Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Er waren eens 3 Zuid-Hollandse gemeenten...

No description
by

Marije Kitselar

on 26 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Er waren eens 3 Zuid-Hollandse gemeenten...

Onze gezamenlijke missie:
"Wij ondersteunen op een
professionele manier de drie
gemeenten in hun activiteiten voor de lokale samenleving."


De BAR-organisatie:
van het prille begin tot
februari 2014

...die besloten intensiever samen te gaan werken om de krachten te bundelen, effectiever en efficiënter te kunnen werken en inwoners nog beter te kunnen bedienen.
Natuurlijk verliep niet alles zonder slag of stoot, er werden soms pittige discussies gevoerd...
Albrandswaard

Ridderkerk

Barendrecht

1 januari 2014:
de formele start van de BAR-
organisatie

Er zijn 3 Zuid-Hollandse buurgemeenten...
In
augustus 2007
werd een goed plan gemaakt...
En er volgden er nog veel meer...
De eerste roadshow voor de medewerkers was een feit in
juli 2011
In
juli 2012
werd een beter plan gemaakt...
Er werden belangrijke besluiten genomen en veel handtekeningen gezet...
Ondertekening WMO-BAR januari 2011
Ondertekening BAR-schuldhulpverlening maart 2012
Ondertekening BAR-medezeggenschaps-commissie maart 2012
Ondertekening sociaal plan maart 2013
In
oktober 2012
was de BAR-code gereed, weer een belangrijke stap op weg naar de BAR-organisatie
Langzaamaan gingen we van grof naar fijn...
Maar er werd ook lol gemaakt...
Wat betekent
dit voor mij?
Waar hoor
ik thuis?
In
januari 2013
was de puzzel zo goed als compleet...
En hindernissen
genomen
In
juli 2013
bereikten we een belangrijke mijlpaal: de ondertekening van de GR-BAR
Om het flexwerken mogelijk te maken, woedde in
november 2013
een wervelwind door de drie gemeentehuizen...
Voor sommigen was dit moeilijk en emotioneel...
Anderen hadden lol in het opruimen
Albrandswaard

Ridderkerk

Barendrecht

Tijdens allerlei kennismakings-bijeenkomsten kwamen de medewerkers nader tot elkaar...
Ook in de media werd (soms kritisch) geschreven over de BAR-organisatie
Eind november ontvingen de medewerkers het definitieve aanstellingsbesluit...
Trots op de
BAR-samenwerking...

We zullen vast nog hobbels moeten nemen, maar we gaan een zonnige toekomst tegemoet...
De colleges en medewerkers ontmoetten elkaar de jaren daarna steeds vaker...
"Gemeentelijke samenwerking BAR kost meer dan het oplevert"

Onze gezamenlijke visie:
Wij zetten ons met
passie
en
plezier
in om een
positieve
bijdrage aan de maatschappij te leveren. Met inwoners, partners, besturen en collega's staan we sterker en
presteren
wij meer en beter.
Onze nieuwe bedrijfsvoering blinkt uit door efficiëntie en wendbaarheid. Door BAR@work maken wij het werk effectiever en
plezieriger
.
Onze medewerkers zijn zelfstandige overheidsprofessionals. Zij werken transparant en worden aangesproken op resultaten.
Ons management is coachend en inspirerend.

Onze gezamenlijke succesfactoren:
1. Hoogwaardige dienstverlening
2. Innoverende organisatiecultuur
3. Sterke omgevingsgevoeligheid
4. Efficiënte en transparante bedrijfsvoering
5. Financiën op orde
Onze gezamenlijke taakstelling
10% efficiency op de bedrijfsvoering
Doelstellingen BAR-beter!:
1) Vergroten van de kracht van de drie gemeenten
2) Verbeteren van de dienstverlening
3) Beperken van de kwetsbaarheid
4) Vergroten van de kwaliteit en deskundigheid
5) Versterken van de integraliteit bij regionale ontwikkelingen
6) Vergroten van efficiëntie
7) Beter kunnen inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

In 2007 zijn vervolgens 12 projectgroepen aan de slag gegaan
(o.a. ICT, WABO, Inkoop)

De samenwerking bleef hiertoe beperkt en kwam niet echt van de grond...

BAR-goed 2007:

Samenwerken is een middel, geen doel op zich

Aandacht voor eigenheid gemeenten

Tendens: slimme gemeenten werken samen!
Samen inwoners en bedrijven beter bedienen
Samen beter kansen benutten
Samen integrale problemen oppakken
Samen kwetsbaarheden verminderen en continuïteit waarborgen
Samen een betere werkgever zijn
Samen een grotere rol in de regio spelen

Missie 2007 BAR-gemeenten
Iedere BAR-gemeente heeft zijn eigen identiteit.
Dat geeft kracht aan de samenwerking.
En samenwerking biedt ruimte voor die eigenheid.

In
februari 2013
waren de functie-profielen voor de leidinggevende functies bekend.

Managers die geïnteresseerd waren doorliepen een selectie assessment.

Een belangrijk moment:
In
maart 2013
werden het sociaal statuut, sociaal plan en uitvoeringsregeling
ondertekend.
In
april 2013
nam

de BAR-directie een besluit over de plaatsing van de managers.
Op
21 januari 2014

was de eerste vergadering van het algemeen bestuur een feit!
Februari 2011:
Voorstel BAR-VTH (1 van de 12 projecten)

Er waren verschillende verwachtingen, beelden en het ontbrak aan vertrouwen!

Er moest geïnvesteerd in de onderlinge relaties, nieuwe verwachtingen en het vertrouwen.
Full transcript