Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pediyatrik Perfüzyon

No description
by

cansu kaymakci

on 15 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pediyatrik Perfüzyon

Kardiyopulmoner bypas;
yenidoğan, infant ve pediatrik hastaların konjenital kalp anomalilerinin onarımı için gereklidir.
2.1. Pediatrik Kardiyopulmoner Bypas
ASD
Pediatrik CPB işleminde, erişkinlerde görülmeyen uç değişimler görülmesi son derece olasıdır.
Pediatrik CPB'de sıklıkla karşılaşılanlar:
Derin Hipotermi (15-18°C) - TSA
Ciddi Hemodilüsyon (%100-%200)
Düşük perfüzyon basıncı (20-30 mmHg)
Değişken akımlar (0-200/kg/dk)
Glukoz regülasyonu (Hiper/Hipoglisemi)
Aorta-pulmoner kollateraller
Kanül yerleşimleri
Farklı pH stratejileri (Alfa-stat, pH-stat)
2.2. Pediatrik ve Erişkin CPB Farklılıkları
Yenidoğan ve Erişkin Farkları
Pediatrik CPB
KONJENITAL HASTALIKLAR
KPB AKIM HIZLARI
Pediatrik vakalarda sık kullanılan bir yöntemdir. Bu teknikle soğuma esnasında venöz drenaj tek bir kanülle sağlanır. 15-20°C'ye soğutulduğunda pompa durdurulur. Venöz kanül çıkarılır.Zorunlu olduğu durumlarda arrest süresi maximum 35-40 dk olmalıdır.
AVANTAJLARI:
Kanüllerin olmadığı, kansız bir cerrahi alan sağlar.
KPB zamanını ve kanın şekilli elemanlarına travmayı azaltarak miyokardın korunmasını sağlar.
DEZAVANTAJLARI:
Sirkülatuar arrest uygulanan vakalarda konvülzif atak riskinin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Konvülziyonların ortaya çıkmasıyla TCA süresi arasında direkt bağlantı vardır.
KPB teknolojisindeki bütün gelişmelere rağmen, KPB devreleri erişkinler ile karşılaştırıldığında, pediatrik popülasyon için hala çok büyüktürler ve artan prime
hacmiyle kanın şekilli elemanlarının,
pıhtılaşma faktörlerinin ve diğer plazma proteinlerinin ciddi olarak seyrelmesine neden olmaktadır.

Pediatrik KPB Devreleri
pediatrik oksijenatör
Cansu Kaymakçı
siyanozlu bebek
Pediatrik KPB uygulaması bu yaş grubundaki hastaların fizyolojik farklılıklarının bilinmesi kadar; anatomik defekt ve fizyopatolojilerinin de bilinmesini gerektirir.
Bypas Devresi Hacmi
Ortaya çıkan bu etkilerin pediatrik vakalarda daha çok olmasının en önemli nedenleri;
Beyin, endokrin, akciğerler ve koagülasyon sistemlerinin henüz olgunlaşmalarını tamamlayamamış olmalarıdır.
Metabolizma gereksinimi fazla olduğundan yüksek perfüzyon akımında kan elemanları tahrip olur
Daha düşük kan hacmi
Yüksek oksijen tüketim hızı
Reaktif pulmoner yatak
Intra ve/veya Ekstrakardiyak şantlar
İmmatür organ sistemleri
Isı kontrol ve ayar mekanizmalarının tam gelişmemesi
Kardiyopulmoner Bypas'a bağlı olarak ortaya çıkan sistemik inflamatuar ve immünolojk reaksiyonların, birçok hastada iyi tolere edilebilmesine rağmen;

yenidoğan, infant ve çocuklarda önemli morbidite ve mortalite nedeni olabilir.
KPB'ye Bağlı Sistemik Inflamatuar ve Immunolojik Reaksiyonlar
Lökosit degranülasyonu ve kompleman aktivasyonu
Endotel harabiyeti
Kapiller permeabilite artışı
İntertisiyel ve alveoler ödem
Not:
Inflamatuar yanıt KPB sonrası akciğer harabiyetine neden olabileceği için steroidler ve nonspesifik antiinflamatuar ilaçlar bu etkiyi azaltabilir.
Derin Hipotermi ve Sirkülatuar Arrest
VENÖZ DRENAJ
Çocuklarda venöz drenaj problemi;
Vena cava inferiorun kısa olması sebebiyle hepatik ven kanülasyonu yapılması olasılığıdır. Hepatik ven kanülasyonu fark edilmediği taktirde mezenterik iskemi ile sonlanabilir.

Persistan sol superior vena cavanın bulunduğu olgularda, superior venöz drenaj problemli olabilir. Ciddi venöz hipertansiyon ve serebral iskemi ile sonlanabilir.

Çocuklarda perfüzyon akım hızları yaş, hipotermi ve benzeri faktörlere bağlı olarak değişir.
Priming sonrası ciddi hemodilüsyonlar görülebilir.
Bu sebeple küçük bebeklerde hematokrit ve pıhtılaşma faktörleri azalmasını dengelemek için eritrosit, trombosit süspansiyonları, taze donmuş plazma ile prime solüsyon hazırlanabilir.

Pulmoner Arter-Sistemik Şantlar
KPB başlangıcında cerrah, mevcut olan sistemik-pulmoner şantları (PDA, BT vb.) hızla kapatmalıdır.
PDA
Aksi durumda şantlarda perfüzyonun devam etmesi, sistemik dolaşımdan akımı çalarak, akciğerlerde hemorajik ödem ve artmış venöz dönüş nedeniyle kalbin sol tarafında distansiyona neden olacaktır.
Full transcript