Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Retorik

No description
by

Josefin Persson

on 24 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Retorik

Kort historik
Varför uppkom retorik just under antiken?
Vem var Aristoteles?


Vad är retorik?
Varför retorik?
"Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument."
Hur ska vi arbeta med retorik?
Vi kommer gå igenom:
Aristotelses tips (Ethos, logos, phatos)
"Partesmodellen" - en modell utformad för att hålla ett bra tal.

Logos
Fakta
Det räcker inte med att använda dig av ditt ethos. Fakta är minst lika viktigt.

Har du en tes eller åsikt måste du "bevisa" för lyssnarna för att de ska hålla med eller tro på dig. Då är fakta bra.

Även allmänna regler och sunt förnuft kan användas för att styrka ditt tal.
Pathos
Att spela på känslor
Du kommer långt med fakta men inte HELA vägen.
Du måste också få lyssnarna att
känna
något!

Genom känslor påverkas lyssnarna på ett helt annat sätt än om du bara pratar faktabaserat. Talet blir också mer personligt.

Du måste analysera din publik, hur ska du väcka deras känslor? (glada, ledsna, arga, förbannade, medlidande,) det finns hur många känslor som helst. Välj ett ämne som berör just din publik!
Ethos
Karaktär
Lyssnarna ska känna att du är en av dem eller att de kan identifiera sig med dig

Du ska skapa förtroende. Lyssnarna ska tro på det du säger!

Lyssnarna tror mer på det du säger om du är duktig i ditt ämne eller har erfarenhet från ämnet.
Exempel
: Har du svart bälte i karate bör du tala om karate.

Ethosförstärkare = När du lånar andras karaktärer eller erfarenheter.Muntlig framställning

Underlättar &
man blir mindre
nervös!
Vi ska göra olika övningar som ska förbättra oss i att hålla tal men också titta på hur vi ser ut och låter under framföranden.
Ni ska få hålla ett tal inför
klassen. Detta är examinerande
Konsten att tala så att andra lyssnar.
Har sitt ursprung i antiken.
Samhället kräver idag social kompetens!
Retorik (Källor: Lena Winqvist & Annika Nilsson)
- Ur kursplanen
Skolan i Aten
Argumenterande tal
Informedande tal
Högtidstal
Exempel på ethosförstärkning
Exempel på fakta
"Enligt Statistiska Centralbyrån har det visat sig att 47% av alla stadsbor känner sig ensamma, motsvarande siffra för landsbygden är 22%."

Eller

"Transportsstyrelsen har sammanställt en undersökning som visar att de som inte använder cykelhjälm riskerar att få men för livet och i värsta fall dö vid cykelolyckor. Alltså borde det även vara lag för vuxna att använda cykelhjälm."
Inventio
Att ordna innehållet
Du måste komma vilket ämne du ska prata om.
Du måste leta upp information om ämnet. Ta reda på så mycket du bara kan!

Tips! Försök besvara frågorna: var? vem? vad? varför? när? hur?
Dispositio
Att ordna upp strukturen
I det här steget ska ni strukturera upp allt innehåll ni har samlat ihop. Börja med att dela upp informationen (stoffet) i tre delar:

1. Inledning: Ska fånga publikens intresse! (kortare)
2. Avhandling: Bakgrund, syfte/budskap med talet, argument (längre)
3. Avslutning: sammanfattning av talet, "punch line" (kortare)
Elocutio
Att bearbeta språket
I det här steget ska ni "snygga till" språket i ert tal. Språket ska vara språkligt rätt, varierat och pedagogiskt - Detta är för att lyssnarna ska förstå!

Stilfigurer: Det är ungefär som färdiga mallar som man använder för att "smycka ut" en text eller ett tal.
Exempel: Liknelser, retorisk fråga, antites
Exempel på stilfigurer ni kan använda
Liknelser
: "Han är slug som en räv."
"Mitt hår är som svinto."

Retorisk fråga
: "Borde vi lyssna på dagens
ungdomar?" "Borde gymnasiet bli obligatoriskt?"

Antites
: "
Små
förändringar för
stora
resultat."
"
Kalla
händer,
varmt
hjärta."

Memoria
Att lära sig talet utantill
När ni skrivit klart talet är det dags att börja lära in det. Ju mer förberedda ni är, desto mindre nervöst kommer det bli.

Tips!
Öva gärna inför en förälder eller kompis. På så sätt kan hen ge konstruktiv kritik.

Gör en presentation!
Till exempel en powerpoint eller en prezi. Tänk på att bilder och text som är med i din presentation ska höra ihop med ditt tal. Förklara gärna bilderna.
Actio
Att framföra talet
Detta är den viktigaste delen. Det är sättet som du framför talet på som avgör
hur
budskapet når fram till lyssnarna.

Tips!
Tänk på kroppspråket.
Ögonkontakt med publiken.
Hur du använder rösten.

Feedback
Att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik
För att utvecklas måste man våga misslyckas ibland. Det är inget farligt. Vi lär oss av det!

Responsen ska vara konstruktiv! Ni ska ge kritik på framförandet, inte gå till personangrepp.

Att kunna ta emot feedback är också viktigt. Ni ska ta till er det, inte bara försvara.


Vad tycker du om talet?
Vad gör Timbaktu som är bra?
Använder han någon av de retoriska verktygen? vilka?
Finns det något han kunde gjort bättre?

Såhär ska ni inte göra...
Full transcript