Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rapporteren

No description
by

Tessy Bosman

on 15 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rapporteren

Rapporteren
docenten: Dhr. Bonnier - Mevr. Bosman
Waarom?

- Projectverslagen
- Stageverslagen
- Afstudeerrapport
- Beleidsplan
- Onderzoek
Informatie verkrijgen en communiceren met elkaar:
memo
notitie
rapport
poster
prikbord
gespreksverslag
website
vergadering
bijeenkomst
tweegesprek
telefoon
fax
e-mail
internet
video-conferencing
Aandachtsgebieden:
Opbouw en structuur
Vormgeving
Taalgebruik
Wie haalt de hoogste score?
Vormgeving:

- Lay out
- Omslag
- Bladspiegel
- Figuren, tabellen en afbeeldingen
Taalgebruik:
Schrijven is een creatief proces. Schrijf zonder teveel na te denken. Daarna optimaliseren in rondes:
Maak de tekst concreter en bondiger
Gebruik voorbeelden
Gebruik korte zinnen
Gebruik functionele opsommingen
Alinea's d.m.v. witregel
Tekst afwisselen met afbeeldingen
Gebruik spelling- en grammaticacontrole!!!
Pretesten, vraag commentaar
Raamwerk
Omslag / titelpagina
Voorwoord
Inhoudsopgave
Samenvatting
Verklarende woordenlijst*
Inleiding
Onderzoek
Conclusie en aanbevelingen
Literatuurlijst
Bijlage
* Niet altijd noodzakelijk

Wat
(onderwerp /probleemstelling)
Waarom
(doel, belang, nut van onderwerp/probleemstelling
Hoe
(aanpak/werkwijze, wat kan de lezer achtereenvolgens verwachten?)
Inleiding


Voorwoord
In een voorwoord behandel je zaken die niet in direct verband staan met het onderwerp, maar wel van belang zijn voor de lezer.

Enkele onderwerpen die thuishoren in een voorwoord:
info over het kader waarin het rapport tot stand is gekomen (onderzoek, stage- of afstudeerverslag).
gegevens over de schrijver
aanduiding van de doelgroep waarvoor het rapport is bestemd.
dankbetuigingen, bijv. aan een bedrijf of stagebegeleider.
Onderzoek
Wat ga je onderzoeken?
- Onderzoek verschillende niveaus ROC (www.kwalificatiesmbo.nl)
- Onderzoek: 1. Niveau werk
2. Soort werk
- Bevindingen
- Onderzoek: 1. Niveau personeel
2. Wat kan iemand?
- Bevindingen
- Conclusie met BK-grafiek
- Onderzoek scholingsmogelijkheden:
1. Praktisch
2. Financieel (schatting)
- Bevindingen
- Advies (optioneel op basis van toekomst)
Samenvatting


De samenvatting is een belangrijk onderdeel van een rapport. Veel lezers komen niet verder dan de samenvatting, omdat ze alleen de hoofdlijn willen kennen.

- De samenvatting hoort een beknopte en begrijpelijke weergave te zijn van wat Inleiding, Kern en Conclusie behandeld is.
- Ga er niet vanuit dat de lezer al volledig op de hoogte is van alle informatie, dus verstrek op deze plaats absoluut geen aanvullende informatie.
- Beschrijf in ieder geval het onderwerp of de probleemstelling, de kernen van de verschillende hoofdstukken en geef de voornaamste conclusies weer.
- In een goede management samenvatting zijn de weergave van de conclusies en de harde onderbouwing ervan het belangrijkste deel.
Pauze !
Vervolgopdracht na de pauze:
Het schrijven van een inleiding
voor jullie 'opleidingsvoorstel'

( wat, waarom, hoe)

Full transcript