Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

consequenties van de staatshervorming voor de gezondheids- e

No description
by

hannelore dumarey

on 11 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of consequenties van de staatshervorming voor de gezondheids- e

consequenties van de staatshervorming voor de gezondheids- en welzijnszorg
provincies, steden en gemeenten
de staatshervorming
1830 belgië onafhankelijk
1ste staatshervorming 1970 grondwetherziening
2de staatshervorming 1980
3 de staatshervorming 88-89
oprichting federale staat
Lambermontakkoord 2001
-bijkomende bevoegdheden voor de gewesten
-herfinanciering gemeenschappen en fiscale bevoedheid gewesten
-uitbreiding bevoegdheid arbitragehof
vlinderakkoord 2014
meer bevoegdheid deelstaten

-hervorming van de staat
-splitsing B-H-V
-bevoegdheden naar deelstaten
-hervorming financiering
federale regering
structuur
-wetgevende macht
kamer van volksvertegenwoordigers
senaat
-uitvoerende macht
1e minister
7 nederlandstalige ministers
7 franstalige ministers
samenstelling
http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/
gezondheids- en welzijnszorg binnen de Federale regering
copernicusplan
FOD
POD
Ministers

minister van sociale zaken en volksgezondheid
minsiter van werk, economie en consumenten
ministers en staatssecretarissen met bevoegdheden inzake sociale zekerheid
grondbeginselen van het gezondheidssysteem
liberale opvattingen van de geneeskunde

verplichte ziekteverzekering
vrije keuze zorgverstrekker of verzorgingsinstelling
beleidsdocumenten
federaal regeerakkoord=beleid nieuwe regering
regeringsverklaring=krachtlijnen regeerakkoord door 1e minister
beleidsverklaring = elk jaar, beleidsprioriteiten
Vlaams regering
structuur van gemeenschappen en gewesten
taal en cultuur
eigen sociaal economisch model
Vlaanderen
samenvoeging bevoegdheden gemeenschappen en gewest
1 wetgevend orgaan
1 uitvoerend orgaan
Vlaamse Raad
Vlaamse regering
decreten
samenstelling Vlaamse regering
gezondheids- en welzijnszorg binnen de Vlaamse regering
vlaams minister van Welzijn, volksgezondheid en gezin
bevoegdheden
culturele aangelegenheden
persoonsgebonden aangelegenheden
gezondheidsbeleid
beleid inzake bijzondere doelgroepen
gezinsbeleid
onthaal en integratie gehandicapten
...
vlaams regeerakkoord
http://www.vlaanderen.be
conflictbeheersing
bevoegdheden federaal - deelstaat niet laten overlappen
geen inmenging mogelijk
bevoegdheids- of belangen conflict: ARBITRAGEHOF
samenwerking tussen de Federale regering en de deelentiteiten
verantwoordelijkheden voor gezondheidszorg over verschillende beleidsniveaus verdeeld
samenwerkingsakkoorden
drugs
vaccinatie
opsporing borstkanker
wetenschappeijke aspecten =federaal
opvolgen wettelijk verplichte vaccinatie = federaal
niet verplichte vaccinaties = gemeenschap
provinciaal
structuur en bestuur

provincieraad
verkozen via parlementsverkiezingen
hieruit worden leden van bestendige deputatie gekozen
hoofd= gouverneur
bevoegdheden
provinciaal van belang
provinciale reglementen en politieverordeningen
sociale: jeugdtehuizen, bejaardenhome's...
gezondheidszorg: preventief kankeronderzoek
provincieraad
bestendige deputatie
dagelijks bestuur van de provincie
steden en gemeenten
structuur en bestuur
verkiezingen elke 6 jaar
gemeenteraad
raadsleden en schepenen
burgemeester
adviesraden
bevoegdheden
burgemeester+schepenen=dagelijks bestuur
burgemeester= hoofd politie
schepen van sociale zaken + voorzitter OCMW
gemeenteraad: begroting, vorderingen, gemeentepersoneel
Full transcript