Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Erasmus+ med kommentarer

No description
by

Henrik Arvidsson

on 18 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Erasmus+ med kommentarer

Læringsmobilitet
Læringsmobilitet
Målgrupper
Studenter og ansatte innen høyere utdanning
Elever og lærlinger på fag- og yrkesopplæring
Ansatte i skole og barnehage
Representanter for ungdomsorganisasjoner
Elever på fag- og yrkesopplæring
Tilegnelse og bruk av kompetanse
Personlig utvikling
Profesjonell utvikling
Bedre fremmedspråkkompetanse
Bevissthet og forståelse for andre kulturer
Nettverksbygging
Forbedre samarbeid i undervisningssektoren
Fra 2 uker til 1 år
Praksisopphold i bedrift
Skole
For nyutdannede fagarbeidere
Ansatte på alle opplæringsnivå
Fra 2 dager til 2 måneder
Lærere og instruktører
Andre ansatte
Formål og ønsket utbytte
Hva er Erasmus+?
Strategiske partnerskap
Tidsplan
Endelig vedtak - november
Utlysning - november/desember
Søknadsfrist - februar/april
Norsk deltakelse med forbehold
De 5 største forandringene?
Tre hovedtiltak (Key Actions)
Institusjoner søker – individer deltar
"Europeisk utviklingsplan"
Samarbeid utenfor Europa
Sport
Hvorfor Erasmus+?
Nye ferdigheter
Kompetanseheving for lærere
Overføring av kunnskap
Ungdomsdeltakelse og -medvirkning
EUs nye program for utdanning, opplæring, ungdom og sport
Bygger på tidligere erfaringer
Mer integrert tilnærming
Bidrar til å nå strategiske mål
Hva er Erasmus+?
Enklere og mer effektivt
Når 5 millioner mennesker
Lånegaranti
Mer institusjonsbasert
Økt budsjett (40%)

Strategiske partnerskap
Institusjonelt samarbeid
Hvem kan samarbeide?
Former for samarbeid
Rammer for samarbeid
Alle innenfor utdanning
Innenfor samme nivå og på tvers
Barnehage, skole, høyere utdanning
Utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv
Utdanningsmyndigheter
Ungdomsorganisasjoner
Hva kan man samarbeide om?
Utvikle, overføre og innføre nye ideer og praksiser
Stort sett alt innenfor opplæring

Grunnopplæring - skolepartnerskap
Voksnes læring
Fag- og yrkesopplæring
Høyere utdanning
Ungdomspartnerskap
Deltakere fra minst 3 land
Unntak: skoler og regioner kan samarbeide bilateralt
Koordinator/partnere
2 eller 3 års samarbeid
Mobilitet
Elever/lærlinger
Tilsatte
Prosjektmål bestemmer samarbeidskonstellasjon
Ingen begrensninger hvilke sektorer som kan samarbeide
Innenfor sektor
På tvers
Søkere
Fritidsklubber
Kommunale tiltak
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Frivillige organisasjoner
Uformelle grupper
Støtte til:
Frivillig arbeid
Utvekslinger
Ungdomspolitiske møter
Kurs og opplæring
Aktiv Ungdom
Full transcript