Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Svenska språkets historia

No description
by

Annica Jerling

on 19 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Svenska språkets historia

Svenska språkets historia
Urnordiska 300-700
Runskrift
Moderniserades
Gastir - gestr
Jera - ár
Wulfar - ulfr
Runsvenska 800-1225
Runskrift
Väst - och östnordisk
Västnordisk

steinn
ek
stela
auga
Östnordisk

sten
iak
stiaela
ogha
"Är" och "var" hette "is" och "vas"
(jmfr engelska idag)
Klassisk fornsvenska
1225-1375
1225 - Äldre västgötalagen
Sveaer egho konong at taka ok sva vraek oe.
inga gemensamma regler för skriftspråket
religiösa texter, vissa ballader och riddartexter
böcker kunde kosta lika mycket som ett hus
lånord från latin och grekiska via kyrkan
1350 - Magnus Erikssons lands - och stadslag
Handel med Hansan - tyska är ledande språket, påverkar svenskans ordförråd och grammatik.
Offentliga handlingar ska skrivas på svenska och
max 50 % av rådet får utgöras av annat än svenskar
Yngre fornsvenska
1375 - 1526

1440 - Engelbrektsvisan
Friiheet aer thaet baezta ting, thaer sokias kan all waerlding vm kring
1495 - Första boken på svenska trycks
Aff Dyäfwlsens frästilse
Vissa stavningar och bokstäver försvinner och ersätts av andra, exempelvis läspljudet och de danska æ
1526 - å, ä, ö i Nya Testamentet
Äldre nysvenska
1526-1732

1541- Gustav Vasas bibel (del av Reformationen)
allt som skrevs kontrollerades av kungen, enade riket med ett gemensamt språk
1661 - "Om Keijsaren eler andra Potentater,
Princer och Stater, skriwfa till KOngl. M:t på sitt
modersmåhl, schall på Kongl. Maij:tz sida (vundantagande Konungen af Frankrijke) them swaras på Schwensche tungemåhlet igen"
ca 1670 - 90
tj-ljud och sj-ljud uttalas som idag
Franska låneord
Mälardalens dialekt blir rikssvenska och sätter normen för uttal och skrift. Ord som påminner om danskan tas bort och ersätts med bland andra ord som kom från Luthers tyska
Yngre nysvenska
1732 - 1900

Läskunnighet ökar i och med husförhör - ökar efterfrågan på böcker
Then Swänska Argus - den första svenska tidningen
Lånord från engelska, tyska, franska
Viktiga årtal
1734 - Sveriges Rikes Lag trycks
1786 - Svenska Akademien bildas
1807 - Svenska blir skolämne
1842 - Obligatorisk skola i sex år
1874 - Svenska Akademiens ordlista
1884 - SvD grundas
Nysvenska
1900 - ?

1906 - stavningsreform
1925 - första radiosändningen
1944 - nämnden för svensk språkvård
1950 - verbformer försvinner, engelska i skolan
1954 - TV
1960-talet - Du-reformen
stavning av "v" och "t" förenklad
dt -> t eller tt
fv, hv, f -> v
q före v -> k

Exempel - hvad -> vad
-godt -> gott
- qvinna -> kvinna
Verb böjdes tidigare efter numerus och
ibland efter person
gingo -> gick
kommo -> kom
voro -> var
äro -> är
fingo -> fick
Boktryckarkonsten uppfinns, böcker går snabbare att producera.
"Och j then samma egnden woro någhre Heerdar, the ther wakadhe och höllo wård om nattena offuer sin hiord"
Full transcript