-logisch evenwicht
hongers => trek => gedrag
reflexen => gedrag Denken (dat we denken)
vrije wil (niet)
begrip van verleden (wereldbeeld)
planning van toekomst (zelfbeeld)
woorden en nummers Mens Emotionele brein
voelen (lading)
expressie (gedrag)
emo-geheugen trauma's
atmosfeer Krokodil homeostase Paard Paard
(wolf) Mens Krokodil honger trek mogelijkheid aanwezigheid contrôle intern stress (+) & (-) de functie van een genotcentrum in ons brein is:
het zet aan tot actief (zoek)gedrag gericht op bevrediging van de honger
middels positief motiverend gevoel van "trek in" als er een honger is PLUS een kans op bevrediging
alléén al het herinneren, het denken aan, het zien van, en ook wel het DOEN van die bevrediging geeft een goed-gevoel (dat inhoudelijk ook de richting van het denken stuurt)
het geeft een attentional bias (hyperfocus op bevredigingsgedrag) en anderzijds oogkleppen waardoor andere dingen als "minder belangrijk" worden ervaren (afvallen vs. snoep)
het kan een rol spelen bij de voorbereidende reacties die onderdeel van tolerantie kunnen zijn
het speelt mogelijk een rol in de irrationele paniek die ontstaat bij dreigende afwezigheid van het middel (bijv. de "17:55-schrik") effecten van een 'gekaapt'
genotcentrum Verslaving is een chronische ziekte, met een potentieel dodelijk verloop, die tot uiting komt door de neurologische veranderingen als gevolg van het gebruik van het verslavende middel (de aandoening en daarmee de ziekte -of zelfs de handicap- worden daardoor opgeroepen en onderhouden c.q. versterkt). Een erfelijke gevoeligheid voor het ontstaan van deze neurologische aandoeningen is inmiddels vrij onomstotelijk aangetoond.

Psychologische en emotionele stressoren in een leven en een tekort aan emotionele copingstrategieën kan de keuze voor het (overmatig) innemen van het verslavende middel waarschijnlijker maken. Gebrek aan zelfwaarde en andere 'self-sustaining copingstrategies' versterken waarschijnlijk dit proces.

De belangrijkste neurologisch veranderingen als gevolg van deze ziekte vinden wij in het genotcentrum dat in zijn functie 'gekaapt' wordt door het middel. In de praktijk neemt dit de vorm aan van een "nieuwe -niet-biologische- honger" met (uiteindelijk) een vergelijkbare impact als biologische hongers:
het positief motiverende gevoel van "trek in" wanneer er honger bestaat (lees: lang genoeg niet gegeten is)
het zet aan tot actief gedrag (zoekgedrag en eetgedrag) gericht op bevrediging van de onderliggende honger
zeker het zien van 'voedsel' en ook al het denken aan het bevredigend gedrag (vergelijk: eten) geeft een goed gevoel
het geeft een (hyper)focus op voedsel en de verschoven "attentional bias" maakt dat andere dingen als "minder belangrijk" ervaren worden (oogkleppen)... dit wordt ook wel "ontkenning" genoemd in de verslavingszorg)

Het middel versterkt ook de neerslag van herinneringen aan het gedrag juist vóór het gebruik (het verkrijgen dus, vergelijk "hunting / gathering" ) waarmee deze herinneringen waarschijnlijk op zichzelf ook weer een grotere importantie krijgen.

Daarnaast worden de (biologische) voorwaarden voor het functioneren van de prefrontale cortex ondermijnd (directe invloeden zijn stressniveau & vergiftiging), alwaar de anatomische voorwaarden voor de "wil (niet)" kunnen worden gevonden. Dit alleen al vermindert de (inhibiërende) controle op de (activerende) werking van het genotscentrum en de Hoewel mogelijk de ervaren negatieve feedback (lees: teleurstelling) waarschijnlijk de hoop op zelf-controle nog meer ondermijnd. zonder kip...
geen trek in kip Communicatie is ook gelaagd Onrust ontstaat door:
een relatief te veel aan 'uppers'
een relatief tekort aan 'downers' Nota Bene:
extra tricky is de combi van een door uppers (cocaïne gebruik) opgefokte paard/krokodil-laag, zonder angst (alcohol), met een door downers (alcohol of GHB) versufte mens-laag die niet meer in staat is om zijn normen of zijn begrip van de situatie te gebruiken als rem voor de hongers en ongeremde emoties. een relatief te veel aan 'uppers'
door het directe gebruik van uppers (met name speed, meth en cocaïne)
wanneer de PreFrontale Cortex (Mens) van een mensen met /agressie problemen/ADHD/sociopaat onvoldoende geholpen wordt om zijn 'paard' in bedwang te houden middelen op een rij Uiterlijke kenmerken van iemand onder invloed van stimulerende middelen:
(UPPERS -relatieve stress-reactie-)
Wijde pupillen
Transpireren
Bleke gelaatskleur
Snelle pols
Trillen
Lichte stijging lichaamstemperatuur
Droge slijmvliezen
Sneller prikkelbaar
Abrupter bewegen
(specifieke kauwen) Lichamelijke kenmerken die duiden op ontwenning:
Misselijk, geen eetlust, diarree
Kippenvel, zweten
Loopneus, niezen
Lichamelijke onrust, gapen, tremoren, jeuk
(neuro/vegetatieve disbalans) Wat zijn “drugs”?

Wikipedia
Recreational drugs are chemical substances that affect the central nervous system, such as opioids or hallucinogens. They may be used for perceived beneficial effects on perception, consciousness, personality, and behavior.
Some drugs can cause addiction and habituation.

Van Epen (1988)
Psychotrope stoffen, ook wel drugs of (genot)middelen genoemd, worden gedefinieerd als stoffen die een verandering van het menselijk bewustzijn veroorzaken en om die reden worden gebruikt…

Broekaert & Van Hove (2005)
'Drugs' is een verzamelnaam voor alle stoffen die ene invloed uitoefenen op de manier waarop men denkt, zich gedraagt, zich voelt en de zaken om zich heen waarneemt. Traditioneel worden drugs ingedeeld in verdovende, opwekkende en geestverruimende middelen Drugs die de werking van het centraal zenuwstelsel remmen
Verdoving en slaapopwekking
Pijnstillend effect
Verdoving van angst
Verminderde hartslag en ademhaling
Versterkt het gevoel van welzijn SPEED (pep, amfetamine) Stimulerend effect op de hersenen.
Methode van gebruik:
Oraal of snuiven
Effecten:
Energiek gevoel, meer uithoudingsvermogen, alert, zelfverzekerd, geen hongergevoelens, prikkelbaar, onrustig
Signalen:
Hyperactief, onvermoeibaar, wijde pupillen, stijve kaken, prikkelbaar, agressief, oververmoeid en onrustig
Overig:
Speed was vroeger de cocaïne voor de armen COCAÏNE (wit, snow basuco, crack)
Werking:
Stimulerend effect op hersenen
Werkt erg kort (afh. methode van inname)
Methode van inname:
Snuiven (bij snuifcoke)
Roken (basen, chinezen of plofje),
Intraveneus (spuiten)
Effecten
Energiek gevoel, onderdrukking pijn en hongergevoelens, ego-boost, zelfverzekerd, babbelziek
Signalen
Beweeglijk, onvermoeibaar, paranoia en waanvoorstellingen, agressief, a-sociaal, achterdocht, jeuk, oververmoeid, uitputting lichaam.
Overig
Coke wordt vaak als tegendrug / demper gebruikt bij
alcohol (en heroïne) XTC Werkzame stof is MDMA
Werking:
Stimulerend en waarnemingsveranderend effect op de hersenen
Methode van gebruik:
Met name oraal - pillen /poeder.
Effecten:
Lichamelijk en geestelijk energiek gevoel, alertheid, ontspanning, zorgeloos, ‘knuffelig’.
Signalen:
Knuffelig, wijde pupillen, energiek, ongecontroleerde bewegingen, stijve kaken en droge mond
Overig:
Risico met name door stijging lichaamstemperatuur en uitdroging cocaïne alcohol Werking:
Alcohol werkt op veel verschillende manieren in op het brein.
Het verhoogt ook de dopamine in de VTA-NA as, maar minder direct dan opioïden, stimulantia of cannabis dat doen. GHB GHB is niet zo ingewikkeld te maken, lijkt het, met wat gootsteenontstopper, velgen cleaner en gedemineraliseerd water. Toch zijn er verontreinigingen in de slecht uitgeruste laboratoria die GHB produceren met soms ernstige verontreinigingen. GHB-Werkt op GABAsysteem en werkt sterk dempend en daarvoor onstaat vrij snel afhankelijkheid om te kunnen inslapen (3-5uur!) -Geeft heftige onthouding (mensen merken dat zij alleen nog maar kunnen slapen als GHB werkzaaam is. Werkzaamheid duurt maximaal uur maar door de tolerantie wordt men na 2 à 3 uur wakker => uitgeputte mensen door gebroken slaap)
=>Heel fors delirant als men stopt

Onthouding verschijnselen: in de war tot psychotisch geaggiteerd
-de GHB-afkick reageert maar nauwelijks op benzo's, eigenlijk het enige dat (momenteel) lijkt te werken is een afbouwschema van... GHB heroïne Gevolgen van chronisch gebruik Heroine: depressie Gevolgen van chronisch gebruik Cocaine: angst, depressie, psychose, slapeloosheid Cocaïne remt de re-uptake van dopamine.

Het verhoogt daardoor sterk de dopaminerge overdracht in VTA en NA. Gevolgen van chronisch gebruik alcohol: angststoornissen, depressie, psychose ALCOHOL

Werking
Verdovend effect op de hersenen
Lever doet 1-1,5 uur over verwerking van één standaardglas alcohol

Methode van gebruik
Met name oraal
ook wel klisma
nieuw zijn: verdampers snuiven(!) en oogbol(!)Effecten
Ontremming, afname zelfkritiek, overschatting, motorische stoornissen en spraakstoornissen en herkenbare dronkenschap

Signalen
Spraakstoornissen, motorische stoornissen, braken, adem, trillen, transpiratie, overmoedigheid, agressie COCAÏNE (wit, snow basuco, crack)

Werking:
Stimulerend effect op hersenen
Werkt erg kort (afh. methode van inname)
Methode van inname:
Snuiven (bij snuifcoke)
Roken (basen, chinezen of plofje),
Intraveneus (spuiten)
Effecten
Energiek gevoel, onderdrukking pijn en hongergevoelens, ego-boost, zelfverzekerd, babbelziek
Signalen
Beweeglijk, onvermoeibaar, paranoia en waanvoorstellingen, agressief, a-sociaal, achterdocht, jeuk, oververmoeid, uitputting lichaam.
Overig
Coke wordt vaak als tegendrug / demper gebruikt bij
alcohol (en heroïne) The World Health Organisation estimates that risks linked to alcohol cause 2.5 million deaths a year from heart and liver disease, road accidents, suicides and cancer -- accounting for 3.8 percent of all deaths.

De directe toxiciteit van de stof, de gevaren van gebruik (en de gevolgen van ontrekking na regelmatig gebruik), de mate van verslaving en de maatschappelijke en economische gevolgen maakt alcohol tot een maatschappelijk goed geïntegreerde harddrug Drugs die de werking van het centraal zenuwstelsel remmen met als gevolg:

Verdoving en slaapopwekking
Pijnstillend effect
Verdoving van angst
Verminderde hartslag en ademhaling
Versterkt het gevoel van welzijn Alcohol

Benzodiazepines

Cannabis

Codeïne

GHB

Opiaten
-heroïne
-morfine
-methadon
-codeïne

Snuifmiddelen
-ether
-lijm (in hoge dosis) ALCOHOL

Risico's korte termijn
Agressie
Black-out
Braken, bewustzijnsverlies

Alcoholvergiftiging: ademstilstand,
coma (N.B. coma zuipen / ‘indrinken’))

Overig
Alcohol wordt vaak als combinatiemiddel gebruikt. Hierdoor hebben andere drugs (medicijnen) onvoorspelbare uitwerkingen!

Nota BENE!
de potentiëring van andere downers maakt de combi levensbedreigend (1+1=3),
de angstremming in combi met uppers maakt mensen soms antisociaal,
een aantal antidepressieve medicaties werkt minder of niet terijl de geremde remming mensen impulsiever laat kiezen voor suïcide als uitweg uit de ellende van dat moment (15x) Party Drugs
verzamelnaam van (meest uppers) die voornamelijk gebruikt worden voor... party!!!
XTC (MDMA)
Speed (amfetamine)
Cocaïne

Vallen allen onder de opiumwet

Soms LSD op raves
of GHB ivm de ontremmende werking


en natuurlijk:
...alcohol Werking alcohol
Verdovend
eerst op neocortex,
dan op paleocortex (emotioneel brein),
dan op autonoom brein (homeostase verstoord => bewusteloosheid en coma).
Ontremming
Zelfoverschatting

Herkennen
Alcohollucht
Verminderde of geforceerde coördinatie en motoriek
Lallende spraak, spraakzaam, vertraagd reactievermogen
Ontremd gedrag zowel verbaal als non-verbaal

Risico’s
Agressie
Black-out
Braken, bewustzijnsverlies (gevaarlijke combi)
Alcoholvergiftiging: ademstilstand, coma (N.B. coma zuipen / ‘indrinken’)

Onthoudingsverschijnselen
Angst, onrust, trillen
Verwardheid
Insult
Opgejaagd gevoel
Braken Cocaïne
Snuifcoke € 45, - tot 65,- per gram. verdeeld in “lijntjes” (1 lijntje tussen € 2,25 – 3,25 = bij 20 lijntjes/gram, vaak 0,05 tot 0,025 gram)
Basecoke = "crack" of gekookte cocaïne = rookbare cocaïne; kost ca. € 6,- per bolletje (circa 0,2 gram)

Werking
Stimulerend, verhoogde concentratie
Euforie: het gevoel alles aan te kunnen, zowel geestelijk als lichamelijk; honger en vermoeidheid verdwijnen; overmoed
Lichamelijk: pupilverwijding, temperatuurstijging, toename hartfrequentie
Bij het roken van crack treden de effecten in verhevigde mate op, maar zijn ze sneller verdwenen

Werkingsduur
Snuiven: de werking begint binnen enkele minuten en duurt een half uur tot een uur.
Roken: de werking begint in seconden en duurt 5-10 minuten
Spuiten: de werking begint na enige seconden en kan een half uur tot een uur aanhouden.

Herkennen
Verwijde pupillen, snelle korte ademhaling, strakke sterke spieren
Praatziek, overactief, prikkelbaar, ongeremd
Egocentrisch
Soms ongevoelig voor pijn

Nota Bene Combinatie alcohol-coke:
Coke doet de dempende werking van alcohol teniet. Door het gebruik van cocaïne kan iemand die behoorlijk onder invloed is het gevoel krijgen weer helemaal fris te zijn. Dit is echter niet zo!
Extra gevaar: cokewerking duurt minder lang dan alcoholwerking => verlate alcoholintoxicatie GHB
(Gamma-hydroxy-boterzuur, was narcose- en slaapmiddel
GHB, Liquid E, Olifantendrug, G, Tante Gea, ‘vloeibare XTC’, ‘De stof die ze in je drankje doen’
Effect 30 minuten na inname, houdt 3 tot 5 uur aan Risico’s
Hoofdpijn, hartkloppingen, duizeligheid, hartklachten.
Sociale vervreemding.
Het snuiven van cocaïne kan ontstekingen van het neusslijmvlies veroorzaken. Dit kan leiden tot een pijnlijke of bloedende neus, schade aan het neusslijmvlies en tussenschot.
Vermagering, weerstandondermijnend bij chronisch gebruik.

Risico’s bij zwaar gebruik:
uitputting,
psychose; waanvoorstellingen, paranoia,
agressief gedrag,
jeuk (beestjes onder de huid).
Extra risico’s bij mensen met een zwak hart, zwakke vaten, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie, hersen- of hartinfarct.
Na het stoppen met gebruik kan (dopamine uitputting) depressie en anhedonie ontstaan. Deze kunnen langdurig (tot 1,5 jaar) en hevig zijn.

Onthoudingsverschijnselen
Zweten
Onrustig, geïrriteerd zijn
Somber en uitgeput zijn XTC Werkzame stof is MDMA

Werking:
Stimulerend en waarnemingsveranderend effect op de hersenen
Methode van gebruik:
Met name oraal - pillen.
Effecten:
Lichamelijk en geestelijk energiek gevoel, alertheid, ontspanning, zorgeloos, ‘knuffelig’,
men gaat meer praten, is drukker aanrakerig sensueel vaak meer prikkelbaar hoewel seksueel daar niet altijd van overblijft wat men ervan had verwacht (gezien de bijnaam "love-drug")
.
Signalen:
Knuffelig, wijde pupillen, energiek, ongecontroleerde bewegingen, stijve kaken en droge mond
Overig:
Risico met name door stijging lichaamstemperatuur in uitgaansleven (bij dansen): oververhitting en uitdroging.
Als uitgewerkt (crash): vermoeidheid, depressie (suicide tuesday). Herkennen
Stimulerend,
Onderdrukking honger en dorst signalen, vermoeidheid
Een verhoogd zelfvertrouwen; overmoed.
Euforie en zin in plezier (meest met anderen)
Lichamelijk: hartfrequentie stijgt, licht in het hooft, bewegingsdrang/motorische onrust (kaakbewegingen); verwijde pupillen, verhoogde bloedruk, zweten

Alcohol & XTC wisselwering
Stimulerende werking gaat verdovende werking van alcohol wat tegende ontremmende werking echter niet..
Verwardheid, paniek, acute psychotische verschijnselen Gebruik vermoeden bij: (gedrag mag niet veroorzaakt worden door een psychiatrisch ziektebeeld):
Passief (zwijgzaam, suffig) of overactief
Emoties of stemmingen passen niet bij de situatie
Onlogisch praten, lachen giechelen

Lichamelijk kenmerken die duiden op onder invloed zijn.
Geuren (alcohollucht, cannabisgeur)
Lichamelijke onrust, tremoren, jeuk
Zwalkende gang
Vaak naar het toilet (inname)

Overige aanwijzingen die kunnen duiden op gebruik
Verkleuringen van vingers, tanden ‘zwarte aanslag door het basen’
In bezit zijn van gebruiksmateriaal

Kenmerken die duiden op gebruik (in het verleden)
Spuitwonden, spuitabcessen, littekens (boven aderen) door het injecteren
Verwondingen, krabwonden, verkeerd spuiten (skin-popping). Lichamelijke kenmerken, die kunnen duiden op ontwenning
Misselijk, geen eetlust, diarree
Kippenvel, zweten
Lichamelijke onrust, tremoren, jeuk
Loopneus, niezen Herkennen gebruik onttrekking verslaving Aanwijzingen voor verslaving (NB aanvullende informatie uit dossier of van verwijzer)
Zelfverwaarlozing
Onverklaarbare stemmingswisselingen, dreigend, agressief gedrag, suïcidaliteit
Verergering van psychiatrische problematiek niet gerelateerd aan stress factoren, therapie ontrouw
Systeem en relatieproblemen, arbeidsproblemen
Huisvestings - en financiële problemen
Moeite met plannen, aandachts - en concentratie stoornissen
Vage lichamelijke klachten belangrijk bij het ontstaan van agressie door:
Hans R.J. West www.PraatmetHans.nl
HansRJWest@GMail.com Toxiciteit
&
Tolerantie Tolerantie voor een stof treedt op bij verslavingen of of vergiftiging bij medicijngebruik. Het houdt in dat iemand steeds meer van een medicijn of drug moet gebruiken om hetzelfde gewenste resultaat te bereiken.
Bij een verslaving treed tolerantie op als een persoon minder voelt of niet het gewenste resultaat bereikt bij dezelfde hoeveelheid van een verslavend middel als voorheen, en dus steeds meer moet gebruiken om dezelfde kick te krijgen.

Zoals de gevoeligheid om een verslaving te ontwikkelen erfelijk is, zo blijkt ook tolerantie erfelijk. Bij alcoholische ouders heeft het kind meest een aangeboren hogere tolerantie tegen alcohol Genotcentrum Ook wel genoemd het "can Do"-centrum (dat bepaald gedrag vraagt door het belangrijk te maken tot er prikkels binnenkomen die in dat genotcentrum het signaal geven dat de honger bevredigd is)

1 - Attentional Bias: de combi van oogkleppen (voor andere zaken) + het vergrootglas (voor de bevrediging, de voeding) (Bij honger zien we overal de broodjeszaken die we tot dusver hadden gemist, alcoholisten herkennen sneller de etiketten van de drankflessen. Het oog valt er sneller op)

2 - Het geeft een goed positieve "yes"-gevoel (belangrijk maken) bij:
de honger te bevredigen (het gedrag(!) van het eten, te gebruiken)
te denken het bevredigen van de honger (te zoeken naar gebruik)

3 - Activeert een (soms ongericht) "ik moet iets doen"-gedrag: het is een "zoekgedrag" dat opstart. (Er start gedrag op dat probeert iets te veranderen. Ratjes die in dit centrum elektrisch geprikkeld worden gaan heel verschillende dingen doen maar worden altijd actief -en laten telkens weer hetzelfde gedrag zien-)

4 - Een gevoel van angst in situaties dat de honger niet bevredigd kan worden. Bij verslaving: de paniek net voor de winkels sluiten, de angst dat-ik-zonder-kom-te-zitten (op denk niveau de gedachte "stel je toch eens voor dat ik nooit meer mag(?) drinken"?) voorbeeld honger:

Het gevoel van trek-in-eten is een gevoel dat ontstaat naar aanleiding van biologische disbalans (o.a. een tekort aan suikers in het bloed). Deze disbalans laat in dit "can-do"-circuit een "honger" ontstaan. Deze veroorzaakt een motiverend gevoel van "trek", en zet aan tot een (zoek-)gedrag (verzamelen of jagen) dat uitmondt in eten. Het scheuren van vlees, het kauwen maakt dat het gevoel van trek bevredigd wordt waardoor het dier ophoudt te eten, zelfs als door een opening in de maag alle voedsel direct weer naar buiten wegloopt en netto dus niets veranderd aan de biologische disbalans.

We kennen dit ook uit ons dagelijks leven waar wij ons na een korte schranspartij bevredigd voelen en ècht geen honger meer voelen(!) terwijl op dat moment eigenlijk al het gegeten voedsel alleen nog maar in de maag is terecht gekomen. Daar rekt het de maagwand op en geeft -samen met de signalen van het kauwen en het slikken- dat er biologische "bevredigingssignalen" gestuurd naar het genotcentrum wat een gevoel van bevrediging geeft... nog voordat het voedsel is genoeg verteerd om daadwerkelijk veel verandering in bloedsuikers te hebben veroorzaakt.

In die zin is een "drive", een "honger" een vraag om een bepaalde input in het zenuwstelsel. Weliswaar uitgelokt door een biologische prikkel maar vervolgens is de bevrediging door het ooit aangeleerd gedrag relatief los komen te staan van de oorzaak. "psycho-actieve middelen" hebben hun directe uitwerking op het brein doordat zij de werking van de normale prikkelstoffen in het brein (neurotransmitters) beïnvloeden.

De werking van neurotransmitters kan op verschillende manieren beïnvloed worden:

binden aan receptor en nabootsen neurotransmitter (agonisten)
bijvoorbeeld LSD, nicotine, THC, opiaten

binden aan transporter en heropname neurotransmitter blokkeren (reuptake inhibitors)
bijvoorbeeld cocaïne, MDMA, amfetamine

binden aan de receptor maar de activatie van de receptor blokkeren (antagonisten)
bijvoorbeeld ketamine, PCP

binden aan een deeltje van de receptor en de werking van de receptor moduleren
bijvoorbeeld benzodiazepines, alcohol verslaving wordt begrijpelijker
wanneer we kijken naar de de relatie (bijv macht: als top-/underdog) voelt ook kwetsbaarder (grenzen) het verkrijgen van het middel centraal in middelenconflicten (NB het fysieke "prooi-gevoel") een relatief tekort aan 'downers'
Wanneer een iemand met een verslaving aan heroïne, alcohol, GHB, diazepam aan het afkicken is
(en zéker wanneer zijn 'kroko' bij jou downers verwacht te kunnen krijgen ... ) eigenlijk zelden agressie problemen door zuivere MDMA vaak echt opvallend hoe saai het leven van iemand met verslaving NU is...
(afgeleerd om met angst te dealen) reptielen brein
(neuronaal chassis) zoogdier brein 'menselijke' laag uitwisseling van woorden, ideeën, concepten... (praten over) Vragen? Contact op http://www.helpdisk.nl wanneer u deze presentatie elders tegenkomt dan op http://prezi.com/yziw5tkdk_jk/agressie-en-middelengebruik/
wilt u dit dan AUB even melden op info@helpdisk.nl (alvast mijn dank) "psycho-actieve middelen" hebben hun directe uitwerking (fun?) op werking van het brein doordat zij de werking van de normale prikkelstoffen in het brein (neurotransmitters) beïnvloeden. twee tegen één instant geluk en chEMOtruuks trek zo groot als de verslaving en "de kans" 'm maakt de oprechte (!) wil en wens eerlijke emoties naar echte mensen http://prezi.com/0m8onhhzkn8p/palette/ Leefstijltraining 4 http://prezi.com/mdzw6wi-mexc/leefstijltraining-4/ Biologische verslaving &
psychologische afhankelijkheid http://prezi.com/1irgkdcxo06o/biologische-verslaving-en-psychologische-afhankelijkheid/ http://prezi.com/mr2atmn-vff1/middelengebruik-en-brein/ Middelengebruik en brein (MPK) Wat is trek? Niet voelen:
traumatische gevoelens en/of (preverbale) herinneringen wegwerken
het uithouden van onhoudbare situaties
zelfmedicatie bij paniekstoornis / hyperventilatie / depressie Biologisch:
de ervaring van onttrekking (verlies van biologisch emotioneel evenwicht)
gewoonte (cue + context) -vgl. conditioneren v. Pavlov-
biologische voorbereiding op gebruik
de ervaring van biologisch gedragsmotiverende "trek" (kroko-verhaal) Wel voelen:
het bereiken van ontspanning
het ervaren van zelfwaardering/-beloning
start van (sociale) rituelen Alcohol werking:Verdovend / Ontremmend (N. B. alcohol is één van de beste angstremmers die wij kennen...) Wel mogen:
expressie van geremde gevoelens (kwetsbaarheid of agressie of seks)
het toestaan van gevoelens (uitrusten van neurotisch moeten / niet hoeven -presteren-) M P K Functie analyse Schippers: het is verslaving als gedrag in de plaats komt van gevoel Aanvullingen??? Fantaseren:
verwachting van werking (euforiefantasie van gepasseerd station) ???
copingsstrategie bij (emotionele/sociale) situaties Paul D. MacLean, A Triune Concept of the Brain and Behavior, University of Toronto Press, Toronto, 1973 if you like?... click 'like'!
en als je erover tweeten of FB-en? Graag!
(zie de buttons hieronder die daarvoor zijn) :-)

Zie ook: http://hanswest.wordpress.com/
Full transcript