Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VÄRLDENS KONFLIKTER

No description
by

rebecka lööv

on 17 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VÄRLDENS KONFLIKTER

De flesta av dagens väpnade konflikter är vad som brukar betecknas som inbördeskrig, alltså interna väpnade konflikter.
Dagsaktuella väpnade konflikter
Lektionsuppgift
Quotation 1
Vanligaste konflikten - inbördeskrig
Aktuella konflikter i världen
Konfliktdrabbade länder
Globalis.se
Afrika
- Kongo
- Nigeria
- Lybien
- Somalia


15SEK
Måndag, September, 2015
Vol XCIII, No. 311
Orsaker
Varför uppstår konflikter?
Rebeckas studie
Att studera en väpnad konflikt
* Enklaste beskrivningen av en konfliktsituation är att olika intressen eller behov inte kan tillgodoses samtidigt

* Vissa konflikter är destruktiva = nedbrytande, förstörande, exempel väpnade konflikter

*Andra konflikter är konstruktiva= Skapande, uppbyggande, exempel konkurrens mellan företag som gör att företagen utvecklas/förbättras

*Ofta är det svårt att peka ut en enskild faktor. Det kan exempelvis vara en kombination av mänsklig psykologi, geografi, ekonomi eller ideologi.
Det syriska inbördeskriget
VÄRLDENS KONFLIKTER
Vad är en väpnad konflikt?
- en konflikt som inbegriper väpnat våld mellan minst 2 parter
- Minst 25 personer dör till följd av striderna under 1 års tid
KONFLIKTER
Statsbaserad konflikt
Icke-statliga konflikt
Ensidigt våld mot civila
-En väpnad konflikt kan vara inomstatlig, mellanstatlig eller inomstatlig med utländsk inblandning
inomstatlig= vanligtvis mellan statsmakt och en organiserad grupp i landet
Mellanstatlig= mellan 2 eller flera stater
Inomstatlig med utländsk inblaning= Någon eller flera parter får stöd av utländsk armé eller stat
Exempelvis det krig som råder i Syrien just nu
Åtminstone 1 av parterna är en regering / statsmakt
exempelvis mellan rebell eller millisgrupp
Exempelvis regering mot civilbefolkning
Välj ut en väpnad konflikt som råder just nu och sätt in dig i den.

Skriv 1 a4 text som sammanfattar och förklarar konflikten.
Sådant som skall finnas med i texten:

1. Vart i världen råder konflikten? Världsdel samt land/länder
2. Vilken typ av konflikt? Inomstatlig? Mellanstatlig? ...
3. Orsak bakom? Politisk, religiös, ekonomisk? ...
4. Omfång? Hur länge har den pågått?
5. Framtidsprognos
Tips på internetkällor att använda:
Säkerhetspolitik.se
Amnesty.se
Landguiden.se
1.Syrien (Mellanöstern), grannländer: Turkiet, Libanon, Israel, Irak
2. En pågående inomstatlig konflikt med utländsk inblaning, dvs en konflikt i landet
- En statsbaserad konflikt då ena parten består av Assad och hans regeringsmakt medan den andra parten är Rebellgrupper (civilbefolkningen)
- Dock en mycket mer komplicerad konflikt än så, flera grupper strider mot varandra
3. Orsak: Landet styrdes i form av diktatur, protester och uppror om demokratiska rättigheter ledde till oroligheter och till sist väpnad konflikt
- Alltså i grund och botten en politisk konflikt
4. Stor konflikt som pågått i 4 år, bröt ut 2011. Miljoner människor på flykt
5. Mörk framtidsprognos... ett land i ruiner och inga tecken på fred
Full transcript