Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Retorik + argumenterande tal

No description
by

on 7 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Retorik + argumenterande tal

Retorik
"läran om talekonsten"

Eller om konsten att
övertyga och påverka

Demokrati: rätten att uttrycka sig!

Att kunna argumentera och påverka:
hemma eller i samhället i stort.

Kritiskt granska offentliga tal, reklam, propaganda och medier.

Hålla egna tal: student, bröllop, begravningar
Ur centralt innehåll för Svenska 3:

"Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i
planering
och
utförande
samt som
redskap
för
analys
. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning."

Antikens Grekland
Demokratins vagga 500 f.Kr

Makten från envåldshärskare till församlingar av fria MÄN som skulle få överta jorden.

Förde sin egen talan vid domstolar.

Mark fördelades därefter.

Demokrati och det fria ordet föddes.

Ställde krav på goda talare.

Talarskolor i Grekland.
Aristoteles
384-322 f.Kr.
Platons elev
Den förste retorikläraren.
Kom ut med läroboken Ars Rethorica.
Skiljde på tre olika tal:
det politiska talet, rättegångstalet (försvarstalet) och festtalet (hyllande talet)
För att övertyga måste talaren avända:
ethos
,
logos
,
pathos
.

DISKUSSION!

Tänk er att någon ska övertyga er om tesen:
"Inför skoluniform!"

Hur kan hen övertyga genom:

1. Ethos? (Vem är du och varför ska vi lyssna på dig?)
2. Logos? (Vad har du att säga och varför ska vi tro på dig?)
3. Pathos? (Hur väcker du våra känslor?)
Rom blev stormakt och tog över den grekiska talekonsten.

Det skrevs handböcker i retorik, och politiker och advokater tränades i konsten.

Retorik blev ett skolämne genom retorikmästaren Cicero.
Från Grekland till Rom
Cicero

+ 43 f.Kr.

Han efterlämnade flera viktiga handböcker i ämnet och står bakom retorikens mest pedagogiska konstruktion:
Partesmodellen
.

Partesmodellen är en arbetsmall i fem punkter.

Idag har den utökats till sju!
Quintilanius
+95 e.Kr.

Romersk retoriklärare.

Vikten av tidig talträning. Redan från spädbarnsålder.

Retorik= etik. Han menade att den som använder språket på ett övertygande sätt också har makt och att det innebär moraliskt ansvar!
Överlevt i över 2000 år...
Medeltiden
Kyrkan spred sin lära genom prästers predikan.

Renässansen
Upphöjde antikens ideal och där stod retoriken högt.

Slutet på 1700-talet,
1800-talet
Retorikens tillbakagång,
då man snarare upphöjde inspiration och känsla
än regler.
1900-talet
Hitler, Churchill, John F. Kennedy,
Martin Luther King...
...fram till IDAG!
1990-talet retorikens glansperiod

I vårt informationssamhälle ställs höga krav på att samla, sovra och presentera information på ett effektivt sätt.

Behövs i alla yrken.

Det finns kurser på universitet och högskolor och finns i läroplanen för grundskola och gymnasium

SAMMA mönster i retoriken
- nu som då!
DISKUTERA!
När är det nödvändigt att kunna tala och övertyga?
I vilka situationer?

Ge exempel.

Kan det finnas nackdelar med att retorik används?
När i så fall?

Ge exempel.
Argumentationens grunder
Allting börjar med en åsikt, ett ställningstagande. Det är din
tes
.

För att övertyga om din
tes
behöver du bra och hållbara
argument
.
Tes: "
Höj körkortsåldern till 21 år!"
Sakargument
(bygger på fakta): Eftersom dödsrisken för unga bilförare är fem gånger så hög som hos äldre.....

Värdeargument
(bygger på värderingar): Höj körkortsåldern till 21 år så att unga människor hinner mogna och inte utsätta sina medtraffikanter för onödig fara.

Förnuftsargument
(vädjar till förnuftet)

Auktoritetsargument:
Hjärnforskaren Per Person menar att hjärnan hos yngre personer inte har utvecklat konsekventstänkandet. I traffiksituationer.....

Majoritetsargument
: 7 av 10 traffikanter anser...

Motargument
: Körkortet innebär frihet för yngre personer och bidrar exempelvis till bättre jobbmöjligheter.
Olika typer av argument
Övning: Hållbara och relevanta argument.
Vilket av följande argument är både hållbart och relevant för tesen: "Ekologiska bananer är bättre än vanliga."
Frukt är nyttigt.

Ekologiska bananer är alltid billigare än vanliga bananer.

Ekologiska bananer innehåller inga gifter.


Partesmodellen
-den retoriska arbetsprocessen

Intellectio

Inventario
Dispositio
Elocutio
Memoria
Actio
Emendatio
Analysera situationen

Vilka ska du övertyga?

Vad är syftet med talet?

När och var ska du tala?

Vilken modell ska du följa?
Övning
: Anpassa argument efter målgrupp.

Ni ska övertyga följande grupper:
Barnfamiljen.
Pensionären.
Elitidrottaren.

Grupp 1: En restaurang. Vilken typ av restaurang och vilka argument tror ni fungerar?
Grupp 2: En film. Vilken typ av film och vilka argument fungerar.
Grupp 3: Ett resmål. Vilken typ av resmål och vilka argument tror ni fungerar?
Grupp 4: En julklapp. Vilken typ av julklapp och vilka argument tror ni fungerar?

Inventera argument, för och emot.
Källor: artiklar, intervjuer, fakta, statistik, egna erfarenheter.
Var källkritiska: Vad? Vem? När? Var? Varför?
Samla och sovra. Stryk under och anteckna källor.
Citat och referat.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/stod-i-arbetet/lathund-1.151074
Diskutera!

Om ni ska övertyga någon om att börja med en viss diet?

Var hämtar ni fakta?
Vem intervjuar ni?
Vem kan man lita på?


En bloggare. Vilken faktamässig grund?
Vem?

Vetenskapliga studier.
När?

"Fakta" från ett företag.
Varför?
Att disponera sitt anförande på bästa sätt
Tre delar:

Inledning (
15%). Ska väcka åhörarnas intresse. Kan vara en retorisk fråga, anekdote, citat. Inledningen avslutas med tesen, till exempel: "Därför borde det införas åldersgräns på godis."

Mittparti
(
75%). Här framlägger du argument, fakta, ger exempel, refererar till källor.

Exempel: Godis
a) Kronologisk: Godisets historia, dagens konsumtion, framtidens godis.

b) Orsak-verkan: Godis innehåll, effekt på hälsan, förbud och åldersgräns.

c) Rumsligt: Olika sorters godis, smaker, länders godis.


Avslutning:
Ska väva ihop innehållet och återknyta till inledningen. Avsluta gärna med en uppmaning.
Att ordna sina argument:

1. Börja med: Det näst bästa.
2. Ange sedan: Det minst starka (gömmer du i mitten)
3. (Bemöt ett motargument och slå hål på det!)
4. Avsluta med det starkaste!
Välj de rätta orden!
Anpassa ditt språk till situation, syfte och åhörare.

Använd
sammanhangsord
. Lotsa åhöraren genom talet. Exempelvis:
För det första....för det andra..för det tredje, därför, förr var det så...nu är det så här, sammanfattningsvis, slutligen, till att börja med, å ena sidan...å andra sidan, dessutom, tvärtom, även, samtidigt etc.

Undvik störande småord som:
typ, ba, liksom, så här
etc
.

Försök att uttrycka dig koncist och precist, och håll dig borta från långa formuleringar.

Använd stilfigurer och språkliga knep för att smycka ditt tal/anförande.
Exempel på
stilfiguer
och
språkliga

knep
Anafor:
Upprepande av ord i början av mening: Solen steg upp. Solen värmde. Solen gick ner.

Epifor:
Upprepande av ord i slutet av mening. Om du vill spara pengar: Fimpa! Värnar du miljön: Fimpa! Vill du leva länge: Fimpa!

Antites:
Att ställa två motsatser mot varandra: Bra tänkt, sämre genomfört.

Ironi:
Vilken fantastisk middag! (om snabbmakaroner och falukorv)

Tre tal:
Informationen kom till mig, den berörde mig, och den vände min värld upp och ner.

Retoriska frågor:
Vem känner inte igen suget efter kaffet på morgonen? (kräver inte något svar!)

Metafor:
Livet är en resa!

Liknelse:
Hon var
sur
som en citron.
Memoria- memorera det du ska säga!
Använd stödord.

Gör en tankegkarta.

Skriv talmanus.

Använd talkort.

Öva, öva, ÖVA! Klocka dig själv.
And....Action!
Var tydlig med ditt kroppsspråk.

Ha ögonkontakt

Pausera och betona viktiga partier

Använd gester och minspel.

Tänk på volym och hastighet.

Entusiasmera- TRO på det du själv säger!
Emendatio- rätta, fullkomma och korrigera!
Lyssna aktivt på varandra.

Hur fungerar språket? Strukturen? Tydligheten? Argumenten?

Vilka retoriska verkningsmedel och knep har talaren använt sig av?

Vad är bra och vad kan bli bättre?


Alice Bah Kunkes tal på nationaldagen!

Vad är kärnan i Alice tal? Finns det någon tes?

Hur bygger Alice upp sitt tal?

*Inledning?

*Mittdel: rumsligt, orsak/verkan eller kronologiskt?

*Avslutning?

Hur är talet smyckat? Leta efter metaforer, anaforer, tretal, liknelser, ironi etc.

På vilka sätt använder Alice sig av ethos och pathos?

Vad liknar Alice Sverige med?

Ethos

Handlar om att väcka förtroende genom sin egna person. Att vara engagerad, pålitlig och trovärdig,
med hjälp av ex. språket, rösten, kunskap, kroppsspråk. Hänvisa till egna erfarenheter.


Logos

Handlar om att vända sig till åhörarnas förnuft.
Detta med hjälp av logiska argument som faktaunderlag och statistik. Hämta detta från källor och var tydlig med var informationen kommer ifrån.


Pathos

Övertyga genom att vädja till publikens känslor för att beröra; exempelvis genom personliga och starka berättelser, egna (anekdoter) eller andras (från källor). Stilfiguer kan skapa pathoseffekt.
Varför retorik?
Full transcript