Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сэдэл ба сэдэлжүүлэлт

No description
by

Algir Aagii

on 23 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сэдэл ба сэдэлжүүлэлт

Сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
Банк мен-3б Б.Алгирмаа
Б.Өлзийсайхан
С.Бямбабаяр
Н.Уянга
О.Мөнх-Эрдэнэ
ОУХу мен-3а Б.Ариунзул

Сэдэл гэж юу вэ?
Сэдэл нь оюун санааны гоц үзэгдэл, хувь хүний үйл хөдлөлийг хийх ухамсарлагдсан өдөөлт юм.
Сэдэлжүүлэлт
Сэдэлжүүлэлт гэж зарим нэг хувь хүмүүсийн хэрэгцээг хангах замаар байгууллагын зорилгод хүрэхэд чиглэсэн хүчин чармайлт юм гэж тодорхойлж болно.
Агуулга
Сэдэл гэж юу вэ?
Сэдэлжүүлэлтийн тухай ойлголт
Сэдэлжүүлэлтийн хэлбэрийг сонгох хүчин зүйл
Сэдэлжүүлэлтийн элемент
Эртний сэдлийн онол
Сэдэлжүүлэлтийн мөн чанар

Сэдэлжүүлэлтийн явцыг ойлгоход эдийн засгийн 2 хүчин зүйл болох хэрэгцээ ба үйлдвэрлэлийн хоорондын харилцаа холбоог судалж үздэг.
Сэдэлжүүлэлт бол зан үйлийг тодорхойлогч дотоод, гадаад хүчин зүйлүүдийн систем гэж авч үздэг
Сэдэлжүүлэлттэй холбоотой түлхүүр 3 элемент
Хүчин чармайлт
ын хүчин зүйл нь төвөгтэй байдлын хэмжүүр байдаг. Байгууллагын хувьд ашиг орлого олоход хүчин чармайлтыг чиглүүлж зөвхөн түүнд бүхий л анхаарлаа хандуулбаас хэдий сонирхолтой ажил байсан ч үр дүн гарахгүй байх талтай

Байгууллагын зохион байгуулалтын зорилго
нь мөн л хүчин чармайлтаа хандуулах гол зүйл болдог.

Сэдэлжүүлэлт нь
хэрэгцээ
г хангахуйц процесс гэж ойлгож болно. Хэрэгцээ гэдэг бол хүний мэдэрхүйд тусгагдсан физиологийн сэтгэл зүйн дутагдлыг мэдрэхийг хэлдэг. Хэрэгцээ сэтгэл зүйн дутагдлыг хангаагүй тохиолдолд хувь хүмүүсийн дотоод байдал хурц төвөгтэй болдог.

Эртний сэдлийн онол
\1950\
Хэрэгцээний шатлан захирах ёсны онол
Физиологийн хэрэгцээ
Аюулгүй байдлын хэрэгцээ
Нийгмийн хэрэгцээ
Зохиомол хэрэгцээ
Өөрийгөө хэрэгжүүлэх хэрэгцээ
Эхний хэрэгцээ хангагдаж дуусмагц дараагийн шатны
хэрэгцээтэйгээ хүмүүс учирч байдаг гэж хүмүүсийн хэрэгцээний шилжилтийг тайлбарласан.


X ба Y онол
Эсрэг холбоотой X онол,
- Ажилчид ажилдаа дургүй болох аваас тэднийг ажлаас зайлуулах оролдлого хийнэ.
- Ажилчид ажилдаа дургүй болсон цагаас тэднийг албадан ажиллуулж хяналт тавих буюу залхаан цээрлүүлэхээр заналхийдэг. Жишээ нь ажлын цагийг сунгах
- Ажилчид хариуцлагаас зайлсхийх ба боломжтой үед ёс төдий байдалтай байхийг эрхэмлэж эхэлдэг.
- Ажилчдын нэр хүндэд дурлах байдлыг өдөөж ажил дээрх аюулгүй байдалд анхаарлаа хандуулах болно.

4н өөр эерэг таамаглал дэвшүүлж
байдаг Y онол гэж нэрлэсэн.
- Ажилчид ажлыг энгийнээр эсвэл тоглоом амралт мэтээр хүлээж авдаг.
- Ажилчид өөрийгөө хянах, чиглүүлэх сонирхолтой байдаг.
- Ажилчид хариуцлагыг өөртөө хүлээж авах сонирхолтой байдаг.
- Шинэлэг шийдвэр гаргах нь ажилчдын онцлог бөгөөд тэднийг удирдан чиглүүэх шаардлагагүй бөгөөд хүмүүс дээд түвшний хэрэгцээнд автдаг юм гэж үзжээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүний сэтгэлийн дотоод ертөнцөд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй ажээ.

Эрүүл ахуйн онол
Эрүүл ахуйн хүчин зүйлсүүд нь хүмүүсийн сэтгэлд нийцсэн тохиолдолд тэдний сэтгэл дундуур байдал арилах юм. Иймээс хүмүүсийн ажил дээрх байдлыг сэдэлжүүлэх хэрэгтэй. Герцберг зөвлөхдөө менежер хүн хариуцлагыг өндөржүүлэх, өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх, удирдах явдлыг цохон тэмдэглэсэн.

Ажлаас авах ханамж ба ханамжгүй байдал нь эрүүл ахуйн хүчин зүйлээр тодорхойлогдоно. Үүнд:
Компаний захиргааны бодлого
Хяналт шалгалт
Хянагчтай холбоотой харилцаа
Ажлын нөхцөл
Цалин
Тэнцвэртэй холбоо харилцаа
Хувийн амьдрал
Захиргаатай холбоо харилцаа
Дүрэм журам
Аюулгүй байдал байдаг.

Үүнтэй уялдаатай удирдлагын сэдэлжүүлэлт
Амжилт биелэлт
Хүлээн зөвшөөрөлт
Хувийн ажил
Үүрэг биелэлт, хариуцлага
Өсөлт, дэвшилт, амжилт
Хөгжилтөд чиглэнэ.

Дотоод хүчин зүйл
: Тухайн хүний сэтгэл зүйи өвөрмөц шинжийг бүрдүүлдэг сэдэл, хэрэгцээ, санаа бодол, сонирхол, зорилго, эрмэлзэл, үнэлэмж зэргийг харуулдаг.
Гадаад хүчин зүйл
: Тухайн байдлаар биеээ авч явахад хүргэж байгаа хүрээлэн буй орчин нөхцлийг оруулж үзнэ.
Сэдэлжүүлэлтийн механизм
1. Хэрэгцээ үүсэх
2. Хэрэгцээг шийдвэрлэх арга замыг хайх
3. Үйлдлийн зорилгоо тодорхойлох үе
4. Үйлдлийг гүйцэтгэх
5. Үр дүнд хүрэх
6. Хэрэгцээг үгүй хийх өөр хэрэгцээнд урган орох
Орчин үеийн сэдэлжүүлэлтийн онолууд
Альдерферийн 3 шатлал бүхий хэрэгцээний онол
Тэрээр эмпирик судалгаануудаар батлагдсан хүний хэрэгцээний ангиллын загварыг боловсруулсан. Түүнийг ERG онол гэдэг
Үйл явцын онол
E-Оршин байх хэрэгцээ:
Энэ төрлийн хэрэгцээ нь материаллаг эд зүйл ба ажлын нөхцлөөр хангагддаг.
R-Харилцаатай байх хэрэгцээ:
Тухайн хүн байгууллагын бусад гишүүдтэй санал бодлоо солилцох, нээлттэйгээр харилцах үндсэн дээр хангагддаг.
G-Өсөлтийн хэрэгцээ:
Хувь хүн ажил үүрэгт идэвхи зүтгэлтэй оролцож, амжилт гаргаж байгаа тохиолдолд хангагддаг.
Хүлээлтийн онол
Виктор Врум боловсруулсан ба тухайн үйлдлийг хийснээр тодорхой үр дүнд хүрнэ, хэрэгцээгээ хангаж чадна гэсэн итгэл найдвар хамгийн чухал харин үүнийг идэвхжүүлэхэд дан ганц хэрэгцээг авч үзэх нь хангалтгүй гэж үзсэн.

Энэ онолд 3 хамаарлыг авч үзсэн байдаг. Үүнд:
Хөдөлмөр зарцуулалт - Үр дүн
Үр дүн - Шагнал урамшуулал
Үнэ цэнэ зэрэг юм.
Энэхүү онол нь хувь хүний болон байгуулгын зорилгын уялдаа холбоог тайлбарлахад тусалдаг.
Шударга байдлын онол
Социологич Дж Стейси Адамс танин мэдэхүйн хандлагад түшиглэн энэхүү онолоо боловсруулсан.

Ажилтны ажлын гүйцэтгэл ба ажлаас авах сэтгэл ханамжинд ажлын байран дээрх шударга байдлын түвшин шууд нөлөөлдөг гэсэн санаанд тулгуурладаг.
Шударга байдлыг дараах нөхцөлд мэдрэнэ.

A/A=B/B

Портер Лоулерын загвар
Ажлын гүйэтгэл сэтгэл ханамжийн харилцан холбоог Портер-Лоулерын загвараар тайлбарладаг.

Портер-Лоулех нар мотиваци нь сэтгэл ханамц болон гүйцэтгэлтэй адил биш
харин эдгээр нь хоорондоо тусдаа ялгаатай хувьсагчид гэж үзсэн.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript