Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Časový plán AT ZS 2014/2015 fin

studentská soutěž Xella 2014
by

Jiří Palacký

on 12 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Časový plán AT ZS 2014/2015 fin

Zadání ateliéru
Změna paradigma
Inspirace
Rozdělení do skupin
Zadání rešerše
Společný research
architekt Jakub Novák
paperfolding seminář
16.10.2014 od 13 h
hlavní idea, stavba konceptu,
výstupy z rešerší, pracovní
modely a skicy
ČT 23.10.2014, 13h
L.Kouřilová


koncept, hmotové řešení
ČT 27.11.2014, 13h
M.Štěpán, L.Kouřilová
ČT 8.1.2015, OD 9:00 DO 12:00 HODIN V KANCELÁŘI A415 NA FA VUT V BRNĚ

Odevzdání projektů
do soutěže XELLA
23.2.2015 do 16h, Praha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Deadline
22–26.9.2014
29–3.10.2014
6–10.10.2014
13–17.10.2014
20–24.10.2014
27–31.10.2014
3–7.11.2014
10–14.11.2014
17–21.11.2014
24–28.11.2014
1–5.12.2014
8–12.12.2014
15–19.12.2014
22–26.12.2014
29–2.1.2015
5–8.1.2015
23.2.2015
dům jako město /s proměnlivou funkcí, ne jako socha k jednomu účelu /Herman Hertzberger/
zmenšenina domu
království nebeské na zemi
oddělenost od světa
most mezi duchovním a světským
kavárna, klubovna
návrh kvality vnitřních a venkovních prostor
detailní řešení vztahu historického a nově navrženého
upřesnění výškového a hmotového řešení
detailní řešení dispoziic na podkaldu základního geometrického schématu
materiál, světlo, stín, zastavěné plochy, zelené plochy, dlážděné plochy, soukromý, veřejný a poloveřejný prostor a jeho charakter,/otevřenost/uzavřenost/transparentnost/rychlost/pomalost/tvrdost/měkkost
Koncept cesty návštěvníka
Jaké má návrh možnosti zjednodušení na nejelementárnější součásti?
na základě rozpracované rešerše, nebo přednášky Marka Štěpána přinést a představit v pondělí 6.10. jednu myšlenku (slovně a graficky), získanou studiem, se vztahem k řešenému tématu
ve čtvrtek 9.10. cesta do Prahy busem XELLA, implementaci vvybrané myšlenky představit v rámci svého vlastního návrhu následující týden
architekt Marek Štěpán
2.10.2014 od 14:30h
v pondělí 3.11. si vypůjčit z knihovny jednu novou knihu a ve čtvrtek 6.11. přinést a představit jednu myšlenku slovně a graficky získanou četbou se vztahem k řešenému tématu a k připomínkám které zazněly k vámi řešenému návrhu na kritice,
v pondělí 10.11. představit její implementaci v rámci svého vlastního návrhu
kontrola zda se všechny vitální myšlenky dostaly do finálního návrhu, zde někam neunikly, nebo zda naopak nereziduují nadbytečné a nepodstatné, zda jsou sočástí tvůrčího procesu a prošly ověřováním skicami, modely, kolážemi
kontrola a doporučení pro způsob finální prezentace, brainstorming nápadů a eleminace nadbytečného
v pátek 12.12. sepsat všechny podstatné myšlenky dokumentované kresbou, fotografiemi, kolážemi, nashromáždit veškerou dosud zpracovanou dokumentaci k projektu
připravit si otázky ke konzultaci na pondělí
v pondělí přinést vše v prezentovatelné podobě na A1 formátech ke koučování pro doplnění chybějícího
ve čtvrtek konzultace nad rozpracovaným
Podmínkou pro hodnocení (udělení klasifikace) předmětu Ateliérová tvorba a Specializovaný modulový ateliér je účast na všech průběžných kritikách a vedení doprovodného skicáku projektu, který je nedílnou součástí odevzdaného hodnoceného elaborátu.
ÚT
ST
ČT

SO
NE
PO
RESEARCH BREAKFAST
otázky k zaostřední, knihovna,
internet, prezentace ...
DESIGN AFTERNOON
individuální a skupinové
konzultace, podle rozpisu ...
PREP
příprava otázek na pondělí
Jaká je hlavní idea/myšlenka celého návrhu?
Jakou jste zvolil/a strategii/přístup k řešení tohoto území?
Jakým způsobem uvolňujete skrytý potenciál území?
Jak jste si upravil/a provozní schema stavebního programu?
Kolik m2 nebo % jste vyčlenil/a pro:
veřejné plochy a prostranství
pl. pro dopravu – pěší a ostatní
pl. zeleně
pl. poloveřejné
pl. soukromé (k podnikání, služby apod.)
Vyznačte plochy a jejich řešení ve výkresech
Změna paradigmatu

společnost
(společenské tlaky) nám říká ,
že může mít všechno, dokážeme všechno
a že to všechno zvládneme ještě v tomto životě. Jako důkaz nám předkládá vizi spokojenosti - tváře spokojených lidí, šťastných zdravých rodin apod.

Skutečnost
je ovšem taková, že děláme věci, které dělat nechceme, nakupujeme věci, které nepotřebujeme za peníze, které nemáme, abychom udělali dojem na lidi, které nemáme rádi. [Essentialism, G.McKeown]

oprostění
se od těchto povrchních hodnot,
zacílení
se na hodnoty trvalého rázu -
big picture
- autor nositel myšlenky ale i její implementace/nakažení druchých pro dobrou věc

po zacílení a vnitřním nastavení začít sát z těch zdrojů a začít nést ovoce, které bude onu
změnu vnitního nastavení

reflektovat
Petr Kulka, Haus der Stille, Meschede
http://www.peterkulka.de/likecms/likecms.php?site=site.html&dir=&nav=-1&p=1&ptypo=8&pid=1
Peter Zumthor, Bruder Klaus Field Chapel
http://www.archdaily.com/106352/bruder-klaus-field-chapel-peter-zumthor/
Manuel Herz, Synagogue Mainz
http://www.manuelherz.com/synagogue-mainz
Heinz Tesar, Donau City Church ("Christ, Hope of the World"
http://davidhpereyra.com/2013/07/30/the-christian-assembly-and-its-location-in-the-church-building/
Palmyra House, video interview:
http://virginiamodern.wordpress.com/2013/09/08/studio-mumbai-inspiration-and-process/

Moleskine sketchbook:
http://www.archdaily.com/415614/studio-mumbai-moleskine/
3 notions important for architecture of the 21 century

imagination (taking different points of view and having consideration towards that, complexity, much more variety, communication and empathy, hybrid)

intimacy

modesty (humility built into the architecture, simplicity, fundamentality of making, vs. ekonomie)


Woodland cemetry, Skogskyrkogården, Erik Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz
evoke associations of death and rebirth in a landscape of spiritual dimension
http://www.skogskyrkogarden.se/en/media/index.php
http://jlcougy.wordpress.com/2013/10/30/le-corbusier-et-la-question-du-brutalisme-lc-au-j1-a-marseille/
Le Corbusier, Taureau, 1963
8 minut
Pezo con Ellrichshausen, Chile
http://www.pezo.cl
http://arch.iit.edu/files/pdf/9796/pve-web.pdf
Diébédo Francis Kéré
http://www.domusweb.it/en/architecture/2012/10/29/clay-bound-utopia.html
Kengo Kuma
Álvaro Siza and
Eduardo Souto de Moura
Li Xiadong
Bonus
Zadání rešerše

Co s tím udělat?
- naskicovat podle fotek a udělat model jednoho vybraného prostorového tvaru
- každý úkol vypracují všichni studenti v skupině, aby bylo více různých pohledů na stejnou věc


MAURIÑO, Luis Diaz. Domestic fragments. Quaderns, 2013, no. 265, pp. 72.
„… a story is truthful only if it is always being told in a different way ...”
Úkol: na základě přečtení článku vytvořte vlastní příběh/atlas

BIGEL, Florian, CHRISTOU, Philip. Room Non-Room, Peter Märkli: Atelier Haus Weissacher. Quaderns, 2013, no. 265, pp. 36-61.
Úkol: na základě prezentovaných projektů popište a zdokumentujte jednotlivé příklady koncepční práce s prostorem

Architecture and reconstruction after the Tsunami; Two kindergartens. The Plan, May 2014, vol. 074, pp. 93-108.
Několik idejí z článku k zamyšlení:
… reaffirming hope and forging a future based on the traditions of the past
… architecture can be a highly visible way of communicating significance
… deep desire to help rebuild the area with a structure that signifies unity and hope
… facade becomes a sort of a threshold through which to enter into different world, leaving behind reality
Úkol: na základě přečtení článku a výše uvedených vybraných myšlenek zdokumentuje konkrétní architektonický přístup/příklad řešení - prostřednictvím výkresů (řezy, detaily, půdorysy) a fotografiemi

CELSING, Johan. Crematorium, Woodland cemetry, Stockholm, Sweden. AR, June 2014, pp. 54.
Úkol: na základě přečteného zdokumentujte charakter architektonického přístupu/řešení - prostřednictvím výkresů (řezy, detaily, půdorysy) a fotografiemi

Alváro Siza / Louis Kahn, The Power of Architecture / LeCorbusier le Grande / Dom Hans van der Laan, Architektonický prostor, Patnáct naučení o povaze lidského obydlí, ARCHA 2012 - pro vytvoření tvarové kuchařky, naskicovat podle fotek a udělat model jednoho vybraného prostorového tvaru
Think Week
Think Week
FOCUS
1 KRITIKA
2 KRITIKA
Think Week
ODEVZDÁNÍ ATELIÉROVÝCH
PRACÍ
KONCEPT
PŘEDNÁŠKA
Herman Herzberger, IIT Chicgo

reading:

the wall, the re-discovery of ordinary public spaces in a an alternative urban architectureal model for Chinese cities

http://www.slideshare.net/jaspernijveldt/graduation-thesis-jasper-nijveldt-tu-delft
SPOLEČNÝ RESEARCH
Společný research
20 studentů/2R-2st/3R-15st/4R-3st-ÚT
cca 5 skupinek (a více) po 5 (a méně) studentech (3st zr 3.roč. + 1st ze 2. nebo 4.roč.
spolupráce ve skupinách při získávání/zpracování podkladů
témata:
rozbor zadání a soustředění se na podstatné, která jsou ty esenciální východiska?
typologie domu pro poutníky - ubytování, prezentace knihovna ...
typologie míst setkávání, ne vyčerpávajícím způsobem, ale jeden s osobním vztahem
forma, tvarosloví, kompozice hmot
kolektivní paměť místa/průzkumy území s cílem analýzy problémů, kodifikace hlavních charakterových rysů místa /kliky, dlažby, tvary oken, nároží, otvory ve stěných, římsy apod.../a jejich vrstvení, oslunění, hlučnost, výhledy, genius loci, historie místa, historické prostředí města, vazba na další podobné lokality v sousedství
společný vkládací model M 1:???
typologie - soudobé kulturní a nábožesnké instituce, jejich poslání ve společnosti, jejich řešení, spolky, křesťanské sbory, církve, poutní místa
typologie prostoru - prostorová analýza místa, varianty prostorového uspořádání a koncepty na příkladu studia článků z literatury, teorie, geometrie
rozbor stavebního programu
project statement - konzultace osonovy, krátké odstavce, autenticita, i heslovitý - zpráva do twitteru

způsoby zobrazování - sectional perspective/bow-wow, behaviorology, kresba/rýsování tužkou, koláže, fotografie modelů, světelné studie, materiál, struktura, povrchy

koncepční modely dokumentující proces a průběh tvoření a uvažování
architektonické modely, řezy vypovídající o charakteru vytvářených prostor
geometrická schemata a řídící geometrie

koncept urbanistického řešení
tvorba konceptu architektonického řešení:
prostorový koncept, světlo, klid, atmosféra - perspektivy
provozní koncept, schema, vazby, systém, struktura
forma, funkce, vrstvení, 3D skicy, pohledy, řezopohledy
hmota, materiál, konstrukce, pracovní a koncepční modely
prezentace KONCEPTu v podobě dílčích závěrů a návrhů řešení v ucelené podobě s možností následného detiního rozpracování a zdokumentování, vytvoření příběhu
řezové perspektivy, prezentace v obrazech a na modelech, namísto slov
poster - killer image
ověření energetické úspornosti návrhu za využití produktu CASAnova, případné modifikace, doladění konceptu, kontrukčního, a materiálového řešení, interiér
technické řešení
Program CASAnova - výukový nástroj zdrama pro studenty vysokých technických škol, vytvořený Univerzitou Siegen v Německu pro potřeby modelování vztahu geometrie budovy, orientací, tepelnou izolací, prosklením, solárními zisky, tepelnou náročností, zdrojem tepla a přehříváním v letních obdobích. Program generuje diagramy chování budovy a usnadňuje optimalizaci návrhu s ohledem na vytápění, chlazení a teplo v posuzované budově

Ke stažení: http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/casanova_e.htm

Určení energetické náročnosti provozu budovy
poměr povrchu a objemu budovy A/V
Roční spotřeba energie kWh/a
Primární spotřeba elektrické energie kWh/m2
Výpočet plochy fotovoltaických panelů
MODIFY
zobrazovací techniky, jejich studium a uplatnění
tvorba výkresové dokumentace
tvorba modelu a jeho zakomponování do vizualizací/koláží
jednotná grafika, fonty, texty, popisky, schemata

PRESENT
Webový deník ateliéru [Evernote]

https://www.evernote.com/shard/s96/sh/5b345163-295a-4308-84e9-4880cbd9cb54/de639eb9ee5b2fc5fdede8befe3200cf

fotky: http://www.ytong.cz/cs/content/fotogalerie-z-mista-realizace-20-rocniku-studentske-souteze.php

Podklady ke stažení, soutěžní podmínky apod.

Výuka probíhá ve dnech:
PO 8:30–11:50 (A411) - zadání a prezentace
ČT 13–16:50 (A413) - skupinová práce a konzultace

Delta vs. classic vs. research project, sketchbook, dokumentování průběhu a vývoje návrhu
Google street view (následující odkaz zkopírujte do svého webového prohlížeče): https://www.google.com/maps/@50.0919582,14.4240103,3a,75y,153.4h,93.63t/data=!3m4!1e1!3m2!1sVbD1b-aBeWClluTFTfcXyg!2e0?hl=cs
PŘEDNÁŠKA
SEMINÁŘ
Jiří Palacký, 09/2014, http://www.jiripalacky.com
Foto: Jiří Palacký, Cooper Union, EOY Show
ČASOVÝ PLÁN PRO ZS 2014/2015
OTÁZKY - 2. TÝDEN
má už každý svůj vlastní skicák?
stanovit měřítko a materiál vkládacího modelu, domluva na jeho zhotovení
...
OTÁZKY - 4. TÝDEN
koncept cesty návštěvníka, poutníka (cesta určená počátkem, koncem (směřování) a klíčovými body - zastaveními)
prostorové, materiálové, světelné, barevné, zvukové, pocitové a další kvality navržených prostr (zachytit atmosféru koláženi, fotografiemi pracovních modelů apod.)
pro inspiraci při zachycení interiérových kvalit a vnitřního příběhu - viz: NEUTELINGS, At Work - on-line zde:
http://www.ebookdb.org/reading/3D3677G83D611335G8257769/At-Work--Neutelings-Riedijk-Architects
OTÁZKY - 6. TÝDEN
1. situace M 1:500 (vyznačit osami geometrické schéma kompozice hmot, stínovaný návrh - výšky a tvary střech)
2. vkládací model M 1:250
3. půdorysy (přízemí a typického patra), řezy (příčný a podélný - zóna A + další řezy řešeným územím B a C pokud zde něco navrhujete, včetně zakreslení sousedních budov obrysem)
4. dvě perspektivy / koláže / fotomontáže - 2x A3 nebo A2 - vize toho jaké prostředí a jaké budovy chcete vytvořit
5. dva pohledy celkem - pohledy na fasádu dvou odlišných typů bodov které navrhujete (např. fasáda budovy pro bydlení a fasáda knihovny) - popis toho co se po vás chce: 2x svislý výřez fasády v šířce 5m, na celou výšku budovy v M 1:50, zachycení struktury, textury, barevnosti, spárořezu a člověka kvůli měřítku
6. čárová kresba axonometrie prostoru, kde se střetává soukromé s veřejným M 1:50
7. upřesněný a ujasněný statement


TENTO TÝDEN BYSTE MĚLI:
aplikovat alespoň jednu myšlenku získanou četbou do vašeho návrhu
začít s přípravou koláže / fotomontáže dokumentující vizi prostorové, materiálové, světelné, barevné zvukové, pocitové atd. Kvality navržených prostor/budov – inspirace viz. OTÁZKY – 6. TÝDEN (PREZI)
přemýšlet jako architekt nad konceptem cesty návštěvníka – tj. posunout se od příběhu (konceptu) ke konkrétním formám a architektonickému prostorovému tvarosloví a skicovat 3D skicy (uplatnit některé z prostorových uspořádání: enfiláda, raumplan, plan libre, apartmá (společenské a reprezentativní prostory – předsálí, jídelna, sál…) s předpokoji (obytné místnosti, ložnice, šatny, soukromé oratoře, kabinety, diskusní místnosti))

Grafické a zobrazovací techniky na ukázkách:
Lewis.Tsurumaki.Lewis / Opportunistc Architecture
http://books.google.cz/books?id=oucAsDPpf0sC&pg=PA176&lpg=PA176&dq=lewis+tsurumaki+lewis+renderings&source=bl&ots=JzlMIN1fSz&sig=WxynM-QGp3gZU_KIS6IOknrbyAc&hl=cs&sa=X&ei=ohNrVM3PJI_KaNiCgIAO&ved=0CEAQ6AEwBQ#v=onepage&q=lewis%20tsurumaki%20lewis%20renderings&f=false
požadované přílohy ateliérové kritiky 27.11.2014
... bude doplněno později

OTÁZKY - 10. TÝDEN
... bude doplněno později

OTÁZKY - 12. TÝDEN
Rozdělení do skupin:

1
Katarína Hajšelová
Helena Vostalová

2
Martina Patočková
Ondřej Půček
Vojtěch Marek

3
Jiří Vala
Adam Novotník

4
Tereza Černá
Filip Kačmář
Stanislav Kyška
Radek Chovančík

5
Lenka Remišová
Veronika Očadlíková
Patrícia Moráviková
Marek Jakubík

6
Ivo Stejskal
Karolína Miková
Michal Černo

7
Matěj Bednařík

1
2
3
4
5
Termín na vypracování rešerše: do pondělí 29.9.2014 (každý bude mít svoji, ve skicáku vypracovanou rešerši), v pondělí 29.9. ji představí ostatním
rozdělení na skupiny
zadání rešerší
Průběh AT 25.9.2014:

Instalace pravítek corbi v ateliéru.
V pondělí 29.9.2014 doladíme rozdělení do skupinek, vznikne nová skupinka složená ze studentů 4.roč.
Domluva na termínech a na přístupu k řešení projektu ve skupinách, na společných prezentacích a kritikách, na způsobu odevzdání práce ve škole a do soutěže.
Chystá se cesta do Prahy. XELLA nabídla uhradit autobus a přednáška autora soutěžních pomínek, v následujících 2 týdnech, bude upřesněno.
Společný vkládací model - zvolit materiál (buď dřevo - výrobu koordinuje Standa, nebo materiál papír - lepenka, popřípadě polystyren - výrobu koordinuje Michal) - půdorysné rozměry vkládaného modelu - maximálně velikosti formátu A2 - termín: do 13.10.2014 alespoň v hrubých rysech.
Upřesnění požadavků zadání rešerše s termínem prezentace 29.9.2014 od 8:30. Zpracování - ve skicáku + pracovní modýlky.
Termín exkurze do Prahy 9.10.2014, bus hradí XELLA.
Pozvánka na exkurzi do Výstavní síně Bohuslava Fuchse 15.10.2014, bus hradí VUT, registrace u paní Pátkové, záloha 62Kč.
Paperfolding seminář se z důvodu exkurze do Prahy přesouvá pravděpodobně na 16.10.2014
každá skupina bude mít svůj výkres ručně narýsované situace tužkou na tvrdém papíře krémové barvy, rozměru A1
do Výstavní síně architekta Bohuslava Fuchse
https://bohuslavfuchs.wordpress.com
15.10.2014, odjezd v 9 h
od Hotelu Austerlitz, zapsat se u paní Pátkové a zaplatit zálohu 62Kč do 14.10.2014
ODBORNÁ EXKURZE
CESTA DO PRAHY
BUS HRADÍ XELLA, předběžný termín:
9.10.2014
Peter Märkli - O architektuře
Kaple Ronchamp, prostorová vyjádření, geometrie, Cooper Union
David Adjaye, Lost House, London
článek: http://www.themodernhouse.net/sales-list/lost-house/description/
videozáznam přednášky (Lost House od 6:50min):
http://www.walkerart.org/channel/2007/drawn-here-david-adjaye-adjaye-associates
Průběh AT 29.9.2014:

představení rešerší, fotky, skicy, modýlky, koncepty, hlavní myšlenky
Varinaty měřítek pro zpracování situace a modelu:
1:500 - i s širším okolím
1:250 - pouze výřez našeho bloku

mapa prahy z roku 1847:
http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/sbirka_I/I-3-010/I-3-010_index.html

císařské otisky:
http://archivnimapy.cuzk.cz/coc/6068-1/6068-1-002_index.html

informace o Anežském klášteře:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ane%C5%BEsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter

nemocnice Na Františku:
http://www.milosrdni.cz/kde-nas-najdete/praha/kostel-sv-simona-a-judy-a-nemocnice-na-frantisku/

3D model kláštera:
http://geo3.fsv.cvut.cz/bp/cechurova/model.html

mapa pro model a situaci:

pražská asanace:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_asanace

josefov (židovská čtvrť):
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josefov_(Praha)

dokument české televize + bonusy (židovská čtvrť):
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10378626441-pata-ctvrt-zmizele-mesto-prazske/21156326343/

projekt na dům U Milosrdných X Kozí (2009 - nerealizováno):
http://www.arch-jz.cz/project-umilosrdnychcz.htm
http://www.zastarouprahu.cz/base/vestniky/pdf/vestnik-2009-3.pdf
studentské návrhy na FA ČVUT:
http://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/51c2f71a50165379da08b354
http://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/51c2f6d250165379da08b147
http://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci/51c2f6f250165379da08b22d
http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/souteze/bytovy-dum-na-frantisku/
http://www.bydleni-iq.cz/architektura-a-design/souteze/bytovy-dum-v-centru-prahy/

ostatní:
http://stavbaweb.dumabyt.cz/Stavby-a-projekty/Revitalizace-Obecniho-dvora-na-Starem-Meste.html
Průběh AT 2.10.2014:
přednáška
vznik skupinky č.6, oprava v seznamu členů skupinek,
domluva na společné cestě do Prahy autobusem XELLA, odezd 9.10.2014 v 6:30 od hotelu Austeritz, místo konání - FA ČVUT Praha, od 10:30, Anežský klášter,
upřesnění měřítek: měřítko výkresu širších vztahů 1:500, měřítko modelu 1:250,
zadání nových rešerší formou statementu (ideová a reálná rovina):
1 (skupina č. 2) - Rozbor zadání -
Typologie domu pro poutníky
(+ ostatní požadavky zadání, svatojakubská cesta - http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatojakubská_cesta, Building for social change, Architectural Record March 2012 - http://mhconstruction.buysub.com/2012-back-issues-4/architectural-record-march-2012.html )
2 (skupina č. 3) - Rozbor zadání -
Typologie míst k setkávání
(+ ostatní požadavky zadání, časopis DETAIL 09/2014 - Assembly Spaces)
3 - (skupina č. 5)
Historie
(rozbor historického vývoje území na základě map, plánů, rešerší, areál kláštera a jeho stavební vývoj, pražská asanace, na Františku, Josefov...)
4 - (skupina č. 4)
Urbanismus
(širší vztahy 1:500, urbanistická analýza - parter, nákupní centra, obchody, služby, hotely...), ÚP města Prahy, hluková mapa, oslunění, znečištění ovzduší apod. )
5 - (skupina č. 1)
Rozbr projektů
- v řešené lokalitě, studentské, za Starou Prahu, Benš..., developerské, současné
6 - (skupina č. 6)
Model M 1:250
na B1 formát, materiál extrudovaný polystyren
přednáška a promítání architekta Marka Štěpána
plán na příští týden, prezentace rešerší z minulého týdne (ouze těch, kteří ještě neprezentovali), THINK WEEK, exkurze do Prahy (s sebou skicáky a skicovat na místě!)
Průběh AT 6.10.2014:
přednáška
zahájení Think Weeku, zamyšlení se nad přístupem k řešení
sběr otázek k upřesnění zadání
ke stažení: fotografie architektury v pasivním standardu: domov důchodců, vědecké centrum, historické centrum Aachen: https://www.dropbox.com/sh/53fut2zyi2i0uhf/AAB19OKGbAoIy-RaHIXVWYXba?dl=0
domluva na odjezdu do Prahy ve čtvrtek 9.10.2014
Průběh AT 9.10.2014:

exkurze v Praze: NTK, XELLA 2014, FA ČVUT, Anežský klášter, GJF, Ungelt ...
Průběh AT 13.10.2014:

Shrnutí poznatků čtvrteční exkurze a představení zadání.
Diskuse nad problematickými místy řešeného území ve vztahu k zadání.
Představení 1. a 2. rešerše (historie, typologie míst pro setkávání), tištěná podoba (sešit formátu A3) bude představena u kritiky

obsah prezentace - kritika 23.10.2014 od 13 hodin:
statement 1x A4 vlastního návrhu v písemné podobě - prezentovaný slovně každým z autorů (každá skupinka může prezentovat 1-2 návrhy za skupinku, nebo každý student může prezentovat vlastní návrh, skupinka se následně rozhodne pro pokračování v jedné z variant)
ručně kreslené výkresy (tužka nebo tuž na tvrdém papíře odstínu slonová kost) - situační plán 1:500, schema využití ploch řešeného území - koncept návrhu 1:500 / případně doplněno schematickými náčrty, skicami, axonometrie návrhu (3d konstrukce navrženého řešení), koláž/akvarel - formátu A1 nebo A2
vkládací model vlstního návrhu 1:250
koncepční modýlky (vývoj konceptu) - možné i bez měřítka


Ve čtvrtek 16.10.2014 od 13 hodin paperfolding seminář - prosím přijďte včas, očekává se vaše aktivní zapojení, vedoucí semináře arch. Jakub Novák
reference viz obrázek vlevo
6. týden - FOCUS / 30.10.2014, reference ke studiu:

Studio 8 1/2, Temporary library, Plovdiv
http://studio812.eu/contemporary-library/

Marta Wengorovius, Biblioteca Um Dois e Muitos
http://www.martawengorovius.com/cgi-bin/wnp_db_dynamic_record.pl?dn=db_mw_exhibitions_pt&sn=exhibitions&orn=14

Riga Technical University International Summer School, Story Tower
http://rtusummerschool.lv/Story-Tower

Ottevaere, Lin, Hong Kong, Community library in China turns a roof
into a playground
http://www.dezeen.com/2014/04/09/pinch-community-library-john-lin-olivier-ottevaere-china/

D’espresso Cafe, Nema Workshop
http://www.nemaworkshop.com/D-espresso

El Bulli Foundation by Enric Ruiz-Geli in Roses, Cloud9
http://www.ruiz-geli.com/projects/inprogress/el-bulli-foundation
http://www.arquitecturaviva.com/en/Info/News/Details/5517
Odevzdání ateliérových prací ZS 14/15
Vedoucí: doc. Jiří Palacký, arch. Pavel Stříteský


Skupinové odevzdání

1. situace M 1:500 (s vyznačenou geometrií kompozice budov, návrh stínovaný - zohlednit výšky a tvary střech, povrchy venkovních ploch vzorované, vrstevnice, severka, řezové čáry),

2. vkládací model M 1:250,

3. půdorysy 1:200 (přízemí a typického patra, se zakreslením základního mobiliáře obytných a společenských místností), řezy (příčný a podélný - všemi zónami A, B a C, včetně zakreslení sousedních budov obrysem),

4. dvě perspektivy (jedna interiérová, druhá exteriérová),

5. dva čelní pohledy (pohledy na fasádu dvou odlišných typů vámi navrhovaných bodov - např. fasáda budovy pro bydlení a fasáda knihovny). Specifikace požadavků: 2x svislý výřez fasády v šířce 5m, na celou výšku budovy v M 1:50, zachycení struktury, textury, barevnosti, spárořezu se zakreslenou postavou člověka v měřítku výkresu,

6. čárová kresba axonometrie navrženého prostoru v místě, kde se střetává soukromá funkce s veřejným nebo poloveřejným prostranstvím v M 1:50,

7. statement k projeku v rozsahu jedna A4 (normostrana). Upřesnění obsahu statementu: urbanistické, architektonické, koncepční, konstrukční a technické řešení. Popis vztahu návrhu k ochraně životního prostředí z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Určení energetické náročnosti provozu budovy (poměr povrchu a objemu budov A/V), výpočet roční spotřeby energie kWh/a, výpočet primární spotřeby elektrické energie kWh/m2, výpočet plochy fotovoltaických článků potřebých pro snížení energetické náročnosti budov (výpočty získané např. s použitím SW Casanova).

Výkresy budou adjustované na formátech A1, opatřené popiskou se jménem autora nebo se jmény autorů a s názvem projektu (z důvodu provedení závěrečného hodnocení studentů). Do vyhlášení výsledků soutěže organizované fy. XELLA nebudou práce veřejně přístupné. Při odevzdání výkresy odevzdávejte ve složkách bez popisky.

Pro konzultaci technického řešení je možné se obracet na pracovníky Ústavu stavitelství.

Individuální odevzdání
• skicák dokumentující osobní přínos k řešení skupinového projektu (texty, reference, skicy, architektonické detaily, ...), bude obsahovat též úvodní rešerše, bude podepsaný a po skončení hodnocení odevzdaných prací bude autorům vrácen.

doc.Ing.arch. Jiří Palacký, Ph.D.
FA VUT v Brně, 11.12.2014
Full transcript