Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

adezyon

dönem 3 2014
by

Tuğba Toz

on 9 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of adezyon

adezyon
adezyon mekanizması
3 temel basamak
yüzey koşullarının degiştirilmesi
birinci basamak
uygulama
asitle pürüzlendirme aşamasindan sonra iki veya tek tabaka olarak uygulanir
5-10 sn kurutulur: çözücünün (aseton, etanol) uzaklaştirilması …. Uzaklaştirilmazsa rezin penetrasyonunu ve hibrit tabaka polimerizasyonunu engeller
primer uygulaması
ikinci basamak
adeziv rezin uygulaması
ucuncu basamak
Adherent
yüzeyin temizligi
Pürüzlülük
uygun kontak açisi ve iyi islatilmasi
smear tabakasi
diş kuvvetler
Adeziv
Nem
fiziksel stresler
sicaklik değişimleri
pH
Beslenme
çigneme alişkanliklari
Pulpal basinç
dentin dokusunun nemliligi ve kalinligi
ı

17 MPa
iki farkliı yüzeyin yüzeyler arasiı kuvvetlerle birbirine bağlanmasiı ve bu farkliı yüzeyler arasindaki moleküler etkileşim
Asit uygulanan yüzeylerin yikanmasinin ardindan apatit kristallerinin yerini su alir ve fibriller arasiı mesafe eski haline döner.
Asit uygulanmasi sonucu açiğa çikan yüksek protein içeriği, dentinin kritik yüzey gerilim değerinin (44.8dynes\cm) düsmesine (29.48 dynes\cm) ve daha kötü bağlanmaya neden olur . Düşen kritik yüzey gerilim değerini arttirmak amaci ile bu yüzeylere primer uygulanir
Yikama işleminden sonra yüzeyin aşiri derecede kurutulmasi hidroksi apatitini kaybetmis desteksiz kollajen fibrillerin tekrar büzülmesine neden olarak rezin infiltrasyonunu sinirlandirir. Hidrofobik monomerlerin, büzülmüs kollajen ağiı kismen genisletebildiği göz önüne alindiğinda; dentin yüzeyinin hafif nemli birakilmasiı ile karakterize nemli bağlanma tekniği sonucunda rezinin kollajen ağa infiltrasyonu kolaylaşir ve in vitro bağlanma dayanikliliğnda artiş gözlenir .
asit uygulamasi
Su veya su ve HEMA içerikli primerlerin rezin dentin bağlantisiniı güçlendirebileceği fikri Kanca ve arkadalarininı nemli bağlanma tekniğini adlandirmaya yönlendirmistir.
Dentin yüzeyinde aşiriı nem varliğiı ise primeri sulandirarak etkisinin azalmasina ya da hibrit tabakasi içindeki rezin polimerizasyonunun olumsuz etkilenmesine ve adeziv tabakada su içeren kusurlu bölgelerin oluşumuna neden olur
Asit uygulamasindan sonra hidroksiapatit kristallerinin çözünmesi ile desteğini kaybeden kollajen ağlarin büzülmesi sonucunda fibriller arasindaki mesafe azalir ve adeziv rezinin kollajen fibriller arasina girmesi zorlasir.
(cc) image by nuonsolarteam on Flickr
Primer Uygulamasi
Hidrofilik nemli dentin yüzeyi ile hidrofobik rezin arasindaki bağlanmayi arttirdiği kabul edilen primerler
su, aseton, etanol gibi organik çözücülerde çözünmüş HEMA, Bifenil dimetakrilat (BPDM), 4-Metakriloksetil trimellitat anhidrit (4-META) gibi düşük vizkositede hidrofilik monomerler içerirler.
Primer, uygulandiği yüzeylerde çökmüş kollajenleri restore eder ve rezinin dentine daha iyi diffüze olmasiniı sağlayarak hibrit tabakanin kalitesini ve bağlanma dayanikliliğiniı artirir.
Monomerlerin demineralize dentin yüzeyine infiltrasyonu ve polimerizasyonu sonucu oluşan bu tabaka 1982 de Nakabayashi tarafindan tanimlanmiş
Hibrit tabaka
interdiffusion zone, interpenetration zone, resin reinforced zone
D
emineralize dentin yüzeyine artık smear tabakasından geçen primer aseton ve etanolün uçucu özelligi nedeni ile dentin yüzeyindeki su ile yerdegistirir.
Kollajen fibriller arasında eriyen hidroksiapatit kristallerinin bıraktıgı nano boslukları doldurur.
intertübüler dentindeki kollajenler çevresinde farklı iki materyalin (rezin ve kollajen matriks) karısımı ile olusan agğ seklinde 1-5 µm kalınlıgında tabaka olusturur.
uygulanan materyale
dentin bölgesine ve dentinde oluşturulan demineralizasyon derinligine
Hibridizasyon teorisi ile tanimlanan bu tabakanin kalinliği
Adeziv Rezin Uygulamasi
Baglayıcı (Bonding) ajan olarak da adlandırılan adeziv rezinler :

dentine yeterince infiltre olabilmesi için HEMA gibi hidrofilik gruplar
monomerlerle kopolimerizasyon için Bis-GMA, UDMA gibi hidrofobik monomerler
TEGDMA gibi viskozite düzenleyiciler
Genellikle doldurucu içermeyen bu ajanlar asit uygulaması sonrasında dentin tübülleri içine girerek rezin tagları oluşturur ve hibrit tabakayı meydana getirirler.
Bununla birlikte polimerizasyon büzülmesi sonucu oluşan stresleri azaltarak rezin-diş baglantısını korurlar .
... small
Mine 30 sn, dentin 15 sn
10-15 sn su ile yikama jel: 20-30 sn
5-10 sn kurutma

Asit tamamen uzaklaştirilmali: monokalsiyum fosfat kristalleri olusşturararak polimerizasyonu engeller

Tükürük teması engellenmeli: tükürükteki kalsiyum ve fosfor bağlanmayi kötü etkiler

Minede beyaz tebeşirimsi mat bir görüntü …oluşsmazsa 30 sn tekrarlanabilir
Bu uygulama ile kimyasal, ıissal ve mekanik yöntemlerle adeziv sistemlerin mikromekanik olarak bağlanmalarini sağlayacak uygun bir yüzey oluşturulur.

Kimyasal yöntemde asit ve kalsiyum şelatörleri, ıisisal yöntemde lazer, mekanik yöntemde ise mikroabrazyon tekniği kullanilir .

Maleik, sitrik, fosforik ve nitrik asit gibi çeşitli ve farkliı konsantrasyonlardaki asitlerin (%2.5 nitrik asit, %10 maleik ve nitrik asit, % 10-37.5 fosforik asit) belirli bir süre dentin yüzeyine uygulanmasi ve sonrasinda su ile yikanarak uzaklaştirilmasiı

%30-37.5 ‘lik fosforik asit

Solusyon-jel-yar ıjel (semijel)

Semijeller yüzeyi daha iyi ıslatırlar, BAC (benzalchonium chlorid) içerirler….antimikrobiyal etki
Aşiriı sürtmeden kaçinilmalidir.
smear tabakasi
Tur veya el aletleri ile yapılan kavite preperasyonu sonucunda ; yıgıntı, mine, inorganik ve organik dentin bilesenleri, mikroorganizmalar, su, dentin sıvısı ve tükürükle karısımı dentin tübüllerinin içeriginden olusan 0.5-5 µm kalınlıgındaki yapı
Rezin monomerlerin pürüzlendirilmiş yüzeylere penetrasyonu: mekanik adezyon
Dentin tübüllerine penetrasyonu ile rezin tag oluşumu:difüzyon adezyonu
Dişin inorganik (hidroksiapatit) ve organik (tip I kollajen) yapısı ile kimyasal etkileşimi adsorpsiyon adezyonu
Adeziv restoratif sistemlerin mine ve dentin dokusuna bağlanma etkinlikleri bu dokularin organik, inorganik içeriklerindeki farkliliklar nedeni ile değişiklik göstermektedir .
Mineye bağlanmanin dikkate alindiğiı ilk çalişmalarda araştirmacilar prepare edilmiş yüzeylerin smear tabakasiı ile örtülü olduğunu gözlemişlerdir .
Mine dokusuna asit uygulanmasinin amaciı, prepare edilmemiş mine yüzeyi üzerindeki organik pellikilı, prepare edilmiş mine yüzeyinde ise smear tabakasiniı uzaklaştirmak ve retantif bir alan oluşturabilmek için mine kristallerinin çözünmesini sağlamaktir .
Asit uygulanmasiı sonucunda smear tabakası ortadan kalkar, prizmatik ve interprizmatik mine kristallerinin çözünmesi ile yüzey üzerinde üç farkliı mikromorfolojik patern oluşur ve mikropörözite artar.
Sonuç olarak minenin ıislanabilirliği, yüzey enerjisi ve bağlanma alaninda da artiş gözlenir ve rezin esasli restoratif materyaller için ideal bir bağlanma yüzeyi oluşur.
Adeziv sistemlerin oluşan pöröz alanlara akmasi ve polimerize olmasi sonucu mikromekanik bir bağlanti gerçekleşir.
Bağlanma, rezin materyalin mikroboşluklara penetre olmasi ile ilgilidir.
Mine dokusuna bağlanma
Dentin dokusuna bağlanma
Adeziv diş hekimliginde, mine dokusundan yapısal olarak farklı dentin dokusuna optimum baglanma elde edebilmek için çok sayıda araştırma yapılmaktadır.
Dentin dokusunun hidrofilik özelligi nedeni ile, hidrofilik ve hidrofobik gruplara sahip monomerlerin kullanımını önermişlerdir.
İiçi sıvı dolu dentin kanalları… dentin dokusu her zaman nemli

İiyi mineralize olmuş peritübüler dentin ile sarılı tübüller arasında peritübülerden daha az mineralize intertübüler dentin

Protein oranı yüksek… yüzey enerjisi düşük…..ıslanabilirligi ve baglanmayı azaltır
Dentine bağlanmada

İçeriği.. Tübül yoğunluğu, çapı, pertitübüler ve intertübüler dentin oranı
Dentin kalinliğı ve yapisi … demineralize veya sklerotik
Smear tabakasiı
Yaş
TESEKKURLER.....
Full transcript