Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konsument czyli "król rynku "

No description
by

Piotr Ciesla

on 25 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konsument czyli "król rynku "

Prawa Konsumenta Król rynku czyli kto ? Konsument Jest to osoba, która nabywa towary lub usługi
(w celach nie komercyjnych) Cele komercyjne Dziennikarz kupuje komputer żeby pisać artukuły. Robi to w celach zarobkowych czyli komercyjnych. Cele niekomercyjne Zakup komputera do użytku prywatnego, np.: nauki, rozrywki, przegladania internetu itp. Prawo do informacji Dokładne informacje na temat produktu/usługi oraz niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z nich. Mają prawo znać pełne warunki sprzedaży i związane z nią przepisy prawne. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumenta Produkty nie mogą zagrażać zdrowiu i życiu konsumentów. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa konsumenci powinni zostać niezwłocznie powiadomieni o tym, a produkt powinien być wycofany z rynku. Prawo do ochrony interesu ekonomicznego Konsumenci mają prawo do ochrony przed działaniami przedsiębiorców, które mogą naruszać ich interesy ekonomiczne. Np. narzucanie niekorzystnych warunków umów Prawo do zrzeszania i reprezentacji Konsumeci powinni mieć możliwość zrzeszania się i prezentowania swojego stanowiska we wszystkich sprawach, które ich dotyczą. Prawo do efektywnego systemu dochodzenia roszczeń Procedury dochodzenia roszczeń wobec przedsiębiorców naruszających interesy konsumentów powinny być łatwo dostępne, szybkie i tanie. Konsumentom powinna być zapweniona fachowa pomoc w egzekwowaniu ich praw. Kto walczy o nasze prawa? UOKIK Urząd ten dba o zbiorowe prawa konsumentów Np. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów a także zapobiega praktykom mnopolistycznym Monopol- forma rynku, na którym działa jeden sprzedawca przy nieograniczonej liczbie nabywców. Kto dba o nasze bezpieczenstwo ? IH Inspekcja Handlowa Jej zadaniem jest kontrolowanie jakości towarów, rzetelności miar i wag oraz poziom obsługi konsumentów Utrudnienia w reklamacji zepsutego telewizora, wadliwego pontonu czy biletu na mecz, który się nie odbył. Możliwe? Gdy nie masz dowodu zakupu, dochodzenie praw jest trudniejsze. Najprostszym z nich jest paragon. Powinniśmy go otrzymać niezależnie od tego, gdzie robimy zakupy. Inne instytucje zajmującae sięe ochroną a praw konsumenęta Federacja Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Zmowy cenowe Zmowa cenowa Jest to porozumienie między przedsiębiorcami mające na celu wspólne ustalenie cen sprzedaży towarów lub usług. Farby i lakiery Rok 2004 - 2006 Uczestnicy Castorma, ICI
( producent m.in farb Dulux) Kara Castorama 36,6 mln zł
ICI 9 mln zł Kiedy produkt jest zgodny z umową ? Nadaje się do użytku
Jakość jest zgodna z normami
Odpowiada opisowi lub ma cechy próbki okazanej konsumentowi
Nadaje się do celu określonego przy zawarciu umowy (moment zakupu) umieszczane są informacje np. dla dzieci od lat 3 ,
"Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, gdyż każdy lek niewłasciwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu" Wszystkie te warunki muszą być spełnione aby towar był zgodny z umową !!! Gwarancja Reklamacja Rękojmia Jest to dobrowolna odpowiedzialność sprzedawcy lub producenta za wady fizyczne towaru, polegająca na naprawie lub wymiane danej rzeczy, jeśli jej wady ujawniają się w określonym tenminie. Jest to dobra wola sprzedawcy
Okres zależy od gwaranta
Odpowieada za wady fizyczne
Gwarant wybiera sposób reklamacji
Okres gwarancji rozpoczyna się od nowa po każdej naprawie ważnej części lub dostarczeniu nowego produktu pozbwaionego wad Jest to zawiadomienie producenta lub sprzedawcy towaru (dobra lub usługi) o niezgodności dostarczonego towatu z umową kupna-sprzedaży. Obowiązuje na mocy prawa
ospowiedzialność ponosi sprzedawca
trwa 2 lata od daty zakupu
nie ulega przedłużeniu *
konsument wybiera zposób reklamacji Zwrot pieniędzy za wadliwy produkt
obniżenie ceny
wymnana na nieuszkodzony
naprawa produktu Jest to odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany towar lub usługę. Obowiązuje w relacjach miedzy przediębiorcami oraz w wypadkach zakupu towaru przez konsumenta od osoby fizycznej, np. przez internet. Obowiązuje na mocy prawa
Dotyczy takich serwisów jak allegro
umożliwa odstąpienie od umowy lub obniżenia ceny
Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt na pełnowartościowy lub usunie wadę
Prawa e-konsumenta Może zrezygnować z zakupu towaru lub zamówionej usługi w ciągu 10 dni (od wydania) bez podania przyczyny.
Sprzedawca musi oddać pieniądze z tytułu zwrotu towaru lub usługi w ciągu 14 dni.
Co jeśli produkt nie jest zgodny z umową ? Określenie prawa do reklamacji Jak złożyć reklamację ? Odpowieź sprzedawcy 1 2 Wybór formy złożenia reklamacji 3 Wybór sposobu reklamacji 4 Zamieszczenie podstawowych informacji 5 Przedstawienie dowodu zakupu 6 Potwierdzenieprzyjęcia reklamacji 7
Full transcript