Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Santral işitme sistemi anatomi ve fizyolojisi

No description
by

merve gozen

on 17 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Santral işitme sistemi anatomi ve fizyolojisi

İşitme sistemi morfolojik olarak 2'ye ayrılır:
1- AFFERENT İŞİTME YOLLARI

2- EFFERENT İŞİTME YOLLARI

Beyine sensöriyel bilgi afferent yollarla iletilir.

Beyin sapından kokleaya ise bilgi efferent yollarla iletilir.

1. Dizi Nöronlar:
Bipolar nöronlardır. Sekizinci kranial sinirin primer lifleri spiral ganglion
hücrelerinden çıkar ve beyin sapındaki dorsal ve ventral koklear nükleuslarda sonlanırlar.

2. Dizi Nöronlar:
Koklear nukleustan çıkan 2.dizi nöronlar, orta hattı çaprazlayarak karşı taraf superior olivary kompleks'te veya lateral lemniskus’ta sonlanır. Bir grup nöron da çaprazlaşmadan, aynı taraf superior olivary kompleks ve lateral lemniskus’a ulaşırlar.

3. dizi nöronlar: Colliculus inferior’dan
sonra 3.dizi nöronlar corpus geniculatum
mediale’ye ulaşır ve burada mutlaka sinaps
yaparlar.

Spiral Ganglion
CN
Düşük frekanslı seslerle oluşan uyarı ventral nukleusta, yüksek frekanslı seslerle oluşan uyarı dorsal nukleusta sonlanır.
SOC
KOKLEAR NUKLEUS

Koklear nukleus akustik sinir kökünün girişinde pons ile medulla oblongata arasındaki sınırda yerleşen ve akustik sinirden sinaptik terminal alan ilk nöranal merkezdir.

Koklear nukleuslar,
ventral nukleus
ve
dorsal nukleus
olmak üzere iki gruptur. Ventral nukleuslar da,
anteroventral koklear nukleus
ve
posteroventral koklear nukleus
olarak ikiye ayrılır. Bu 3 çekirdek tonotopik organizasyon göstermektedir.
SUPERİOR OLİVARY KOMPLEKS

Superior olivary kompleks, ponsun gri cevherinin hemen arkasında ve ponsun alt kısmında yerleşmiştir.
Superior olivary kompleks, 8. sinirde çaprazlaşma olan ilk noktadır.


AFFERENT İŞİTME YOLLARI
Buse TUNCAY
Kaynak: www.perceptualentropy.com

Kaynak: Thecentralauditorysystem.ppt
Anatomik yönden afferent işitme yolları üç nöronlu bir zincir oluşturur.

http://www.ctf.edu.tr/ctffizyo/oktayseymen/dersler/hearing.pdf
TANALP R. DUYU FİZYOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No.: 32, syf; 66-67
3. Dizi Nöronlar:
İnferior Kollikulus’tan sonra 3.dizi nöronlar medial genikulat cisim’e ulaşır ve burada mutlaka sinaps yaparlar.

http://www.ctf.edu.tr/ctffizyo/oktayseymen/dersler/hearing.pdf
Sensöriyel hücrelerin her birinin altından sinir fibrilleri çıkar. Bu fibrillerden olan afferent liflerin %90-95'i iç tüy hücrelerini innerve eder.
Efferent liflerin çoğu dış tüy hücrelerinde sonlanır.

1. ÇETİN K. TONE BURST UYARILI İŞİTSEL BEYİNSAPI YANITLARI VE KLİNİK UYGULAMALAR. 2012
Sensöriyel hücrelerden çıkan sinir fibrilleri kümeler oluşturarak Habenula perforata yolu ile kemik spiral laminaya giderler ve modiolusta bulunan işitme ganglionunda sonlanırlar. Bu gangliona Spiral Ganglion ismi verilir.
1. ÇETİN K. TONE BURST UYARILI İŞİTSEL BEYİNSAPI YANITLARI VE KLİNİK UYGULAMALAR. 2012
İç ve dış titrek tüylü hücreleri etkileyen sinir lifleri, spiral ganglionda yerleşmişlerdir.
Koklear hücrelerden nöronlara bilgi aktarımı spiral ganglion aracılığı ile olmaktadır.
1. ÇETİN K. TONE BURST UYARILI İŞİTSEL BEYİNSAPI YANITLARI VE KLİNİK UYGULAMALAR. 2012
2. Yrd.Doç.Dr.Ayfer AKTAŞ. KULAK HİSTOLOJİSİ
1
2
Spiral gangliondan koklear nukleus'a giden sinir liflerinin bir özelliği tonotopik organizasyonlarıdır.Doç.Dr. Nevma Atay MADANOĞLU. İşitme Mekanizmasında İşitme Yollarının Fonksiyonu, 2002
Tonotopik Organizasyon

Kokleadan kortekse kadar giden tüm işitme yolu boyunca sinir liflerinin uzamsal bir organizasyonu söz konusudur.
İşitme yolu ve korteksteki reseptif alanlardan yapılan kayıtlar belirli ses frekanslarının belirli nöronları aktive ettiğini göstermiştir.

Dolayısı ile farklı ses frekanslarının belirlenmesi için sinir sistemi tarafından kullanılan yöntemlerden bir tanesi “
alan kodu
” olup baziler zar üzerinde en fazla uyarılan konumların saptanması esasına dayanır.
Bir diğer yöntem ise “
frekans kodu
” olup nöronların stimulusun frekansını yansıtacak şekilde ateşlenmesi prensibine dayanır.
1.Kandel, Schwartz, Jessel. PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE
Spiral gangliondan çıkan sinir lifleri n. cochlearis’i oluştururlar. N. cochlearis; iç kulak yolunda, n. vestibularis ile birlikte 8.kraniyal siniri oluşturur. N. statoacusticus, ponsun alt kısmında beyin sapına girerek, dorsal ve ventral koklear çekirdekler ile sinaps yapar.

1. ÇETİN K. TONE BURST UYARILI İŞİTSEL BEYİNSAPI YANITLARI VE KLİNİK UYGULAMALAR. 2012
1
2
1. Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA,Prof. Dr. Adnan KORKMAZ. Koklear Nukleusun Nöron Çeşitleri, arşiv 2010; 19: 57
2.
Kandel, Schwartz, Jessel. PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE
Koklear Nükleusta Tonotopik Yapı
Mara C. 2012.

Andréa Zariwny, 2013

İşitsel Merkezi Sinir Sistemi [PPT] xa.yimg.com/kq/groups/23222650/1884912288/name/isitme_1.ppt

1. Doç. Dr. SUAT TURGUT. KULAK-BURUN-BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ AKUSTİK TRAVMADA PENTOKSİFİLİN-STEROİD KOMBİNE TEDAVİSİNİN İŞİTME KAYBI ÜZERİNE ETKİSİ (HAYVAN MODELİ)
1
Dorsal nükleus tıpkı serebellar korteks gibi tabakalar şeklinde organize olmuştur. Buradaki fusiform hücreler, değişik frekanstaki birçok stimulusa eksitatör veya inhibitör yanıtlar verirler. Bu hücrelerin vertikal eksen yönünde gelen seslerin yönünü belirlemeye yaradığı düşünülmektedir.

Ventral koklear çekirdekteki stellat hücreler düzenli aksiyon potansiyeli oluştururlarken, çalı (bushy) hücreleri tek bir aksiyon potansiyeli oluşturur.

Kandel, Schwartz, Jessel. PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE
İşitsel Merkezi Sinir Sistemi [PPT] xa.yimg.com/kq/groups/23222650/1884912288/name/isitme_1.ppt

Akustik sinir ile koklear nükleuslar arasındaki bağlantı sadece ipsilateral iken bu nükleuslar ile daha üst seviyelerdeki nöral yapılar arasındaki bağlantı ipsi ve kontralateral olarak kurulmuştur.
Doç. Dr. Enver ALTAŞ Dr. Aksın SERARSLAN İşitsel Uyarılma Potansiyellerinin Tarihçesi: 2007

1
1
AKUSTİK STRİA

Kontrlateral yol dorsal intermedier ve ventral olmak üzere üç ayrı bant oluşturur.
Principles of Neural Science

1. Doç. Dr. Enver ALTAŞ Dr. Aksın SERARSLAN İşitsel Uyarılma Potansiyellerinin Tarihçesi: 2007

1
Koklear nukleusu ateşleyen nörotransmitterin; aminoasit, glutamat ve aspartat konsantrasyonu olduğu düşünülmektedir.

Koklear nukleus, işitme ve dolayısıyla lisan gelişimi ve öğrenme ile de ilgili olduğundan birçok morfolojik ve fizyolojik çalışmalar bu nukleusta yapılmıştır.
1.Doç.Dr. Nevma Atay MADANOĞLU. İşitme Mekanizmasında İşitme Yollarının Fonksiyonu, 2002
2.Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA,Prof. Dr. Adnan KORKMAZ. Koklear Nukleusun Nöron Çeşitleri, arşiv 2010; 19: 57
1
2
RETİKÜLER FORMASYON

Retiküler formasyonun rolü, gelen uyaranlara karşı dikkati sağlayacak uyanıklık işlemini gerçekleştirmektir.

Richard Shillcock.Cognitive Neuroscience of Language: 8: Auditory information processing and the brain

Richard Shillcock.Cognitive Neuroscience of Language: 8: Auditory information processing and the brain

1.Doç.Dr. Nevma Atay MADANOĞLU. İşitme Mekanizmasında İşitme Yollarının Fonksiyonu, 2002
1
RETİKÜLER FORMASYON
1.DR. BÜNYAMİN TURHAN. AMİKASİNİN OTOTOKSİK ETKİSİNİN VE E VİTAMİNİNİN OTOTOKSİSİTEDEKİ OLASI PROTEKTİF ETKİSİNİN, SIÇAN KOKLEASINDA OTOAKUSTİK EMİSYON İLE ARAŞTIRILMASI
(DENEYSEL ÇALIŞMA), UZMANLIK TEZİ, İSTANBUL, 2008
2.Doç.Dr. Nevma Atay MADANOĞLU. İşitme Mekanizmasında İşitme Yollarının Fonksiyonu, 2002
1
Superior oliver komplekste 5 ayrı nükleus vardır. Bunların en büyüğü “S” şeklindeki lateral superior oliver çekirdektir.
İç ve arka tarafında medial superior oliver çekirdek önünde trapezoid cisim nükleusu bulunur. Ayrıca tüm bunların da medialinde iki adet preoliver çekirdek yer almaktadır.
1.İşitsel Uyarılma Potansiyellerinin Tarihçesi: 2007 Doç. Dr. Enver ALTAŞ Dr. Aksın SERARSLAN
1
Brown 2003
Medial Superior Oliver çekirdeğinin sesin lokalizasyonunu saptama gibi spesifik bir fonksiyonu vardır.

Medial Superior Oliver çekirdekteki nöronlar, iki kulak arasındaki zaman farkını belirleyecek şekilde dizilmiştir.
Kandel, Schwartz, Jessel. PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE
Lateral Superior Oliver çekirdek de sesin geldiği yönün tayininde önemlidir.

•Ancak bu çekirdek sesin şiddetindeki farklılıktan faydalanarak sesin yönünü belirlemeye çalışır.
Kandel, Schwartz, Jessel. PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE
Medial Superior Oliver çekirdek düşük frekanslı girdilere yanıt veren nöronlara sahipken,
Lateral Superior Oliver çekirdek ise yüksek frekanslı girdilere yanıt veren nöronlara sahiptir.

1.Kandel, Schwartz, Jessel. PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE
1
Superior oliverden kaynak alan efferent lifler ve stapedius refleks arkı, uyaranların algılanmasında önemli rol oynarlar.

Doç.Dr. Nevma Atay MADANOĞLU. İşitme Mekanizmasında İşitme Yollarının Fonksiyonu, 2002
Karl Kandler, Amanda Clause, Jihyun Noh. Tonotopic reorganization of developing auditory brainstem circuits , 2009
Lateral Lemniskus
Superior olivary kompleksten gelen aksonlar lateral lemniskusun en önemli komponentini yaparlar.

En önemli çıkan yoldur. Beyin sapının yan tarafında bulunur. Koklear çekirdekler ve superior olivary kompleksi inferior kollikulusa bağlar.
1.Kandel, Schwartz, Jessel. PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE
2.Hasan ŞAHİNYAŞA BAĞLI İŞİTME KAYIPLARINDA İŞİTME CİHAZI KULLANIMININ İŞİTSEL ALGI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ,YÜKSEK LİSANS TEZİİ, ANKARA, 2012
1
2
Lateral Lemniskus
Ventral ve dorsal olmak üzere iki nükleusu vardır.
Alçak frekans hücreleri dorsal yüksek frekans hücreleri ventral planda yerleşmiştir.
Çıkan lifleri koklear nükleustan superior olivary kompleks yolu ile ve yine bu nükleustan direkt olarak gelen lifler oluşturur.
İnen lifler ise lateral lemniskustan retiküler formasyona giden fibrillerden oluşur.
Ayrıca iki taraf dorsal çekirdekleri arasında “Probst komissürü” denilen ve henüz görevi bilinmeyen bir traktus yer almaktadır.Doç. Dr. Enver ALTAŞ Dr. Aksın SERARSLAN.İşitsel Uyarılma Potansiyellerinin Tarihçesi: 2007
İnferior Kollikulus
İnferior Kollikuluslar beyin sapı tektumunun süperior kollikulusuyla birlikte oluşan bilateral mezensefalik yapılardır. Çıkan işitme yolları için ana iletim istasyonu olarak ve alt beyin sapından medial genikulat cisme ve sonra da işitme korteksine giden akustik bilginin işlenmesinde görev yapar.
Beyinsapından gelen bütün aksonlar orta beyin üzerinde İnferior Kollikulus'da sinaps yaparlar.
Dr.MUSTAFA SUPHİ ELBİSTANLI. TİP 1 DİABETLİ HASTALARDA ABR SONUÇLARI, UZMANLIK TEZİ,İSTANBUL, 2008
İnferior Kollikulus tamamen işitmeyle ilgili liflerden oluşan merkez ve bu merkezi çevreleyen somatosensöriyel ve işitmeyle ilgili lifleri içeren bant bölgesinden oluşur.


http://www.cns.nyu.edu/~bijan/courses/sm10/Lectures/semple/NS2_07_Audition3.pdf
İnferior Kollikulus' un merkez bölgesinde alçak frekanslar dorsal, yüksek frekanslar ventrolateral olarak
temsil edilir.

Professor David Heeger.Perception Lecture Notes: Auditory Pathways and Sound Localization

Inferior Kollikulus’ta bulunan ve Superior Olivary Kompleks’tekine benzer lokalizasyon fonksiyonunda kullanıldığı anlaşılan bazı nöronlar, kulaklar arası zaman ve şiddet farklılıklarına duyarlıdır.
Koklear nukleuslardan gelen frekans bilgisinin gönderildiği yerdir.
Superior Olivary Kompleks’teki lokalizasyon işlemlemesi aracılığı ile faz ve şiddet bilgisini tekrar birleştirebilir.

Dr. Aslıhan Külekçi UĞUR. Meniere Hastalarında Kontralateral Supresyonun Ölçümü. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.D. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Yükseklisans Program, Ankara, 2004


Ön beyinin diensefalon bölgesinde yer alan
medial genikulat cisim talamus'ta lokalizedir ve işitme mekanizmasından sorumludur.

Doç.Dr. Nevma Atay MADANOĞLU. İşitme Mekanizmasında İşitme Yollarının Fonksiyonu, 2002
3 nukleustan oluşur: ventral , dorsal ve medial genikulat cisim.
The Human Central Nervous System A Synopsis and Atlas syf 742
Medial Genikulat Cisim

Her nükleusta olduğu gibi Medial Genikulat Cisim'de de belirli bir tonotopik düzen söz konusudur.

Çok küçük şiddet farklılıklarına cevap veren nöronlar burada bulunur.

Dr. Aslıhan Külekçi UĞUR. Meniere Hastalarında Kontralateral Supresyonun Ölçümü. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.D. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Yükseklisans Program, Ankara, 2004
Ventral parçası
temporal lobun primer işitsel algı alanına
Medial parçası
temporal lobun diğer bölgelerine
Dorsal parçası
serebrumun assosiasyon bölgelerine bilgiyi gönderir.

İşitme yollarında her iki kulaktan liflerin çıkıyor olması nedeniyle beynin iki yanında uzanırlar ve genelde kontralateral (karşı yandaki) yolu izlerler. Ayrıca beyin sapının en az üç bölgesinde çaprazlanırlar

Trapezoid Cisimde
Probst Komissüründe
İnferiyor Kollikulusları bağlayan komissürde

Dr. Aslıhan Külekçi UĞUR. Meniere Hastalarında Kontralateral Supresyonun Ölçümü. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.D. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Yükseklisans Program, Ankara, 2004
http://isitmefizyolojisi.blogspot.com.tr/p/isitme-yollar.html
İşitsel Korteks
Koklear nükleustan yukarıya doğru çıkan işitsel yollar temporal lobun dorsal yüzeyinde farklı alanlarda sonlanırlar. Ancak Medial Genikulat Cisim'den acoustic radiation yolu ile gelen afferent liflerin birçoğu primer işitme korteksine projekte olur. Buraya A1 bölgesi denir. (Broadman’ın41 ve 42. Bölgesi)

1.http://www.ctf.edu.tr/ctffizyo/oktayseymen/dersler/hearing.pdf

A1 bölgesindeki nöronlar tonotopik dizilim gösterirler. Düşük frekanslı akustik uyaranlara yanıt veren nöronlar bölgenin rostralinde yer alırlarken, yüksek frekanlı stimuluslara yanıt verenler ise kaudalde yer alırlar.

Kandel, Schwartz, Jessel. PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE
http://www.cns.nyu.edu/~bijan/courses/sm10/Lectures/semple/NS2_07_Audition3.pdf
Sekonder işitsel kortikal alanlar (asosiasyon korteksi) primer korteksten gelen lifler tarafından uyarılır.

Primer işitme korteksi tonotopik yapısına uygun olarak özgül seslere yanıt verir.
Sekonder asosiasyon alanları ise bu seslerin birleştirilerek değerlendirilmelerini, özellikle ses kalıplarının tanınmasını sağlar.
Ses frekansları primer ve sekonder işitme korteksi (işitme assosiasyonu) tarafından ayırt edilir.

Primer işitme kortekslerinin birinin tahrip edilmesi karşı taraftaki kulakta hafif işitme kaybına neden olurken her iki korteksin tahribi işitme duyarlılığını büyük oranda azaltır.

Sekonder işitme korteksinin tahribi ise kişinin sesin anlamını yorumlayamamasına neden olur.

Merve EVREN. İNSAN İŞİTME SİSTEMİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİNİN ÜÇ BOYUTLU MODELLEME VE GRAFİK ANİMASYON İLE GÖSTERİLMESİ, 2010
Merve EVREN. İNSAN İŞİTME SİSTEMİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİNİN ÜÇ BOYUTLU MODELLEME VE GRAFİK ANİMASYON İLE GÖSTERİLMESİ, 2010
Çoğu nöron iki kulaktan da uyarılmaya yanıt verse de duyarlılıkları aynı değildir. Korteks ardarda gelen iki tip bölgeye ayrılmıştır:

1)
Sumasyon kolonları
; nöronlar iki kulağın uyarılması ile de uyarılırlar (EE hücreleri), ama kontralateral input genellikle daha güçlüdür.

2)
Supresyon kolonları
; nöronlar unilateral input ile uyarılır karşı kulağın uyarılması ile inhibe olurlar (EI hücreleri).

Sumasyon ve supresyon kolonları tonotopik haritaya doğru bir açıyla yerleştirilmiştir. Bu nedenle işitme korteksi her düzeydeki frekansa ve kulaklar arası etkileşime doğru bir şekilde yanıt verebilir.
1.xa.yimg.com/kq/groups/23222650/1884912288/name/isitme_1.ppt
2.Kandel, Schwartz, Jessel. PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE
2
1
Optimal işlemleme iki hemisfer birbiriyle ilişkili olduğu zaman gerçekleşir.
Hemisferler arası ilişkiyi sağlayan yapılar mevcuttur.
Her iki beyin hemisferindeki kortikal sahaları birbirine bağlayan liflere komissüral lifler denir.
Bunlar;
Korpus Kallosum
Komissüra anterior
Komissüra posterior
Komissüra hipokampi

KORPUS KALLOZUM
Bu komissürlerden işitme açısından en önemlisi K
orpus Kallozumdur
.


Korpus kallozum
(KK), bir hemisfere ulaşan bilginin diğer hemisfere iletilmesinde rol oynayan en büyük ve en önemli yoldur. KK sağ ve sol beyin hemisferlerindeki ilgili merkezleri birbirine bağlar ve kalın miyelinli liflerden oluşur.


Olcay Eser,Alpay Haktanır,M. Gazi Boyacı,Fatih Ata Doğan,Ergün Karavelioğlu. Korpus Kallozumun Morfometrik Ölçümleri -Türk Nöroşirürji Dergisi 2011, Cilt: 21, Sayı: 1, 14-17

Broca alanı (44-45. alan)
•Dominant hemisferin frontal lobunun alt kısmında, frontal operkulum'da yer alır.
•Konuşmanın motor kısmının gerçekleştirilmesinden sorumlu olup, kelimeyi telafuz edebilmek
için gerekli motor kalıplar ve dilin gramer yapısı burada bulunur.


1.Dr .Sefer VAROL.Konuşma Bozuklukları D.Ü.T. F. Nöroloji A.B.D. LİSAN BOZUKLUKLARI
1
The Nervous System, The Sense of Hearing
Wernicke Alanı
Wernicke alanı (22. alan)
•Dominant hemisfer superior temporal gyrus'un arka kısmında bulunur.
•Anlama,
•İşitsel ve görsel mesajın anlamını çıkarma,
•İfade edilecek olan mesajın sembolik formasyonunu oluşturma,
•İsimlendirme fonksiyonlarını üstlenmiştir.

ANGÜLER GYRUS

İsimlendirme yapılabilmesi ve okunmanın sağlanmasında
görevlidir.

1.Dr .Sefer VAROL. Konuşma Bozuklukları D.Ü.T. F. Nöroloji A.B.D.LİSAN BOZUKLUKLARI

1
neuroscience/auditory-and-vestibular-systems-sensory-system-part-2/
neuroscience/auditory-and-vestibular-systems-sensory-system-part-2/
Efferent işitsel yollar korteksten kokleaya devam eden bir nöronlar zinciridir.

Olivokoklear sistem, en çok çalışan parçasıdır.

İşitme ile ilgili efferent yollar m. stapedius ve m. tensor tympani’nin refleks kasılmaları, refleksif baş ve göz hareketleri (kollikulus inferior ve superior) ve Rasmussen yoludur.


1.Dr. Aslıhan Külekçi UĞUR. Meniere Hastalarında Kontralateral Supresyonun Ölçümü. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.D. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, Yükseklisans Program, Ankara, 2004
2. Prof. Dr. Mürvet TUNCEL. İşitme Yolları
1
2
Efferent İşitme Yolları
Dinlediğiniz için
Teşekkürler :)
2

Santral İşitme Sistemi
Anatomisi ve Fizyolojisi
4203110007
Melissa Saenza, Dave R.M. Langers Tonotopic Mapping of Human Auditory Cortex, Hearing Research,2014
1
1
neuroscience/auditory-and-vestibular-systems-sensory-system-part-2/
Broca Alanı
http://www.cram.com/flashcards/bio-113-exam-5-nervous-system-1304862
Selçuk Apak. Korpus Kallozum Beynin Merkezindeki Gizemli Bölge

02.10.2014
İSTANBUL
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
Danışman: Yrd. Doç. Zahra POLAT
Full transcript