Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Lathifah Mohd Azman

on 1 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Sejarah kegemilangan
Zaman Abbasiyah Kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah Pengenalan Tentang Abbasiyah Pengenalan Pendidikan pada zaman abbasiyah Tempat pembelajaran dan kurikulum - Usaha dan galakkan para khalifah untuk mengembangkan pendidikan Islam
- Hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dan negara-negara lain.
- Mengutamakan ilmu pengetahuan.
- Keseimbangan politik dan kewangan kerajaan Abbasiyah. Bahan pembelajaran Peranan baitul hikmah pada zaman abbasiyah Pusat terjemahan dan penulisan Era awal Abbasiyah dari Al-Mansur hingga Al-Mamsur hingga Al-Wathiq Piriode Rendah Tinggi Sistem pembelajaran Rasmi Tidak Rasmi Kanak-kanak Dewasa Al-Quran
Hasil-hasil penulisan syair
Kitab asas-asas pelajaran nahu
Kesusasteraan Al-Quran
Tafsir
Fiqh
Tasawuf
Usul
Kesusasteraan
Kitab-kitab ilmu falsafah
Matematik
Kimia
Falsafah
Astronomi Peralatan menulis Batu Tulis Merupakan proses-proses pembelajaran yang berlangsung di tempat-tempat rasmi seperti sekolah-sekolah sehingga peringkat universiti.
Sistem persekolahan ini telah dimulakan sejak tahun 459H ketika pemerintahan Nizam Al-Mulk.
Sekolah Nizamial adalah madrasah yang pertama dibina.
Pelajarannya dijalankan secara perkuliahan
Al-Nuriyah Al-Kubra telah dibina oleh Nurudin Zank pada tahun 530H.
Ia adalah madrasah yang paling lawa di dunia pada masa itu. Dan telah dilengkapkan dengan dewan, masjid, bilik pensyarah, asrama pelajar, tempat masak, ruang masak dan bilik stor.
Kerajaan Abbasiyah telah mendirikan universiti pertama iaitu Bait Al-Hikmah di Baghdad dan Universiti Hikmah di Cairo. Kebanyakkan dilakukan di masjid-masjid

Pelajaran untuk kanak-kanak dan untuk dewasa

Seorang guru sentiasa dikelilingi oleh murid-murid untuk belajar Al-Qura’an

Majlis Munadharah : suatu tempat pertemuan para ulama, para filosof berkumpul

Imam Ghazali telah menjadi guru selepas meninggalkan madrasah Nizamahdi Naisabu.

Beliau menjadikan rumahnya sendiri sebagai tempat pengajarannya&pembelajaran KERAJAAN ABBASIYAH telah memerintah selama 509 tahun iaitu pada 749 hingga 1258 Masihi (132H-656H).
Nama ABBASIYAH telah diambil dari seorang paman (bapa saudara) Rasulullah SAW yang bernama Al-Abbas bin ‘Abdul Mutallib bin Hasyim.
Beliau menjadi Khalifah di Kufah pada 749(132H) di muka tenteranya yang menang. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA Periode pertama Dinasti Abbasiyah berlangsung dari zaman kekuasaan Abu Abbas sampai Al-Wasiq. (750-847M)
Pada pemerintahan Khalifah Al-Mu’tasim, orang-orang Turki sudah mula mencuba mendominasi dan mempengaruhi kebijaksanaan khalifah. Dan untuk menghindari hal itu berlaku, Khalifah Al0Wasiq telah memindahkan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Periode kedua pula berlangsung sejak tahun sejak tahu 847-945M daripada khalifah Al-Mutawakkil dan seterusnya sudah menjadi semakin lemah sehingga orang-orang Turki sudah mula mengambil alih kekuasaan pentadhbiran.
Dan pada masa itu, walaupun kemajuan intelektual dan kebudayaan terus berjalan, sceara politik kekuasaan Abbasiyah bertambah buruk. Pada periode ketiga pula dari tahun 945-1055M, Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Dinasti Buwaihi.
Pusat pemerintahan Islam tidak lagi di Baghdad tetapi telah dipindahkan ke Syiraz.
Ilmu-ilmu yang mula pesat ialah bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Periode ini berlangsung pada tahun 1055-1199M dimana ia ditandai oleh kekuasan Bani Saljuk yang berhasil melumpuhkan Bani Biwaihi atas permintaan Khalifah Abbasiyah.
Dan pada masa itu juga membaik kerana kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syiah. Pada perode ini, ia adalah periode terakhir (1199-1258M), Pemerintahan Abbasiyah tidak lagi di dalam kekuasaan mana-mana dinasti atau kaum yang lain. Mereka telah merdeka dan berkuasa sepenuhnya di sekitar Baghdad.
Namun begitu, pada periode ini mula lah satu kemusnahan dalam Zaman Perintahan Abbasiyah. Tentera Mongol , dibawah pimpinan Hulagu Khan, telah menyerang dan menghancurkan kota baghdad tanpa apa-apa erti.
Ini berpunca kelemahan politiknya. - Abu jakfar al-mansur
- Harun ar-Rasyid
- Al-Ma’mun Bait al hikmah adalah universiti yang pertama yang didirikan. Pada asalnya ia merupakan perpustakaan diraja atau istana. Kuttab didirikan PENGASAS BAYT AL-HIKMAH Di baitul Hikmah dikumpulkan buku-buku ilmu pengetahuan dalam bermacam-macam bahasa seperti bahasa Arab, Yunani, Suryani, Persia, India, dan Qibtia. Pusat dokumentasi dan pelayanan informasi keilmuan bagi masyarakat, melalui banyaknya perpustakaan umum di kota.  Banyak ilmu pengetahuan, informasi yang di sediakan perpustakaan Sebagai pusat dan forum pengembangan keilmuan  Sama dengan apa yang di lakukan di sekolah-sekolah. Pusat kegiatan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan. Pada Baitul Hikmah juga diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, kimia, falaq, dan lain-lain Fungsi dan peranan perpustakaan ini banyak di ikuti oleh perpustakaan di negara maju seperti Inggris, Australia dan Kanada. Rahsia membuat kertas yang mereka peroleh daripada banduan Cina semasa perang Talas merancakkan lagi penghasilan buku dan pembinaan perpustakaan - Abu jakfar al-mansur
- Harun ar-Rasyid- Al-Ma’mun Era Al-Mansur hingga Ar-Rasyid pemindahan budaya asing ke ilmu islam
Pertembungan antara ilmu asing dan ilmu Islam perubatan
astronomi
fizik
kejuruteraan Al-Mansur falsafah dan
metafizik diterjemahkan Munculnya era Rasionalisme Mu’tazilah Baitul Hikmah berkembang maju di bawah pengganti al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wathiq tetapi menurun di bawah pemerintahan al-Mutawakkil Kedudukan guru dan murid Tanggungjawab sosial
Memiliki ilmu pengetahuan yang kukuh
Tauhid sebagai tunggak utama
Semata-mata mengharapkan keredhaan Allah
Mengikuti tingkah laku Rasulullah Menanggung perbelanjaan sendiri
Dimana?
Tidak memerlukan paksaan pemerintahMurid-murid berlumba mendapat guru Campurtangan pemerintah Wajib mengemukakan bab tertentu untuk diajar
Mendirikan sekolah dan memberi gaji
Meletakkan tugas tersebut sebagai jihad
Pelajar terpakasa mengorbankan kepentingan lain Perkembangan pendidikan islam pada zaman Bani abbasyiah Terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan dan memiliki satu sistem pendidikan yang tersendiri. Sistem pendidikan pada zaman itu merangkumi perkara-perkara berikut : Kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang termasyhur pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun. Mencapai puncak kegemilangan dan mendapat jolokan sebagai pusat kebudayaan antarabangsa. Ilmu pengetahuan semakin luas pada zaman Harun Ar-Rasyid, Al-Ma’mun dan juga Al-Muktasim. Khalifah Al-Ma’mun dikenali sebagai pencinta ilmu. Khalifah Harun Ar-Rasyid menggunakan kekayaannya untuk masyarakat. Pada zaman Harun Ar-Rasyid, Kota Baghdad menjadi terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan dan pusat kecemerlangan ilmu. Telah lahir ramai sarjana muslim yang terkenal. Antaranya: - Institusi/ tempat pembelajaran
- Isi pembelanjaran/ kurikulum
- Bahan pembelajaran dan alatan
- Sistem Pembelajaran
- Kedudukan guru dan murid
- Pencapaian Institusi-institusi Pendidikan Islam Pada Masa itu… - Madrasah Nizamiyah
- Rumah persendirian
- Masjid
- Kuttab a) Pusat Ilmu
b) Halaqah pengajian ilmu-ilmu wahyu
(Terdapat 57 buah masjid di Baghdad pada era awal Abbasiyah. Pada abad yang ke-9, 30000 masjid dididrikan di Baghdad, sebahagiannya menjadi pusat pengajian dan madrasah.) a) Tempat memberi pelajaran menulis
b) Pusta permulaan untuk kanak-kanak
c) Penyatupadukan seluruh masyarakat majmuk. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan rumah sakit
lembaga pendidikan
farmasi
sosial
astronomi. Ilmu pengetahuan pada masa itu bukan sahaja berkembang di Baghdad, malad di Kufah, Basrah dab juga Jundabir. 1) Ibnu Sina
2) Al-Khawarizmi
3) Al-Hayyan
4) Al-Battani
5) Ibnu Haitham, dll Biasanya berdakwah di masjid, kedai buku dan perpustakaan
Full transcript