Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sağlık Psikolojisi İle İlgili Disiplinler: Tıbbi Psikoloji v

No description
by

seda keskin

on 9 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sağlık Psikolojisi İle İlgili Disiplinler: Tıbbi Psikoloji v

Sağlık Psikolojisi İle İlgili Disiplinler: Tıbbi Psikoloji ve Davranışsal Tıp
Mükemmel Sınıflandırma Sistemi
Hastalığı belirtileri ve bulguları, etiyoloji ve tarihi, prognozu, tedaviye yanıtı ile sınıflandıran, farklı bozukluklara işaret eden ama farklı belirti kümelerini örtüşme olmaksızın tanımlayarak kesin tedavi yöntemleri için temel oluşturabilendir. GÜNÜMÜZDE GEÇERLİ DEĞİLDİR!!!
Medikal Psikoloji

Medikal psikoloji, sağlık psikolojisi, davranışsal tıp, psikofarmakoloji alanlarında temel tıp biliminin bilgi ve becerilerini kullanarak, tıp ve sağlık kuruluşlarında ileri tanı ve klinik müdahalelerde bulunmaları için doktora düzeyinde eğitimli psikologlara tasarlanmış bir uzmanlık alanıdır.

Medikal Psikoloji
“ tıp uygulamasında psikolojik ilkelerinde uygulanması ile ilgili psikoloji dalı”
“ fiziksel hastalıkların tedavisinde bireysel, grup ve sistemler düzeyinde psikolojik faktörlerin bütün yönleri ile çalışılması ve uygulanması”
“hastanelerde klinik psikoloji veya klinik sağlık psikolojisinin genel olarak tıbbi alanda uygulanması”.
Medikal Psikoloji
Astım, mide, bağırsak hastalıkları, omurilik ve beyin yaralanmaları, kronik ağrılar, baş ağrısı ve bağımlılık.
Medikal psikologların bazı ortak görevleri; psikoterapi- hastaların psikolojik ve duygusal sorunlarını çözmek ve yönetmek, onlara yardımcı olmaktır. Bir hastalığın fiziksel belirtilerini frenlemek ve tedavilerin yan etkilerini en aza indirmek olan ağrı yönetimini gerçekleştirmek de bir başka görevidir.
Türkiye’de tıbbi psikologlar Medikal Psikoloji ve Psikologlar Derneği adı altında toplanmaktadır.

Davranışsal Tıp
Tıp ve psikoloji alanlarının birleşiminden ve biyolojik davranışsal, psikolojik ve sosyal bilimlerle ilgili bilgilerin entegrasyonundan oluşan disiplinler arası bir alandır. Sağlık ve hastalıklarla ilgili bilgi ve tekniklerin geliştirilmesi,bütünleştirilmesi ve bu bilgi ve tekniklerin koruma,teşhis,tedavi ve rehabilitasyon için kullanılması ile ilgili birlikte psikoloji,sosyoloji,sağlık eğitimi alanlarının bir araya geldiği çok disiplinli bir bilim dalıdır.
Davranışsal Tıp
Sağlığı inceleyen bunu yaparken sağlık ve hastalıkla ilgili biyomedikal ve davranışsal bilgiyi bütünleştiren çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Davranışsal tıp biyomedikal tıbba bir tepki olarak gelişmiş ve sadece tedaviye odaklanmaması aynı zamanda koruma ve müdahale yöntemleri bakımından geleneksel biyomedikal yaklaşımdan ayrılmıştır
Davranışsal tıbbın gelişmesindeki faktörler:
1) Sigarayı bırakamama gibi kronikleşmiş sorunlarda davranışı değiştirme
tekniklerinin başarıyla uygulanması.
2) Psikosomatik tıp alanında yapılan çalışmaların birçok hastalığın psikolojik
faktörlerle bağlantısı olduğunu ortaya koyması.
3) Fiziki hastalıklarda özellikle davranışı değiştirme teknikleri gibi psikolojik
tedavilerin etkilerinin ortaya çıkması.
4)Hastalığın dağılımı ve belirleyicilerini inceleyen epidemiyolojik çalışmalarda
bazı hastalıklarda psikolojik ve sosyal faktörlerin risk oluşturacağının tespiti.
5)Hastalık tedavisinin maliyetinin giderek artmasının hastalıktan korunmada
psikolojik ve sosyal faktörlerin neler olabileceğinin incelenmesine yol açmış olması.

Kaynakça
Medical Psychology. (n.d.). Retrieved 9, October, 2014 from http://www.amphome.org/PDF/MedPsychDef.pdf.
Oral, E. T. (4.04.2013). Koruyucu Ruh Sağlığı: Giriş.09.10.2014, http://www.timucinoral.com/dersler/KoruyucuRuhSagligi/KRS-1_Giris.pdf.
Özellikle, Ruh Sağlığı, Olması Gereken Düzey (b.t). 9 Ekim 2014, http://www.medikalpsikoloji.org.tr/.
Seyyar, A. Özürlülük Terimleri Sözlüğü. 09.10.2014. http://www.sosyalsiyaset.net/documents/ozurluluk_terimleri_sozlugu.htm.
Full transcript