Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genetik

livets teknik
by

Mikael Dahlén

on 6 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genetik

Katt 38
Ko 60
Hund 78
Åsna 62
Get 60
Häst 64
Människa 46
Gris 38
Får 54
Ormtunga 1440
Snigel 12
Kyckling 39
Vattenråtta 92
Indisk hoppmyra 2
Celler
Proteiner
Vad styr allt i cellen?
Vad gör så att två ämnen i en cell kan bilda ett tredje?
Vad bryter ned ett ämne i en cell?
Vad bryter ned maten i kroppen?
Vad bestämmer din hårfärg?
Vad gör att musklerna drar ihop sig?
Hur många reaktioner pågår
samtidigt i en cell?
ca 1000
Hur bildas då proteinerna?
Proteinsyntes
Steg 1:
Bilda RNA
(transkription)
RNA
tar sig ut
(ur kärnan)
...till en ribosom...


...eller fler
DNA
Vad bestämmer vilket protein som ska bildas?
Adenin, Cytosin, Guanin,
Tymin
DNA är komplementärt
Kopior kan göras identiska
vilket är en förutsättning för...
Meios
Mitos
Protein är
kedjor av aminosyror
Av proteiner förstås
Sammanfattning
levande organsimer
såsom
såsom
såsom
djur
människor
växter
är bygg-
da av
är bygg-
da av
är bygg-
da av
celler
är
innehåller
innehåller
biologiskt arv
kromosomer
celldelning
finns i
överförs
genom
gener
finns i
innehåller
grupperas i
genom
genom
meios
mitos
förekom-
mer i
kan
kodar för
par, som är
lika eller olika
sättas på och
stängas av
proteiner
bildar
bildar
haploida
könsceller
diploida
kroppsceller
par av homolo-
ga kromosomer
17 st Need to know
1. Alla levande organismer består av celler
2. Varje cell innehåller kromosomer
3. Gener är delar av kromosomerna, och innehåller den genetiska informationen
4. Gener består av DNA
5. DNA kan kopiera sig själv
6. Gener kodar för proteiner
7. Gener kan sättas på och stängas av
8. Celler kan bli olika beroende på vilka gener som är aktiva
9. Kromosomer förekommer i par, en från varje förälder
10. Gener finns i olika varianter
11. Gener förekommer i par, men det kan vara olika varianter i paret
12. Vid vanlig celldelning (mitos) bildas celler med samma genetiska information som modercellen
13. Alla kroppsceller i organismen innehåller samma genetiska information (alltså identiska kromosomer och gener)
14. Könsceller bildas genom reduktionsdelning (meios) och får därmed hälften av modercellens kromosomer
15. Könscellerna blir olika, eftersom de får ett urval av föräldrarnas kromosomer
16. Vid befruktning sammansmälter två könsceller så att antalet kromosomer återställs
17. Avkommor ärver genetisk information från sina föräldrar, men blir unika beroende på könscellernas slumpmässiga olikhet
reduktionsdelning
Mutationer
förändring av DNA-sekvensen
reparerar sig oftast själv
Beror på
När mutationer sker i könscellerna
annars dör cellen
eller i värsta fall utvecklas cancer
är de oftast letala (dödliga)
...men ibland får den nya individen
(av en slump) egenskaper som är "bättre"
= evolution
Genteknik
har funnits i över 10 000 år
det finns 20 olika aminosyror
protein är ca 100 aminosyror stort
Genteknik
Evolutionens tre hörnstenar
ärftlighet
variation
selektion
"Hur proteiner hittar sin rätta form
är ett av livets paradnummer"
Mikael Oliveberg
, professor i Biokemi,
Stockholms universitet.
Hur proteiner hittar sin rätta form är ett av livets paradnummer.

Tricket har gäckat vetenskapsmän i decennier. Principen är dock enkel. Fett dras till fett och vatten till vatten och inom bråkdelen av en sekund vecklar proteinet ihop sig till ett nystan med en unik form och funktion.

Men ibland störs balansen och de feta krafterna börjar
okontrollerat leda till att proteinerna klibbar ihop till repliknande fibrer. Sådana fibrer hittar man i nervsystemet hos patienter med Alzheimers, ALS och prionsjukdomar. Dessutom är dessa fibrer på något underligt sätt smittsamma och sprider nervdöd inom
och mellan människor.
är det alltid bättre?

vad skulle ett bättre ord
än bättre kunna vara?
Equilibrium
Celldöd
Ny-
bildning
Är detta möjligt?
Gen-mutation
Kromosom-mutation (t ex Downs syndrom)
samma art?
Arv och miljö
tvilling-studier
Korsningsschema
Urvalsförädling
Korsningsförädling
+ tål torka
- liten avkastning
+ hög avkastning
- tål inte torka
Bioteknik
teknik kombineras med
biologi + medicin
2 % av DNAt används
Gör frågorna 2-7
på sid 200
(8-10 om du hinner)
hyfsat svåra - försök så gott du kan
...var lite klurig
2.
Hur många gånger för att det ska bli
100 000 miljarder celler?
47 gånger
3.
Könskromosomerna X & Y
X
X
Y
bestämmer vilket kön det blir
sjukdomar i X-kromosomen
XXY
XYY
Klinefelters syndrom
XXY-syndrom, utvecklingsstörning hos män orsakad av felaktig uppsättning könskromosomer, XXY i stället för XY.

Detta är den vanligaste formen av könskromosomrubbning. Den drabbar 1 av ca 700 pojkar. Syndromet består av bl.a. långvuxenhet, små testiklar, sterilitet och tecken på låg testosteronbildning. – Uppkallat efter den amerikanska läkaren Harry Fitch Klinefelter.
XYY-syndrom, kromosomrubbning med en övertalig Y-kromosom, således 47 kromosomer. Ungefär en pojke på 1 000 föds med denna rubbning.

Storvuxenhet, svår akne och eventuellt sänkt intelligensnivå är vanligare vid detta syndrom än hos andra män. Fertiliteten är vanligen normal. Den tidigare uppfattningen att rubbningen ofta medför beteendestörningar har delvis motsagts av senare undersökningar, vilkas resultat anger att syndromet på sin höjd är förknippat med en ringa ökning av risken för sådana problem.
X
Det finns kvinnor som bara har en X-kromosom
Finns det en koppling
mellan antalet kromosomer
och artens egenskaper?
4.
har hög anpassningsförmåga
pga många gener (31 000)
5.
Hur mycket DNA?
Hur kan skillnaden vara så liten mellan19 000 gener hos en rundmask och 22 000 hos människan?
Daphnia
6.
7.
Biologisk mångfald
"Variationsrikedomen i livet på jorden måste bevaras. Konventionen är ett gemensamt försök av världssamfundet att komma till rätta med förlusten av ekosystem, arter och gener. Målet är att bevara den biologiska mångfalden, kunna använda det som ingår i denna mångfald på ett hållbar sätt samt se till att det blir en rättvis fördelning av den nytta som kan utvinnas ur genmaterial. Arbetet för att genomföra konventionen bedrivs inom ramen för olika naturtyper och tvärgående tema som till exempel områdesskydd, skog, kust och hav."
Naturvårdsverket
Fosterdiagnostik
Ultraljud
Fostervattenprov
Cellprov från
moderkakan
Kubtest
ligger rätt?
vuxit normalt?
missbildningar?
eventuellt kan man se kön
Från 15:e veckan
Riskfyllt (missfall)
- Downs syndrom
- Kön
- Enzymer-avvikelser
(vissa kan behandlas,
sköldkörtelhormon)
Kan göras i 10:e veckan
- hitta genetiska avvikelser
Ultraljud säkrare för fostret, men
bara 90 % säkerhet (resultatet av testet)
Genteknik Hybrid-DNA
Kloning 1
Kloning
GMO
Vanligaste GMO-grödan
- tål ogräsmedel
Golden Rice
A-vitaminberikad
Vete med nyttiga aminosyror
Banan med vaccin mot kolera
Potatis som framställer plast
(som bryts ned lätt i naturen)
Köldtålig potatis
Innehåller stora mängder
Omega 3 (fiskfett)
Organdonation
(cellytan förändrad så
att den uppfattas som
mänsklig)
Nackdelar:
* Spridning av gener i naturen – slår ut arter?
* Rubba jämvikten i ekosystemen
* Farligt att äta?
* Skapa monster?
Fördelar:
* Mer mat till folket
* Mat som håller längre
* Golden Rice – Vit. A
* Ogräsbekämpning
* Stå emot angrepp bättre
Stamceller
göra plåster av egen hud och lägga på brännskador
leukemi
diabetes
transplantationer (reservdelar)
Bota sjukdomar
Användningsområden:
läkemedel
hormoner
vitaminer
självlysande proteiner
Genterapi
Föra in nya gener i en organsim
med hjälp av virus (förändrat virus)
Osäker metod - virus muterar lätt
Genen för insulinproduktion har
förts in i bukspottkörteln,

som producerat insulin en tid
Kloning 2
restriktionsenzym=saxen
CSI
DNA från brottsplats
DNA från misstänkt
PCR
polymeras chain reaction
Gel-elektrofores
allelstege
brottsplats
misstänkt A
misstänkt B
misstänkt C
misstänkt D
Genetik
Varifrån kommer stamcellerna?
Befruktad äggcell
Embryo
Benmärg
Ta reda på:
Hur fungerar p53 genen?
Full transcript