Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PRZECIWKO ŚW. PRZYMIERZU KLASA VII

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 19 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRZECIWKO ŚW. PRZYMIERZU KLASA VII

PRZECIWKO ŚW. PRZYMIERZU
Przeciwko Świętemu Przymierzu
1.Powstanie Dekabrystów
2. Rewolucja lipcowa we Francji
3. Powstanie w Belgii i Grecji
4. Wiosna Ludów
POWSTANIE DEKABRYSTÓW
Dekambr - to po rosyjsku grudzień... stąd nazwa powstania.
W Rosji panuje łagodny Aleksander I.
Pojawiają się zwolennicy demokratyzacji.
Sytuacja zmienia się w 1825 r. kiedy umiera car i zastępuje go Mikołaj II zwany "żandarmem Europy".
To właśnie wtedy doszło do wystąpień przeciwko władzy...
• Oddziały dekabrystów zostały zatrzymane przez wojska carskie, aresztowanych car poddał torturom, zsyłano na Syberie (w tym również Polaków)
Rewolucja lipcowa we Francji 1830 r.
Rządy Ludwika XVII Burbona i Karola X (od 1824) - odwrót od demokratyzacji Francji. Król rozwiązywał parlament, ścigał zwolenników Napoleona i demokratyzacji.

Odpowiedzią społeczeństwa była rewolucja lipcowa (1830). Król uciekł z Paryża a na jego miejsce wybrano Ludwika Filipa Orleańskiego (gwarantującego demokratyzacje).
Wojna o niepodległość Belgii 1830
Połączone ze sobą na kongresie wiedeńskim Belgia (katolicka) i Holandia (liberalna).

4 października 1830 pod wpływem wydarzeń we Francji Belgia ogłasza niepodległość.

Holandia wzywa państwa ŚP, ale "żandarm Europy" zajęty jest powstaniem listopadowym w Polsce, dzięki czemu Belgii udało odzyskać niepodległość.
Wystąpienia przeciwko
Świętemu Przymierzu:
powstanie dekabrystów w Rosji (szlacheccy liberałowie ze Związku Południowego i Północnego)
rewolucja lipcowa we Francji (powołano na tron Ludwika Filipa, nowa – bardziej liberalna konstytucja 1830)
powstanie belgijskie (niepodległość Belgii możliwa dzięki sporom w gronie mocarstw i zbrojnemu powstaniu w Królestwie Polskim).
Walki o niepodległość Grecji
1821 - 1829
•Grecja należała do Turcji. Dobrze się rozwijała – zgromadzenie narodowe w 1822.
•Turcy z pomocą władz Egiptu zajmują Ateny.
•Dzięki pomocy Francji, WB, Rosji pokonano Turcję, pokój – Turcy tracą Armenie, autonomia dla Serbii, Grecja – niepodległa.
•W 1832 królem Grecji został Otto Bawarski,
1834 – ustrój: monarchia konstytucyjna.
Walki o niepodległość Grecji
1821 - 1829
•Grecja należała do Turcji. Dobrze się rozwijała – zgromadzenie narodowe w 1822.
•Turcy z pomocą władz Egiptu zajmują Ateny.
•Dzięki pomocy Francji, WB, Rosji pokonano Turcję, pokój – Turcy tracą Armenie, autonomia dla Serbii, Grecja – niepodległa.
•W 1832 królem Grecji został Otto Bawarski,
1834 – ustrój: monarchia konstytucyjna.
Czym była Wiosna Ludów?
Europa 1848-1849
seria ludowych zrywów rewolucyjnych i narodowych
co nazywano "ludem"?
ruchy rewolucyjne w jednym państwie oddziaływały na inne narody
Informacje o wystąpieniach rozchodziły sie szybko prowadząc do kolejnych powstań.
Przyczyny Wiosny Ludów
niezadowolenie społeczeństw z ustaleń kongresu wiedeńskiego
burżuazja domagająca się władzy
żądanie zjednoczenia we Włoszech i Niemczech
dążenie do rozszerzenia praw obywatelskich
Francja
Przebieg
bankiety na ulicach
strzelanina
abdykacja króla
rząd tymczasowy
nowy parlament
"dni czerwcowe"
wybory prezydenckie
rządy Ludwika Bonaparte
zamach stanu
Kraje niemieckie
Rewolucja Marcowa
parlament ogólnoniemiecki
konstytucja ogólnoniemiecka
wybór króla Prus na cesarza Niemiec
Kraje włoskie
Królestwo obojga Sycylii
Królestwo Sardynii
Wojna z Austrią
Fala powstań
Druga wojna z Austrią
Sojusz z francją
Wiktor Emmanuel II
Powstanie Giuseppe Garibaldiego
Zjednoczenie Włoch
Węgry
Przyczyny
chęć niepodległości
chęć poszerzenia praw
kryzys ekonomiczny
chęć reform
Skutki
makabryczne represje
fala germanizacji
wycofanie reform
powrót do centralizmu i absolutyzmu
Full transcript