Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samen werkt het beter!

De teamrollen van Belbin
by

Dave Walbers

on 2 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samen werkt het beter!

SAMEN WERKT HET BETER!
De teamrollen van Belbin
7 vragen
Per vraag 10 punten te verdelen naargelang best passend bij persoonlijkheid
Spontaan antwoorden
Niet sociaal wenselijk trachten te antwoorden
alle antwoorden zijn even goed/ evenwaardig
Na afloop alle scores overbrengen in BOVENSTE puntentabel
totaalscore moet gelijk zijn 70!
MAX. 20 MINUTEN
Zelfperceptietest
Model gebaseerd op jarenlang onderzoek
experimenten aan Henley Management College (UK) met honderden teams
Onderzoeksvraag:
Welke teams halen de beste resultaten?
Wat is de ideale samenstelling van een effectief team?
Onderzoeksopzet:
complex simulatiespel (veel regels, kansen, beperkingen)
teams beconcurreren elkaar om beste marktpositie en beste resultaten te behalen
Onderzoekshypothese:
Teams met de meeste slimmeriken (analytisch vermogen) zullen de beste resultaten halen
Hypothese werd onmiddellijk ontkracht
Apollo-team eindigde als laatste
Divers samengestelde teams met slechts een enkele slimmerik, presteerden het best
Hoe meer teams werden onderzocht, hoe meer deze resultaten zich herhaalden.
Onderzoek Belbin
Voorspellen welke teams succesvol zijn
voorafgaande testing van alle teamleden
persoonlijkheid - intelligentie - attitude
observeren van interacties tussen teamleden
zoeken naar samenhang tussen testscores, gedrag in het team en teamresultaten
Ontstaan van hypotheses die leidden tot voorspellingen
uittesten van de voorspellingen, bijsturing, hertest
Uiteindelijk bijna feilloze voorspelling welke teams succesvol zouden zijn
CONCLUSIE: psychologische diversiteit bepalend voor het succes van een team
indien deze wordt gezien, erkend en benut!
Onderzoek Belbin (2)
Teamrolmodel
Psychologische diversiteit omgezet in 8 (later 9) teamrollen
Voorzitter - Plant - Vormer - Bedrijfsman - Monitor - Brononderzoeker - Groepswerker - Zorgdrager - Specialist
Teamrol is "samenhangend pakket van eigenschappen en vaardigheden die je van nature bezit/beheerst".
Bij vertegenwoordiging van elk van deze rollen zou een team elke opdracht of uitdaging moeten aankunnen
Effectief team
bij samenstelling rekening houden met variëteit aan rollen
taken en verantwoordelijkheden verdelen rekening houdend met teamrollen
eigen sterke en zwakke punten kennen en accepteren
complementariteit benutten
Faalfactoren
ontbreken essentiële teamrollen
concurrerende / botsende teamrollen
taakverdeling die slecht aansluit bij natuurlijke teamrol van de leden
Succes- en faalfactoren van teams
Omschrijving teamrollen
Teamanalyse oefening
Vragen?
BEDRIJFSMAN
GROEPSWERKER
ZORGDRAGER
VORMER
VOORZITTER
PLANT
MONITOR
BRONONDERZOEKER
Typische kenmerken
Gedreven, veel energie, dynamisch
Extraverte persoonlijkheid
Sterke drang om te presteren
Zoekt de uitdaging op en daagt uit
geniet van strijd en discussie
presteert goed onder hoge druk
niet bang om onpopulaire beslissingen te nemen
Weet mensen in beweging te krijgen
Moet opletten voor
ongeduldigheid
platwalsen van anderen
sneller geïrriteerd
neiging tot bruuskeren
wedijveren over gelijk met Plant, Monitor
Rol
belangrijk als er wezenlijke veranderingen moeten komen
Typische kenmerken
bezit het talent om voortdurend aan te voelen wat er fout/mis kan gaan
aandacht voor details
hecht veel belang aan kwaliteit en perfectionisme
werkt heel ordelijk en gewetensvol
kan dingen goed afmaken
Moet opletten voor
controlefreak
te veel zorgen maken om kleine dingen
aanzuigen van stress, rusteloosheid
opletten om team hier niet door te ontmoedigen, afremmen van enthousiasme
dingen niet kunnen loslaten
intolerantie voor mensen met oppervlakkige of avontuurlijke houding
Rol
taken met hoge concentratie en nauwgezetheid
veiligheid en kwaliteit
Typische kenmerken
meest gevoelige lid van het team
behulpzaam, mild
sterk gericht op het creëren van sfeer
tactvol en diplomatisch
sociaal voelend
loyaal naar de teamdoelen
Moet opletten voor
altijd willen vermijden van conflicten
leidt tot besluiteloosheid
een sfeer creëren waarin te weinig serieus op zaken wordt ingegaan
Rol
is het cement dat een team samenhoudt
zorgen voor evenwicht en harmonie
Typische kenmerken
praktisch ingesteld, efficiënt
zorgt dat besluiten worden omgezet in concrete werkzaamheden
sterk in organiseren
kan heel hard werken
heel plichtsgetrouw, zelfdiscipline
Moet opletten voor
kan zich behoudend, weinig flexibel opstellen als praktisch nut niet onmiddellijk duidelijk is
afbrekende kritiek uiten bij plotselinge ideeën of wijzigingen in de plannen
te snel aan de slag gaan terwijl doel en uitkomsten nog niet duidelijk omschreven zijn
Rol
ombouwen van strategieën/plannen naar uitvoerbare taken
organisatie, implementatie
zorgen dat de zaken voor elkaar komen, zelfs vervelende taken
Typische kenmerken
natuurlijke coördinator
geeft de procedure aan, verheldert bedoelingen, inventariseert opvattingen en vat ieders wil samen
moedigt ieder teamlid aan tot bijdrage
heeft goede neus voor ieders sterke kant
extravert, positief en ruimdenkend
kan groep knopen laten doorhakken
Moet opletten voor
te zeer vastzitten in de procedure
te zeer pushen naar besluit waardoor ruimte voor creativiteit wordt beperkt
inname van inhoudelijke stelling
komt dan in conflict met Vormer of Plant
Rol
bij elkaar brengen van uiteenlopende belangen
natuurlijke en voor iedereen aanvaardbare leider
Typische kenmerken
de creatieve denker van het team
sterke verbeeldingskracht, originele ideeën
introvert en eigenzinnig
zeer gevoelig voor waardering en kritiek
soms aparte gebruiksaanwijzing nodig om dit talent in een team tot bloei te krijgen
Moet opletten voor
realiteitszin verliezen en daardoor voorbij gaan aan de teamdoelen
afsluiten als ideeën kritisch bekeken worden
geremd voelen tussen extraverte types
concurrentiestrijd met andere Planten of Brononderzoekers
Rol
bron van inspiratie bij complexe problemen
adviseur (intern of extern)
visieontwikkeling bij opstartfase
Typische kenmerken
bedachtzame na-denker en door-denker
maakt objectieve, weloverwogen analyses
weegt voor- en nadelen van besluiten af
ziet snel zwakke plekken in een plan
zoekt naar inzicht en overzicht
oordeel is zelden onjuist
nuchter, rationeel, weinig emoties
Moet opletten voor
eindeloos afwegen, wikken en wegen
overdreven kritisch zijn en daardoor nieuwe ideeën geen kansen geven
concurrentiestrijd met andere Monitoren en Planten
Rol
analyseren problemen
evalueren ideeën en suggesties
Typische kenmerken
vrolijke, extraverte netwerker
altijd op zoek naar nieuwe ideeën en interessante contacten
nieuwsgierige en enthousiaste persoon
wordt vaak als creatief ervaren door vernieuwende ideeën
is vaak eerder samenvoeger dan verzinner
Moet opletten voor
neiging om zaken even snel te laten vallen als dat hij ze heeft opgepikt
waardoor de zaken dikwijls niet worden afgemaakt
afleidbaarheid, nonchalance
overenthousiasme
Rol
benutten als bron van ideeën
voeren van onderhandelingen met externen
bezig houden, anders verveeld en ineffectief
SPECIALIST
Stille eenling
voelt zich eigenlijk niet thuis in een team
weet heel veel van heel weinig
kan op dit vlak deskundige bijdrage leveren
waagt zich niet gauw en niet graag aan bijdrage buiten zijn specifieke vakgebied
Typische kenmerken
opvallende eigenschappen
kernkwaliteiten / troeven
Moet opletten voor
valkuilen
vervelende trekjes
Rol
Taken, verantwoordelijkheden, situaties waarin deze persoonlijkheden best worden uitgespeeld
Types komen zelden in zuivere vorm voor
2 natuurlijke rollen
2 mogelijke rollen
mits bewuste inspanning mogelijk in te vullen
incidenteel inzetbare rol
kort, tijdelijk mogelijk
vaak geforceerd
beter te vermijden rol
WIE BEN IK?
Belbin teamrollen gebruiken in team
Zorgt voor herkenning in eigen rol
Positieve bevestiging van ieders kwaliteiten
"Zichzelf mogen zijn"
belangrijk voor goed gevoel van iedereen
Ergernissen/conflicten vinden hierin een mogelijke verklaring
Complementariteit van de verschillende types werkt bindend tussen teamleden
Elke rol is nuttig!
Welke rollen zijn aanwezig?
Wat betekent dit voor het team?
Waar zijn we sterk in?
Welke rollen zijn afwezig?
Waar schieten we mogelijks tekort?
Wie kan dit tekort compenseren?
Welke zijn blijvende tekorten?
Wie kan ons hierin ondersteunen?
Welke is de natuurlijke rol van onze leidinggevende?
Wat betekent dit voor diens leiderschap?
Waarin moet hij/zij ondersteund worden?
Wie kan dit opnemen?
Oefening
Zoek voor elke teamrol een taak / verantwoordelijkheid / opdracht / project uit jullie praktijk die best door deze persoon zou worden opgenomen / uitgevoerd.
Groepen van 4
15 minuten
Oefening
Pronostikeer welke jouw natuurlijke teamrollen zullen zijn...
Vul de onderste tabel op de zelfperceptievragenlijst in.
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
9 TEAMROLLEN
BELBIN IN TEAMS
OEFENINGEN
Full transcript