Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Katarzyna Jankowska

on 15 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Kiedy stosujemy przydomową
oczyszlanię ścieków? Liczba przydomowych oczyszczalni w poszczgólnych województwach Zabudowa rozproszona Od czego zależy wybór
typu oczyszczalni? Warunki finansowe Odległości od punktów charakterystycznych Liczba mieszkańców przyjmujemy średnio

150l/M/dobę Charakter obiektu V= RLMxLxT V- min. V dobieranego osadnika L- ilość odprowadzanych ścieków [l] T- zakładany czas przetrzymania ścieków
w osadniku [doba] Warunki wodno - gruntowe Decyzja inwestora Przydomowe
oczyszczalnie ścieków wykonała: Katarzyna
Jankowska Jak działa
oczyszczalnia? Rodzaje
oczyszczalni oczyszczalnia z drenażem rozsączającym oczyszczalnia z filtrem pisakowym oczyszczalnie z filtrem gruntowo-roślinnym oczyszczalnia ze zlożem bilogicznym oczyszczalnia
z komorą osadu czynnego schemat studzienek rozprowadzających procesy zachodzące w osadniku schemat osadnika gnilnego drenaż
rozsączający schemat budowy filtra piaskowego z przepływem pionowym schemat budowy
filtra piaskowego
w nasypie schemat oczyszczalni z dodatkowym kominkiem napowietrzającym złoże ze zbiornikiem obrotowym złoże
zraszane Komora napowietrzania
zintegrowana
z osadnikiem
wtórnym – przekrój przekrój przez filtr
gruntowo-roślinny
z podpowierzchniowym
przepływem ścieków pałka wodna turzyca manna mielec kosaniec żółty wierzby krzewiaste Etapy wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków
z filtrem gruntowo-roślinnym 1 Roboty ziemne 2 wyrównanie wykopu 3 Osadzenie osadnika gnilnego 4 Dociążenie osadnika 5 połączenie osadnika z rurą kanalizacyjną wychodzącą z budynku 6 montaż przepompowni 7 montaż filtru gruntowo-roślinnego 8 usypywanie kolejnych warstw filtra należy wykonać specjalna podsypkę pod folię lub położyć geowłókninę Etap położenia folii zabezpieczającej Wykonanie drenażu zbierającego 9 montaż drenażu 10 montaż oczka wodnego kruszywo frakcji 2-32mm -> 20 cm piask lub żwir 0,05-2mm -> 50 cm warstwa trocin -> ok. 10 cm warstwa słomy -> 10 cm warstwa ziemi żyznej -> ok. 10 cm do 20 cm
Full transcript