Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMLERİ

No description
by

Mustafa BAHADIR

on 23 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMLERİ

DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMLERİ
Yaşam düzeyi 1940 yılından beri büyük bir gelişme gösteren Danimarka, refah açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alır.

DanimarkalIlar yaşam düzeylerinin bu ölçüde yüksek oluşunu kendi çalışmalarına borçludurlar. Madensel nam madde ve enerji kaynaklarından yoksun Danimarka’da, toprakların çok iyi değerlendirilmesi, yaşam düzeyini büyük ölçüde yükseltmiştir.
Kişi başına düşen gelir, Avrupa ülkelerinin çoğundan fazladır. Lüks eşya için ayrılan para da, yine bu ülkelerden daha çoktur. Millî gelirin eşit biçimde dağıtıldığı söylenebilir. DanimarkalIlar, “Çok az kişinin gereğinden çoğuna, ama daha azının da gereğinden daha azına sahip olduğu” bir ülke amaçlarlar.
Conclusion
Danimarka
Yüzölçümü:
43.076 kilometrekare.

Nüfusu:
5 milyon 134 bin.

Önemli şehirleri:
Kopenhag (başkent), Alborg, Viborg, Arhus, Herning, Horsens, Esbjlery, Odense, Thisted.
İsteyen herkese il yönetimlerince gebelik öncesi ve sonrası hamilelikle ilgili hizmetler verilmektedir. Hamile kadınlara bu hizmeti pratisyen hekimler vermektedir. Okul öncesi çocuklar ücretsiz diş hekimliği hizmeti alabilmektedirler. Danimarka’da yaşayan 18 yaş altındaki her birey boğmaca, difteri, tetanos, polio, kızamıkçık ve kabakulağa karşı aşılanmıştır. Aşılama hizmeti pratisyen hekimlerce verilir ve finansmanı il yönetimlerince karşılanır. Hamile bir kadın, yerel ebelik merkezinde görevli bir ebeden veya kendi aile doktorundan doğum öncesi ve sonrası hizmetleri alabilir. Doğumların %99’u hastanede yapılmaktadır. Doğum öncesi hamilelik döneminde hamile kadınların bir araya gelip grup terapisi yapabileceği yerler vardır.

Eğitim
İlkeğitimin 1814 yılından bu yana zorunlu olduğu Danimarka’da, okuma-yazması olmayan kimseye hiç rastlanmaz. Yedi ile 16 yaşları arasındaki çocuklar için zorunlu olan ilkeğitimi sağlayacak sayıda okul vardır. Çocukların büyük çoğunluğu ücretsiz devlet okullarına gider. Okulların yaklaşık yüzde 10’u özel okullardır. Bu okullar ya belediye yetkilileri ya da devlet tarafından sürekli denetlenir.

Yerel yetkililerin sorumluluğu altında olan ve ilköğretim sağlayan okullara devlet yardımı da yapılır. Kırda da, kentte de ilköğretim yedi yıl sürer. Ortaöğretimi ise ya devlet, ya da devletin büyük maddî desteği ile yerel yetkililer yönetir. Geçmişte okutulan derslerin daha çok öğrencileri yüksek eğitim giriş sınavlarına hazırlamak üzerinde yoğunlaştığı orta dereceli okullarda, bugün genel öğretime daha fazla önem verilmektedir.

Orta öğrenimini tamamlayan ve yükseköğretim kurumlarının giriş sınavlarını kazanan öğrenciler, giriş sınavlarını kazanma koşuluyla 1479’da kurulan Kopenhag Üniversitesi, 1928 yılında kurulan Aar-hus ile 1964 yılında kurulan Oden-se üniversitelerinin yanı sıra, başka birçok yükseköğretim kurumu-na gidebilirler. Çoğu bilimsel ve teknik alanlarda eğitim sağlayan çeşitli enstitü ve akademilerin arasında, Kopenhag Üniversitesi’-nden sonra en eskisi 1829 yılında kurulmuş Teknik Üniversite’dir.
Danimarka, Avrupa’nın kuzeyinde, Baltık denizi ile Kuzey Denizi arasında yer almaktadır. Danimarka, Kattegat takımadalarını ve Jutland yarımadasını içine alır. Takımadalar, deniz yüzeyinden alçak ovalardan ve yüksek olmayan tepelerden oluşur.
Danimarka’nın kıyı şeridi uzunluğu 7300 kilometredir. Bu nedenle de hiçbir DanimarkalI “Kara insanı” sayılmaz. Ülkede denize en uzak nokta 52 kilometredir.
Koruyucu Sağlık Programları

Son 10-15 yıldır koruyucu sağlık hizmetleri yoluyla sağlığın iyileştirilmesine daha üst düzeyde öncelik verilmeye başlanmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlığın iyileştirilmesi konularının sadece sınırlı bir kısmı sağlık hizmetleri sektörünün sorumluluğundadır. Hastalıklardan korunmak için toplumun tüm kesimlerinde çalışmalar yapılmaktadır. İş sağlığı, gıda güvenliği, konut sağlığı, çevre sağlığı ve trafik güvenliği gibi konularla ilgili olarak görevli kuruluşlar vardır.

ilginç bilgiler
DANİMARKA SAĞLIK SİSTEMLERİ
Dünya Sağlık Örgütü 2010 verilerine göre Danimarka’da yıllık kişi başına sağlık harcaması 1.467$ ve gayrisafi yurtiçi hasıladan sağlığa ayrılan pay % 11.1’dir.
Danimarka tüm halkı çevreleyen kapsayıcı bir sağlık sistemi modelini benimsemiştir. Sağlık sistemi merkezi olmayan, hastalık dâhil tüm kişisel sağlık hizmetlerini ve tüm bireyleri kapsayan zorunlu, kamu bütçesi kaynaklı sosyal sağlık güvenliği ağırlıkta olan bir sistemdir.


Danimarka’da Analık, Hastalık Ve Malullük Sigortası içinde yer alan kamu sağlık sigortası vergilerle finanse edilmekte olup, gelir üzerinden sabit bir yüzde oranlı prim uygulaması yoktur. Yaşlılık ve emeklilik aylığı da vergilerle finanse edilmektedir. Ayrıca tamamlayıcı emeklilik aylığı isimli ilave ve isteğe bağlı bir sigorta uygulanmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları için, iş veren tarafından ödenen ve riske göre değişen sigorta primleri vardır.


Sosyal Güvenlik
Uygulamaları
Sağlık Sisteminin Yapısı
Birinci basamak sağlık hizmetleri genel sağlık problemleri ve bunların tedavisinde uygulanacak hizmetlerle ilgilenir. Birinci basamak sağlık hizmetleri iki bölüme ayrılır.
Tedavi ve bakımla ilgilenenler,
Sağlık koruma ve çocuk diş sağlığı koruyucu hizmetleridir.
Birinci basamak sağlık hizmetlerini pratisyen hekimler, uzman hekimler, diş hekimleri, fizyoterapistler ve ev hemşireleri vermektedir.

Pratisyen ve Uzman Hekimler
Diş Hekimleri
Fizyoterapistler
Evde Bakım Hemşireleri
Hastaneler ikinci ve üçüncü düzey tedavi odaklı sağlık hizmetlerine yada özel bakım gerektiren tıbbi durumlarda sunulan hizmetlerle ilgilenir. Ayrıca pratisyen hekimler ve sağlık personelinin eğitimi, tıbbi araştırmalar ve koruyucu sağlık hizmetlerine de katkı verir.

SAĞLIK BAKANLIĞI YAPISI
Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Danimarka’da sağlık hizmetlerinin büyük çoğunluğu ücretsiz olarak verilir. Harcamalar iller ve yerel yönetimler tarafından karşılanmaktadır. İller ve yerel yönetimler sağlık hizmetleri için yaptıkları bu harcamaları kısmen kendi topladıkları vergilerden, kısmen de hükümetin verdiği ödeneklerle karşılamaktadır. Toplam sağlık harcamalarının %15- 17’lik bölümünü oluşturan özel cepten harcamaların büyük kısmı ilaç, diş hekimliği ve fizyoterapi gibi hizmetlerdeki katılım paylarını kapsamaktadır. Hastalar kendi üzerlerine düşen harcamaların bir kısmını karşılamak için özel sigortalardan da yararlanmaktadırlar. Toplumun %27’si ayrıca özel sağlık sigortaları kapsamındadır.


Eczaneler Sağlık Bakanlığı’nın iznine bağlı olarak çalışırlar ve izinlerin toplam sayısı sınırlıdır. İlaç fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiği için tüm ülkede aynı fiyatlar uygulanır.
Her yıl, devlet ile il ve yerel yönetimler karşılıklı olarak bir sonraki yılın ekonomik çerçevesi üzerinde yani global bütçe üzerinde anlaşırlar. Anlaşmalar yerel ve bölgesel vergi oranlarına ilişkin tavsiyeler şeklindedir. Bu da sağlık hizmetlerini geliştirmeyi planlarken sorumlu otoritelerin hareket alanlarını sınırlar.

Full transcript