Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Иновации в образованието

No description
by

Lili Moneva

on 15 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Иновации в образованието

Иновации в образованието Иновации в образованието:
Облачни технологии СЪЩНОСТ Cloud computing е термина използван за описване на модела на използване на компютърни ресурси, съхраняващи се на отдалечен сървър вместо на локалнo дисково пространство.
Това е генерална промяна в логиката на построяване на архитектурата на модерните компютърните системи. Конвенционалното възприемане за компютрите е че те са устройства притежаващи лимитирано количество ресурси. При достигането на тази граница, за потребителя е неудобно и скъпо да направи допълнителната инвестиция необходима за набавянето на необходимите допълнителните ресурси.Cloud computing e термин, който е препратка към концепцията заобединяване изчислителната мощност на много компютърни устройства в една обща система. Такава система може да има различни свойства. Може да е система от физически устройства , или пък клъстър от виртуални машини . Облачните технологии позволяват прилагането на нови бизнес модели и разширяват начина на използване на информационните системи.
Те включват:
-хостинг на данни,
-приложения,
-комуникации и услуги в центрове за данни,
което им позволява да се използват от всяко устройство, навсякъде и по всяко време, стига да има интернет връзка. Ако приемем дефиницията, че облачната технология е собствена услуга при поискване, с неограничен мрежов достъп, споделен и наличен ресурс, светкавична еластичност и заплащане само на използваният ресурс, то съвсем разбираемо е че се налага необходимостта от различни видове облачни технологии. Частен облак (Private Cloud)

Частната облачна инфраструктура е предназначена за ползване от самостоятелна организация или група. Тази инфраструктура не се споделя с други организации или потребители.
Частният облак има по-високо ниво на сигурност в сравнение с публичен облак, тъй като е защитен от защитна стена firewall и може да бъде достъпен единствено през вътрешна защитена мрежа. Частните облаци са гъвкави и изградени на основата на услуги. Процесите, услугите и информацията се управляват вътре в самата организация. Публичен облак (Public Cloud) – гъвкавост и икономичност
Публична облачна (или външна) инфраструктура се предлага свободно чрез интернет достъп до софтуерни приложения и уеб услуги при поискване на всички потребители или голяма индустриална група от потребители.
Публичният облак осигурява гъвкав и икономичен начин за ползване на IT решения. Той включва приложения в сферата на управление на работата с клиенти (CRM), комуникации, офис и пр. Публичният облак е най-доброто решение досега за целите както на големия, така и на малкия и среден бизнес. Хибриден облак (Hybrid Cloud) – когато имате нужда и от двете
Хибридният облачен модел съществува благодарение на необходимостта на организациите от различни видове облачни модели (Публични, Частни и Обществени) едновременно. Хибридният облачен модел позволява хостването на критично важни приложения в частния облак, докато приложенията с по-ниски изисквания към сигурността и достъпа се ползват в публичната част. Dropbox

Споделяне на:
- Общи папки и файлове
- Връзки към ресурси в Интернет
- Работа в екип над един и същи файл
- Проследяване на нанесени промени във файловете и възможност за възстановяване на предходня версия назад във времето
Full transcript