Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Duurzame inzetbaarheid

No description
by

Michelle Rohi

on 24 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid
Inhoud
Onderzoek
Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8
Aanleiding
Probleemstelling
Onderzoek
Resultaten
Aanbevelingen
Vervolgonderzoek
Aanleiding
Externe ontwikkelingen
Probleemstelling
'In welke mate is er binnen INVISTA Kerkrade op dit moment sprake van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en welke interventies kan de organisatie, gelet op de externe in interne ontwikkelingen inzetten om deze duurzame inzetbaarheid te bevorderen?'
WerkVermogensMonitor®
Health Check
- BMI - Buikomvang
- Bloeddruk - Cholesterol
- Glucosegehalte - Uithoudingsvermogen

~ Deskreseach
Resultaten fieldresearch
WerkVermogensMonitor® (WVM®)
WVM®
Re
R
Afdelingsniveau
Aanbevelingen
Health Check
- Promoten van fitness- en sportvergoeding
- Persoonlijke gesprekken
- Workshop leefstijl
®
®
Aanbevelingen
vervolgonderzoek
- Medewerkerstevredenheidonderzoek
- Horizontale mobiliteit
- Werkvermogen - Zelfstandigheid
- Werkafwisseling - Werkdruk
- Fysieke belasting - Productiviteit
Interne ontwikkelingen
- Vergrijzing en ontgroening
- Verhoging AOW / pensioenleeftijd
- Vervallen van het vroegpensioen
- Aantal medewerkers
- Gemiddelde leeftijd
- Gemiddeld dienstverband

155
49 jaar
23 jaar

~ Fieldresearch
Resultaten Health Check
Deelname is 48% (74 medewerkers)
BMI

Bloedwaarden

Cholesterol
Uithoudingsvermogen
39% heeft overgewicht
26% ernstig overgewicht (obesitas)
29% te lage bloeddruk
32% te hoge bloeddruk
84% te hoge waarde
40% te laag uithoudingsvermogen
Opvallend is dat de leeftijdscategorie 40 - 49 overal het meest ongunstig scoort
Respons 54% (83 medewerkers)
Respons 54% (83 medewerkers)
Respons van 54% (83 respondenten)
Afdeling Respons
Kantoor
Magazijn
Productie
Productie 3 diensten
Site support
Supply chain
80%
24%
41%
36%
73%
68%
Aanbevelingen
WerkVermogensMonitor®
- Horizontale mobiliteit
- HR3P- methode
- Beeldscherm pauze software
Aanbevelingen
Kosten:
-Investering in tijd wat ten koste gaat van productiviteit
-Werkzaamheden digitaal formaliseren
- Productiviteitsvermindering bij mentorsysteem
Algemene aanbeveling
- Kennis waarborgen
Kosten:
-Investering in tijd
Baten:
-Medewerkers worden geprikkeld om te bewegen
-Sport en beweging heeft gunstig effect voor vitaliteit en inzetbaarheid
Kosten:
-Afhankelijk van de workshop
-Deelnemende medewerkers zijn niet productief
Baten:
-Medewerkers worden op een aangename en interactie manier gestimuleerd tot gezond(er) gedrag
-Gezonde leefstijl zorgt voor hogere vitaliteit en productiviteit
Kosten:
-Investering in tijd
(opstellen Persoonlijk Gezondheidsplan)
-Productiviteitsvermindering door tijd
(voeren van gesprekken tussen leidinggevende en medewerker
Baten:
-Inzicht in knelpunten op basis van leefstijl, aandoeningen, motivatie en kwaliteit van het leven
-Inzetten van gerichte doelen en acties m.b.t. verbeteren van gezondheid en welzijn
Kosten:
-Investering in tijd door leidinggevenden wat ten koste gaat van de productiviteit
(eigen maken van de methodiek en invullen van de matrix)
Baten:
-Inzicht in prestatieniveau en ontwikkel potentieel per medewerker
-Bevorderd doorstroom mogelijkheden
-Optimaal werkende afdelingen
Kosten:
-Geen kosten verbonden
Gratis downloaden
Baten:
-Afwisseling in werkzaamheden
-Vermindering gezondheidsklachten
-Verhoogde productiviteit
Kosten:
-Investering in tijd wat ten koste gaat van de productiviteit
-Onderzoek naar draagvlak en mogelijkheden binnen INVISTA
Baten:
-Inzicht in talenten en ambities van medewerkers
-Medewerkers krijgen beter beeld van organisatieprocessen
-Betere onderlinge samenwerking (mw en afdl)
Baten:
-Kennis blijft binnen de organisatie
-Lerende organisatie
-Vergroot kwaliteit van het werk en betrokkenheid
Full transcript