Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1. Management

De moraal en de munten
by

Gijs Steenbeek

on 31 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1. Management

Anselm Grün
Theoloog en Bedrijfskundige Spelregels Spelregel
Speel met nieuwe gedachten
Dus niet meteen aannemen
Ook niet meteen afwijzen Joodse Cultuur Welke leiders moet je zoeken?
Moedig
Vroom
Eerlijk
Niet geldzuchtig

Exodus 18:21 Griekse Cultuur Waarom wil je leider worden? Geld? Macht? Status? Omdat je je gemeenschap wil dienen!
En je weet dat jij de beste bent voor die positie! Hoe wil je het trouwens volhouden onder een leider
die minder in zijn mars heeft dan jij? De vier Klassieke Deugden Rechtvaardigheid Bezonnenheid Christelijke Cultuur Behandel anderen dus steeds
zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Moderne Cultuur Leiderschap De Vorst
Niccòlò Machiavelli
Florence 1469 - 1527 Een leider hoeft (deugdzame) eigenschappen niet te bezitten, maar het is wel noodzakelijk dat het lijkt of hij ze bezit. Vriendschap is een verplichtende band
die scheurt zodra het eigenbelang om de hoek komt kijken.
Vrees daarentegen wordt gevoed door angst voor bestraffing,
angst die nooit verdwijnt. Management The Principles of Scientific Management
Frederick Winslow Taylor
Philadelphia 1857 - 1915 Zijn streven was:
Meten is weten
Scheiding van hoofd- en handarbeid
De juiste man op de juiste plaats
2 paar schoenen per jaar ipv 1 paar schoenen per 5 jaar
Verzoening tussen arbeid en kapitaal
en stoppen met de verspilling ervan Zijn mensbeeld was:
De arbeider is een ongelofelijke lijntrekker Mensbeeld; mensen zijn:
Wispelturig
Ondankbaar
Ze veinzen en verbloemen
Mijden het gevaar
Ze zijn gek op geld Matigheid Dapperheid Managen
De Moraal en de Munten Stelling 1:
Ondeugdelijk leiderschap leidt tot angst
Angst verlamt
Angst leidt tot defensief gedrag Stelling 2:
Deugdelijk leiderschap geeft hoop
Hoop geeft vleugels
Hoop leidt tot creatief gedrag Doelstelling 1 - Bewustwording
(On)deugdelijke leiderschap:
De bronnen
De vormen
De gevolgen Doelstelling 2 - Ervaring
Deugdelijk leiderschap leidt tot winst:
Plezier
Productiviteitswinst
Rust
Creativiteitswinst Deugden Bronnen Vormen
De sterken uitdagen
zwakken niet bang maken Bert Heemskerk -
Voormalig directeur Rabobank
Theoloog en Econoom Had de moed om in te grijpen
toen er vermogens werden verdiend
met subpime hypotheken Consultant
Manager van 20 bedrijven
Auteur van 200 boeken
Kellenaar Bouwstenen
Kort verhaal
Persoonlijke reflectie
Ervaringen delen Stellingen en Doelstellingen Inspiratiebron ` Dat is het hart van de Wet en de Profeten

Matt 7 : 12 Authenticiteit Evangelie van Johannes:
Ik ben het brood van het leven
Ik ben het licht van de wereld
Ik ben de deur
Ik ben de goede herder
Ik ben de opstanding en het leven
Ik ben de weg
Ik ben de ware wijnstok Individuatie Moderne Mgt Literatuur Inspiratiebron Inspiratiebron Stefan Het wapen van beulen is angst Hij stelde hoop i.p.v. angst Stefan ontwapende zijn beulen Theoloog Financieel Manager Martelaar Hij bad voor zijn beulen Inspiratiebron Kern Plato
Iedere handeling is gericht op Rechtvaardigheid
Niet op rijdkom, macht of overwinning
Je moet recht doen aan:
God
De samenleving
De ander
Aan wie je zelf bent
Aan wat je in je hebt aan zieledeugd Socrates
R = Evenredigheid
R = Ieder krijgt waar hij recht op heeft
Als iemand meer heeft, krijgt de ander automatisch minder
R = Het stellen van grenzen aan eigenbelang Aristoteles
R = De mens die onpartijdig oordeelt tussen rivaliserende partijen Middeleeuwer
1. R van de ruil
2. Toekennend R, van Gemeenschap naar Individu
dus de leider moet van het gemeenschappelijke geven:
Loon
Respect
Mogelijkheid tot ontplooiing
3. Recht van de Wet, van Individu naar Gemeenschap Ga eens een biertje drinken met je angst Begroet hem, blij dat je gekomen bent! Vraag wat hij te vertellen heeft Vraag om advies Neem afscheid Drink zijn biertje op Neem je eigen besluit Vraag: Kan een engel dapper zijn? Dapperheid is voorbehouden aan kwetsbare mensen.
Je kunt immers gewond raken, en je weet dit.
Je hebt er angst voor.
Je vecht toch door voor de goede zaak.
Dapperheid is het overwinnnen van je angst.
Dat kan alleen als de zaak belangrijk voor je is. Dapperheid beschermt het goede tegen de aantasting door het kwade. Dapperheid bestaat alleen i.c.m. bezonnenheid,
anders is het waaghalzerij Justitia Vrouw Bezinning met hoofd en hart Weegschaal Goed afwegen Blinddoek Zonder vooroordeel Zwaard Optreden met macht Waarvoor leef je? Waarvoor wil je je inzetten? Wat is jouw eigen maat? Stel dat vast. Dan kun je grenzen stellen. Matigheid = Temporare Goed ordenen, rangschikken, beteugelen Wanneer heb je je eigen maat uit het oog verloren? Als je uitgeput bent
Als je cynisch wordt
Als je verbitterd bent
Als je overgevoelig reageert Wat zijn bronnen van je gedachten 1. God - Vrede, ruimte, levendigheid, vrijheid 2. Demonen - bekrompenheid, angst 3. Jezelf - Oppervlakkigheid en vrijblijvendheid 4. Gevaarlijke bronnen: Ambitie, Perfectionisme, Ziekmakende leefpatronen Gevolgen: 1. Hardheid 2. Agressieve atmosfeer 3. Werkt niet aanstekelijk maar verlamt 6. Maakt mensen ontevreden 4. Je kunt niet meer tegen kritiek 5. Je bent niet meer constructief 7. Je roept onrust en ontevredenheid op 8. Goed samenwerken is onmogelijk 9. Jij werkt zg hard, je medewerkers krijgen slecht geweten 10. Ze durven zichzelf niets meer te gunnen 11. Ieder gebruikt zijn werk om de ander op afstand te houden Je raakt nieuw werk ook niet kwijt 12. Verloop Snoeien doet groeien - + B is de kunst te ontdekken wat hier en nu passend is B herkent de wegen waarlangs je het goede kunt realiseren B is uit op handelen, niet primair op weten B geeft inzicht, maar ook commando's B stuurt het handelen aan = Thomas van Aquino
Tijdens overleg mag je aarzelen,
Maar als er nagedacht is,
Moet je snel handelen. Wees zo voorzichtig als slangen De slang is voorzichtig Ziet hoe het tussen de moeilijkheden door kan kronkelen Kan snel een situatie taxeren En kan vervolgens snel en adequaat handelen Les van de slang Les van Thom Fundament Een verstandig mens bouwt zijn huis op een rots
Niet op illusies, euforie of enthousiasme
Maar op een stevig fundament
Op welk fundament is jouw leiderschap gebaseerd? Hoe wordt ik een rat? Wie heeft mijn kaas gepikt? Bankroet De Prooi Het einde van management Zombiebusiness Bullshit management Hoe pak je een oen zijn poen? versus
Full transcript