Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wittgenstein: Tractatus

Tractatus
by

Joe Esterhas

on 6 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wittgenstein: Tractatus

Bécs - 1910 A felvilágosodás optimizmusa? Ludwig Wittgenstein
(1889-1951) Geometriai módszer? Logikai-filozófiai értekezés (1921) 2 Aminek az esete fennáll, a tény, nem más,
mint a körülmények megléte.
2.01 A körülmény tárgyak (objektumok, dolgok) kapcsolata. 2.1 Mi képeket alkotunk magunknak a tényekről.
2.13 A tárgyaknak a képben a kép elemei felelnek meg.
2.14 A kép nem más, mint elemeinek meghatározott módon való
viszonya egymáshoz.
2.17 Aminek közösnek kell lennie a képben a valósággal, hogy azt
helyesen vagy hamisan leképezhesse, az nem más, mint a
kép leképezési formája.


4.014 A hanglemez, a zenei gondolat, a kotta, a hanghullámok ugyanabban a belső leképzési viszonyban állnak egymással, mint ami nyelv és világ között fennáll. A kijelentés 3 A tények logikai képe a gondolat.
3.1 A kijelentésben a gondolat érzékileg
felfogható módon jut kifejezésre.
DEFINÍCIÓ: A körülményeket, azaz a tárgyak viszonyait leképező gondolat érzéki kifejeződése - amely töbnyire verbális alakot ölt. +1. Minden értelmes kijelentés kizárólag a következőket
tartalmazza:

- kifejezéseket, amelyek a tapasztalati dolgokat jelölik

- logikai funkciókat, amelyek e kifejezéseket összekapcsolják
3.03 Mi nem gondolhatunk el semmi alogikusat,
mert ebben az esetben alogikusan kellene
gondolkodnunk.
3.032 Azt, ami „ellentmond a logikának”, éppoly kevéssé
lehet a nyelvben kifejezni, mint a geometriában
koordinátái által ábrázolni egy olyan alakzatot,
amely Ellentmond a tér törvényeinek, vagy pedig
megadni egy nem létező pont koordinátáit.
A világ határai 4.116 Mindazt, amit egyáltalán gondolni lehet, világosan lehet
gondolni. Mindazt, amit ki lehet fejezni, világosan lehet
kifejezni.

5.6 Nyelvem határai világom határait jelentik.
5.632 A szubjektum nem tartozik a világhoz, de ő a világ határa.
5.633 Hol figyelhető meg a világban metafizikai szubjektum?
Azt mondod, ugyanúgy áll a dolog, mint a szemmel és a
látótérrel. De a szemet valóban nem látod.
5.6331 És a látótérben nincs semmi, ami arra engedne következtetni,
hogy valamilyen szemből látszik.
6.5 Egy olyan felelethez, amelyet nem lehet kimondani, nem lehet
kimondani a kérdést sem.
A rejtély nem létezik.
Ha egy kérdést egyáltalán fel lehet tenni, akkor meg is lehet
válaszolni azt.

6.51 A szkepticizmus nem megcáfolhatatlan, hanem nyilvánvalóan
értelmetlen, mert kétkedni akar ott, ahol nem kétkedhetünk.
Mert kétely csak ott merülhet fel, ahol van valamiféle kérdés;
kérdés pedig csak ott, ahol van felelet, és ez utóbbi csak ott, ahol
valamit mondani lehet. 6.521 Az élet problémájának megoldását
e probléma eltűnése jelenti. 6.52 Érezzük, hogy még ha feleletet is adtunk valamennyi lehetséges
tudományos kérdésre, életproblémáinkat ezzel még egyáltalán nem
érintettük. Akkor persze nem marad egyetlen további kérdés sem, és
éppen ez a válasz.
5.43 A logika valamennyi kijelentése ugyanazt mondja. Tudniillik semmit.
Miszticizmus? 6.522 Kétségtelenül létezik a kimondhatatlan.
Ez megmutatkozik, ez a misztikum.
6.44 Nem az a misztikum, hogy milyen a világ, hanem az, hogy van.


6.54 Az én kijelentéseim oly módon nyújtanak magyarázatot, hogy aki
megért engem, végül felismeri azt, hogy értelmetlenek, ha már
fellépvén rájuk túllépett rajtuk. Meg kell haladnia ezeket a tételeket,
akkor látja helyesen a világot.

Úgyszólván el kell hajítania a létrát, miután felmászott rajta.
A halál nem eseménye az életnek.
A halált az ember nem éli át. 7 Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. 1.1 A világ tények és nem dolgok összessége.
1.13 A tények a logikai térben – ez a világ.

A logikai tér Képelmélet Alogikusság
Full transcript