Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wet Werk en Zekerheid en het nieuwe ontslagrecht

No description
by

Jos van Calsteren

on 20 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wet Werk en Zekerheid en het nieuwe ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid en het nieuwe ontslagrecht
up-to-date blijven: www.josvancalsteren.nl
Wet Werk en Zekerheid
Ingangsdata:
1 januari 2015
1 juli 2015 (ketenregeling)
Arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde
tijd
Wat mag er na 1 januari 2015 wel en niet:
Arbeidsovereenkomst voor
bepaalde
tijd:
geen non-concurrentiebeding
geen proeftijd in contracten van 6 maanden of korter
verplichte aanzegging 1 maand voor beëindiging in contracten 6 maanden of langer
max 3 contracten
Per 1 juli
2015
wordt 3 jaar 2 jaar
Let op opvolgend werkgeverschap

Non-concurrentiebeding
Concurrentiebeding in BT-contract:
vraag u af of het wel nodig is
helpt een relatiebeding?
helpt een geheimhoudingsbeding?
in overeenkomst "zwaarwegend bedrijfsbelang" opnemen
meteen contract voor onbepaalde tijd
BT-ers geen geheime info geven
Contract
6 maanden of korter:
geen proeftijd
De proeftijd in het contract <6 mnd
Bij 6 maanden en 1 dag wel
Ook wel bij variabele termijn (ziekte of projectduur)
Alternatief:
uitzenden
detachering
payrolling
Contract 6 maanden of langer:
1 maand van te voren beëindiging of voortzetting aankondigen (schriftelijk)
Draaideurconstructie
3x jaarcontract, 3 maanden WW, 3x jaarcontract, enz.
Wordt per 1-7-2015 veel moeilijker:
3 maanden (WW) wordt 6 maanden.
3 jaar tijdelijke contracten wordt 2 jaar
op 1-7-2015 reeds 6 maanden terugkijken
Flexwerkers (zgn. nul-urencontracten):
Loondoorbetalingsplicht kan max. 6 maanden uitgesloten worden

Dit betekent:
Op eigen arbeidsovereenkomst kan een nulurencontract nog maar 6 maanden.
Daarna wordt het "gemiddeld aantal gewerkte uren over de laatste 3 maanden" het minimum aantal uren.

Via uitzend/detacheringsbureau kan het langer, echter na 1,5 jaar heeft de medewerker recht op een contract van het uitzend/detacheringsbureau

Let op: bij "echte payrolling" heeft de payroller normale ontslagbescherming
Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015:
Ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid: UWV
Ontslag om persoonlijke redenen (meestal disfunctioneren): kantonrechter
Hoger beroep mogelijk!
Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Ontslag wegens disfunctioneren
Ontslag wordt alleen toegekend indien:
Werknemer kans op verbetering heeft gehad
Disfunctioneren niet te wijten is aan gebrek aan scholing
Ontslagdossier volledig op orde is
Ziek/zwanger is geen belemmering
Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding
Berekening:
dienstjaren t/m 10: 1/3e maandsalaris
dienstjaren vanaf 11: 1/2 maandsalaris
Wn >50 jaar en >10 dienstjaren: voor dienstjaren boven 50ste 1 maandsalaris (alleen voor bedrijven met >25 wn's)
max. 75.000 euro of 1 jaarsalaris
Transitievergoeding
Pas als werknemer 2 jaar in dienst is!
Rechter heeft geen correctiefactor meer maar kan billijkheidsvergoeding toekennen. Dus dossiers op orde!
Kosten scholing en outplacement mogen (nu al!) worden afgetrokken
Al met al: per 1 juli 2015 wordt het onbepaalde tijd contract weer interessant!
kan tussentijds beëindigd worden
proeftijd van 2 maanden mogelijk
non-concurrentiebeding mogelijk
uitstekende arbeidsvoorwaarde
werknemer kan hypotheek krijgen
eerste 2 jaar geen transitievergoeding
ontslagreden zal er normaal altijd zijn
Agendabeheer!
einde proeftijd
1 maand voor einde overeenkomst
datum nieuwe overeenkomst aanbieden
2 jaar na begin bepaalde tijd contracten
half jaar na begin 0-urencontract
Aanzeggingsplicht:
Ook aanzeggen wanneer er onder andere voorwaarden wel verlengd wordt.
Dus ook bij verlenging voor onbepaalde tijd met concurrentiebeding.
Indien proeftijd is toegestaan:
tot 2 jaar contract: 1 maand
vanaf 2 jaar: 2 maanden
Moet schriftelijk
IJzeren proeftijdbeginsel
Wet "Flexibiliteit en zekerheid"
wordt Wet "Werk en Zekerheid"
Betekent: de flexibiliteit
gaat eruit.
De WWZ en het nieuwe ontslagrecht werken in uw voordeel indien u:
serieus aandacht besteedt aan werving en selectie
zorgt dat uw arbeidsovereenkomsten up-to-date zijn en blijven
uw personeelsdossiers zorgvuldig bijhoudt
een goed systeem van functioneringsgesprekken hanteert (als motivator, niet als strafwerk)
de diverse data nauwkeurig agendeert
ziekteverzuim goed begeleidt
kortom: uw "personeelszaken" op orde heeft.
Wet BeZAVa (Beperking Ziekteverzuim Arbeidsongeschikten en Vangnetters):
voor werkgevers met 10 of meer werknemers
voor uw gedifferentieerde ziektewetpremie telt vanaf 1-1-2014 ook mee:
de werknemer voor bepaalde tijd die ziek uit dienst gaat
de werknemer die na zijn BT-contract de WW of WIA in gaat en binnen 4 weken ziek wordt
als u in uw arbeidsovereenkomsten (BT) niets geregeld heeft, heeft u na het einde ervan niets meer over de werknemer te vertellen!!!

Of u koopt flexibiliteit in via uitzenden/detacheren:
verlengde proeftijd
géén ziekteverzuimrisico
geen risico als werknemer bij of na einde dienstverband ziek wordt
zeer korte opzegtermijn
geen aanzeggingsplicht 1 maand voor einde contract
geen risico's bij ontslagprocedures
Welkom!
Bedankt voor uw aandacht!
Laat uw visitekaartje of e-mailadres achter en u krijgt in uw mail:
de link naar deze presentatie
gratis het E-book "Het nieuwe ontslagrecht 2015"
ca. wekelijks een artikel over Personeelszaken of Arbeidsrecht (waarvoor u zich met 2 klikken weer kunt uitschrijven)
Full transcript