Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Istratehiya sa Pagsulat ayon kina:

No description
by

Kath Plopinio

on 19 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Istratehiya sa Pagsulat ayon kina:

Istratehiya sa Pagsulat ayon kina:
Pinnell, Gay Su at Irene Fountas

Mga dapat isaalang-alang sa Pagsulat
1. Pag-iwas sa "wordiness"
2. Paggamit ng eksaktong salita (precise words)
3. Paggamit ng "forceful", may puwersang pangungusap
4. Gawing orihinal ng pangungusap
5, Paggamit ng kongkretong salita ( jeneral 0 ispesifik)
6. Paggamit ng mga serye sa pangngalan
7. Paggamit ng maikling pangungusap o istilong "primer"
8. Paggamit ng mga datos, testimonya istatistiks , pangyayari, bilang pruweba sa pagsasabi ng katotohanan

>>Pag-eedit at Pagrerebisa
1. Panimulang Pagsulat
Brainstorming
focus sa patuloy at malayang pagsulat
mapping at webbing
paggamit ng mga tanong na sino, kailan, saan, paano, bakit
paggamit ng larawan, texts, tuwirang sinabi/sipi upang gumana ng isipan
2. Drafting
Pagkuha ng pinakamalagang ideya
Pagkilala sa awdyens o babasa
Pakikipagkomperensya sa kasamahan o kaibigan
Pag-organisa ng mga ideya
3. Rebisyon
Pagbasa sa teksto at paglilimi sa kasapatan/
kakulanagan ng pagkakasulat
Pagkuha ng fidbak mula sa mga kasama upang
makita kung efektibong nakapagpahayag
Pagtatanong sa sarili tungkol sa paksa
Nagawa ba ang lohikal na presentasyon
4. Editing
Editing
ito ay ginagawa upang maging
maayos ang papel, maging maganda
sa paningin at maging katanggap-
tanggap
9. Huwag matakot na magpaparapreys o gawun sa sariling pangungusap ang sinabi ng iba.
10. Pagtinging mababa sa mambabasa (demeaning readers)
11. Magsulat ng di-totoo; i-twist ang katotohanan; sumulat ng walang "facts" partikular sa mga balita at editoryal.
12. Eksaherasyon o pagpapalabis ng balita
13. "wordy" isteytment, eliptikal o maligoy na panulat
14. "redundancy" o paulit-uliy na pangungusap
15. Huwag humantong sa agarang paglalahat (hasty generalization)
16. Tiyaking tama ang ispeling, bantas at gramar
Full transcript