Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Anna-Klara Swahn

on 29 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

RETORIK - läran om talekonsten
Varför retorik ?
Antikens Grekland
ca 2400 år sedan

Aristoteles

Fria män – rätt att föra egen talan
- domstol (juridiska tal)
- folkförsamlingen (politiska tal)
- religiösa och borgerliga fester (hyllningstal till en gud, olympisk segrare, avliden vän…)

Vad påverkar?
Aristoteles skrev lärobok i retorik ca 300 f. Kr.
Balans mellan:

LOGOS
- Vädja till publikens förnuft. Använd genomtänkta argument som bygger på fakta.

PATOS
- Vädjan till åhörarnas känslor. Talaren måste få publiken att känna något, t ex genom att berätta något personligt.

ETOS
- Talarens trovärdighet. Vem du är och hur du inger förtroende spelar roll. Kläder, utseende, kroppsspråk, vi-känsla
Läroplanen för gymnasiet, Examensmål (HU, SA)

Centralt innehåll Svenska 1, (2, 3)

Att kommunicera, argumentera, påverka
(hemma, i samhället -demokrati)

Kritiskt granska offentligt tal, reklam, propaganda, medier

Hålla tal (bröllop, begravning, studenten)

DISKUTERA
I vilka situationer i dagens samhälle är det viktigt
att kunna tala väl?

Finns det vissa yrken där det är viktigare?

När behöver du vara bra på att argumentera
och tala väl?

Finns det situationer när du känner begränsningar
i din förmåga att tala?
Medeltiden: Kristendomen – prästers predikan + ämne vid högre utbildning
1600-talet: Renässansen – återfödelsen av antiken på många områden

(Retorik både känsla och förnuft)
1700-talet: Upplysningen – bara förnuft, vetenskap
1800-talet: Romantiken – bara känsla

Har överlevt i över 2000 år...
... ända till idag
1900-talet
USA: Speech, Debate and Public Speaking
Churchill, Hitler, King
Politisk propaganda
Reklam, media
Kurser på universitet/högskolor
Svenska 1,2,3!

ANALYSERA
etos, patos, logos
PARTESMODELLEN
Intellectio
Inventio
Dispositio
Elocutio
Memoria
Actio
Emendatio
Analysera uppgiften och välj ämne
vilka är publiken?
vilket är syftet med talet?
vad vill jag uppnå?
när och var ska jag tala?
vilken typ av tal är det?
vilket mönster ska jag följa?
Inventera, samla stoff
Leta argument för och emot
Vad? vem? när? var? varför? hur?
Brainstorming
Samla och stryk

Källor:
Ditt kunnande och dina erfarenheter
Artiklar, filmer, intervjuer, rapporter etc.
Att strukturera och organisera sitt tal

Inledning (15 %) - intresseväckande

Mittparti (75 %)
- Kronologiskt - dåtid, nutid, framtid
- Rumsligt
- Orsak och verkan
- Problem och lösning
- Fördelar och nackdelar

Avslutning (10 %) - återknyta till inledningen
Memoreringsfasen och manusteknik

stödord
tankekarta
talkort
tekniska hjälpmedel; PowerPoint, Prezi

ÖVA!
Framförandet
- kroppsspråk och röst

"Alla talare håller två tal samtidigt - det som hörs och det som syns" (Shakespeare)

Ögonkontakt, gester, mimik, talhastighet, volym, pausering, tydlighet.

Energi, entusiasm, engagemang smittar!
Rätta, fullkomna eller korrigera

Lyssna aktivt på varandra - ge varandra respons!
- Innehåll
- Språk
- Struktur
- Framförande

Vad gick bra/mindre bra?
Förbättringar till nästa gång.
Från Aten till Rom
Cicero († 43 f Kr)
Riktigt skolämne

Partesmodellen - arbetsgång i fem (sju) punkter

Quintilianus († 95 e Kr)
Vikten av tidig talträning - ammans språk viktigt!
tynade nästan bort
Ur Centralt innehåll - Svenska 1

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning.
Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessenTänk er en talare i hörsalen…….

”Inför skoluniform!”

Hur skulle hen kunna övertyga dig?

DISKUTERA
ANALYSERA
etos, patos, logos
ANALYSERA
etos, patos, logos
"Det bästa sättet att lära sig tala väl är att iaktta goda talare och försöka efterlikna dem"


www.ur.se
historiska tal
politiska tal
satiriska tal
kungliga tal
högtidliga tal
tacktal
filmtal
ANALYSERA
etos, patos, logos
Richard Nixon, 1960
Övning - Intellectio

Du ska övertyga följande personer att besöka en viss restaurang. Vilka argument?

- en barnfamilj
- en pensionär
- en elitidrottare


Övning - dispositio
Ämne: GODIS

- Kronologiskt: godisets historia, svenskarnas godiskonsumtion idag, framtidens godis

- Orsak-verkan: godisets effekt på hälsan, godisförbud, åldersgräns

- Rumsligt: godisets olika smaker, olika sorters godis, olika länders godis
Formuleringsfasen

Välja de rätta orden. Ska passa till åhörarna, situationen, syftet, talaren själv

Övergångar och sammanhangsord - lotsa lyssnaren
för det första, för det andra
det låter bra, men det finns ett problem...
då var det så, men nu är det så här...

Undvika störande småord: typ, liksom, alltså...

Stilfigurer och språkliga knep
Stilfigurer
Tretal
- upprepa tre saker
Antites
- motsats: Bra tänkt, sämre genomfört.
Retoriska frågor
- Vill du bli lyckligare?
Anafor
- Solen värmer. Solen ger liv. Solen ger lycka.
Liknelse
- Arg
som
ett bi.
Metafor
- Livet är en resa.
Ironi -
Vilken underbar middag du lagat!Snabbmakaroner och ketchup.

Vad ska jag tänka på?
(ur.se)
- Kunna mitt ämne för att låta trovärdig och göra det intressant
- Förbereda mig väl: samla, sovra och strukturera mitt stoff
- Ha egna synpunkter
- Anpassa språket till åhörare och ämne
- Alltid öva med tidtagning utifrån ett manus
- Vara övertygande och engagerad både vad gäller innehåll och framförande
- Ha ögonkontakt med alla
- Tala tydligt, lugnt och lagom högt
- Poängtera, betona och upprepa
- Ha ett medvetet kroppsspråk
- Aktivera publiken
- Avsluta bra, gärna med knorr
Övning - inventio

Ämnet: FOBIER

- Vad skulle du vilja veta mer om? Formulera frågor.
- Var skulle du söka information?
- Vilka hjälpmedel skulle du använda?
- Finns det personer du skulle kunna intervjua?
- Har du personliga minnen, erfarenheter?


http://www.oppetarkiv.se/video/2535992/
Full transcript