Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAS adv 2713

No description
by

L Janssen

on 5 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAS adv 2713

Bronmaatregelen
Verbetering natuurkwaliteit
Effectgerichte maatregelen
Realisatie PAS ha's EHS
Lokale bronmaatregelen (pieken, bemesting)
Overige maatregelen
Juridische onderbouwing
Pas dan: Ontwikkelingsruimte
Juridisch en ecologisch onderbouwd programma dat het mogelijk maakt om de N2000 doelen te halen en economische ontwikkelingen toe te staan

“Saai juridisch precisiewerk”

Feitelijk: depositiedaling schept ruimte mits de natuurdoelen gehaald worden
Wat is de PAS
BORGING!!
Programmatische Aanpak Stikstof
Inhoud presentatie

Verwachtingen management
Wat is de PAS?
Ontwikkelingsruimte & verdeelregels
Interimmers
Vergunningen
Demo AERIUS

Verwachtingen management (1)
De PAS is nog volop in ontwikkeling; het verhaal vandaag is dus de 'dagkoers' van 2 juli 2013


Verwachtingen management (3)
Is de PAS voor iedereen een oplossing? NEE
Verwachtingen management (2)
Maakt de PAS straks alles mogelijk? NEE
Programmatische Aanpak Stikstof
Ontwikkelingsruimte
Uitgifte segment 2 wordt gebonden aan regels:

Nog in ontwikkeling; voorlopige gedachten:

Voorkomen snelle uitputting ruimte
Voorkomen niet reële claims
Indien aan de orde: verdelen van de schaarste

Uitgifteregels: wanneer kom je in aanmerking
Bv beperking van piekbelasters

Verdeelregels: verdeling van beschikbare ruimte over sectoren, gebieden,.....
Ontwikkelingsruimte
Door de PAS daalt de depositie in N2000 gebieden (extra)

Ecologisch houdbare strategie om natuurdoelen te halen

In de basis is ontwikkelingsruimte: het opnieuw uitgeven van een deel van de depositiedaling

Per gebied, per habitattype
Ontwikkelingsruimte
Ruimte wordt verdeeld in 3 segmenten

Segment 1: grote langlopende projecten krijgen gegarandeerd ruimte

Segment 2: vrij uitgeefbare ruimte

Segment 3: reservering voor "kleine deposities" onder een drempelwaarde
Interimmers
Bedrijven die vóór feb. 2009 uitgebreid zijn en geen die rechtsgeldige NBwet vergunning hebben

Geen generieke oplossing of generaal pardon mogelijk i.v.m. toestemmingsvereiste uit de habitatrichtlijn.

Streven naar legalisatie van de werkelijke depositie

PAS is dan de onderbouwing via de ecologische gebiedsanalyses
Interimmers
Hoe & wanneer worden de interimmers opgepakt?

Nog exact niet bekend, maar

Na inwerkingtreding PAS, omdat de gebiedsanalyses onherroepelijk moeten zijn.

Zeer waarschijnlijk gefaseerd om onnodige pieken in werkvoorraad te voorkomen.
Vergunningen op basis van de PAS
Overgangsregeling lopende aanvragen
Aanvragen voorzien van AERIUS informatie
Toekennen ontwikkelingsruimte aan project = mitigatie
Vergunningen tot aan de PAS
Als AERIUS voorafgaand aan de PAS al beschikbaar komt, dan zal GS in een beleidslijn vastleggen of en hoe hiervan gebruik gemaakt moet of kan worden.
Meer informatie
http://www.aerius.nl

http://www.pas.natura2000.nl
AERIUS
De PAS is een balans tussen maatregelen en beschikbare ruimte.

Ruimte kan op raken of schaars zijn
Maatregelen kunnen lokaal pijnlijk zijn
Veel onderdelen zijn op detailniveau nog in ontwikkeling.

Uiteindelijk doel is een eenvoudig voor iedereen werkbaar systeem
Landelijke beleid aanscherpen (10 Kton)

Provinciaal beleid
Demo AERIUS Calculator
Full transcript