Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Laudato Si!

Een presentatie van de encycliek Laudato Si.
by

Charlotte Braeckeveldt

on 7 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Laudato Si!

Opbouw encycliek
Een oproep tot dialoog en verandering
Wat hindert onze aanpak van de milieu-uitdaging?
Krachtige tegenstand
Gebrek aan interesse
Belemmerende houdingen:
Ontkennen van het probleem
Onverschilligheid
Gemakkelijke berusting
Blind vertrouwen in technologische oplossingen (LS 14)
De menselijke oorzaak
1. Wat er in ons huis gebeurt
2. Het evangelie van de schepping
3. De menselijke oorzaak van de crisis
4. Een integrale ecologie
5. Enkele oriëntatie- en actiepunten
6. Ecologische opvoeding en spiritualiteit

Wat er in ons huis gebeurt...
van de ecologische crisis
1. Dominerende technologische paradigma
Een integrale ecologie
Evangelie van de schepping
Waarom en hoe van de schepping(stheologie)
1. Waarom?

Laudato Si'
Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis
Welk soort wereld willen we nalaten aan wie na ons komt, aan de kinderen die opgroeien? (160)
Hoe de toekomst van de planeet uitbouwen?
"Laudato Si', mi' Signore"
"Geprezen zijt Gij, mijn Heer voor onze zuster Moeder Aarde"

Loflied ter ere van God voor en door Zijn schepping en haar schepselen
Franciscus stelt ons voor om de natuur te erkennen als een fantastisch boek waarin God ons toespreekt en ons iets van zijn schoonheid en goedheid laat zien (LS 12)
Littera encyclia
Wat is een encycliek?
Geschreven door de Paus
Leerstellig ≠ onfeilbaar
Geaddresseerd aan de Kerk en alle mensen van goede wil
Latijn
Vervuiling
Wegwerpcultuur
Vele symptomen wijzen erop dat de negatieve effecten van de klimaatverandering nog verergeren als we doorgaan met de huidige productie- en consumptiemodellen. (LS 26)
Terwijl de kwaliteit van het beschikbare water voortdurend verslechtert, is er op sommige plaatsen een toenemende trend om deze schaarse hulpbron te privatiseren. [...] Onze wereld heeft een zware sociale schuld ten opzichte van de armen die geen toegang hebben tot drinkwater, omdat hun recht op leven dat voortkomt uit hun onvervreemdbare waardigheid, wordt miskend. (LS 30)
Waterprobleem
Verlies van biodiversiteit
De bewoners vn deze planeet zijn niet gemaakt om steeds meer verdrukt te worden door cement, asfalt, glas en metaal, en verstoken te zijn van elk fysiek contact met de natuur. (LS 44)
Het menselijke ecosysteem
We kunnen vandaag echter niet ontkennen dat een echte ecologische aanpak steeds evolueert naar een sociale aanpak waarbij gerechtigheid deel moet uitmaken van het milieudebat, om zoweel de schreeuw van de aarde als die van de arme te horen. (LS 49)
Wereldwijde ongelijkheid
Zwakke reacties: falen van wereldtoppen van milieu, laksheid en lichtzinnige onverantwoordelijkheid
Het volstaat om een oprechte blik op de realiteit te werpen, om te zien dat ons gemeenzaam huis erg beschadigd is. (LS 61)
2. Zonde en harmonie
God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ (Gn 1,28)
3. Jezus' levenswijze
"Wat is dat toch voor iemand, dat zelfs de wind en de zee naar Hem luisteren?" (Mt 8,27)
2. Plaats van de mens en zijn handelen in de wereld
Een enorme macht
Nooit eerder had de mensheid zoveel macht over zichzelf en niets garandeert dat ze die altijd goed zal gebruiken. (LS 104)
Het paradigma
van de technocratie
Toepassing op de mens...
Toepassing op de economie...
De markt op zich garandeert geen integrale menselijke ontwikkeling en sociale integratie. (LS 75)
Toepassing op het milieu...
De ecologische cultuur kan niet beperkt worden tot een reeks dringende en halfslachtige antwoorden op de waarneembare problemen... (LS 111)
Modern antropocentrisme

Praktisch relativisme
Verschillende dimensies binnen ecologie
Socio-economisch
Dimensie van het dagelijks leven
Tussen generaties
Welk soort wereld willen we nalaten aan wie na ons komt, aan de kinderen die opgroeien? (LS 160)
Zoals elk organisme op zich goed en bewonderenswaardig is omdat het een schepsel is van God, zo is dat ook het geval met het harmonieuze geheel van organismen dat in een bepaalde ruimte functioneert als een systeem. (LS 140)
Steden
Ecologische opvoeding en spiritualiteit
Focus op een andere levensstijl
Opvoeden tot ecologisch burgerschap
Educatieve uitdaging: evenwicht herstellen
Ecologische bekering
Vreugde en vrede!
Diverse grondhoudingen
Negatieve blik
Hoopvolle blik
Er bestaan geen systemen die de openheid voor het goede, het ware en het schone volledig vernietigen of die het vermogen om te reageren volgens wat God in het diepst van ons hart blijft aanmoedigen, helemaal kapot maken. (LS 205)
De fundamentele houding is...
Een uitdrukking van deze houding is stil blijven staan om God vóór en na de maaltijden te danken. Ik stel de gelovigen voor om deze kostbare gewoonte te hernemen en ten diepste te beleven. Dit ogenblik van zegening, ook al is het zeer kort, herinnert ons eraan dat wij voor het leven afhankelijk van God zijn, het versterkt ons gevoel van dankbaarheid voor de gaven van de schepping, het is dankbaarheid jegens hen die met hun werk deze goederen verschaffen en het versterkt de solidariteit met de meest behoeftigen. (LS 227)
De natuur is vol woorden van liefde, maar hoe zullen wij daarnaar kunnen luisteren te midden van constant lawaai, voortdurende en hebberige verstrooiing of de cultus van de schijn? (LS 225)
We moeten opnieuw voelen dat we elkaar nodig hebben, dat wij een verantwoordelijkheid hebben tegenover de andere en de wereld, dat het de moeite loont goed en eerlijk te zijn. Er is opnieuw nood aan
universeel broederschap
! (LS 229)
Full transcript