Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН

No description
by

Sarangerel Sarangerel

on 21 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН

Байгууллагын танилцуулга:
Эрүүл мэнд спортын яам нь 1930 онд байгуулагдсан. Мөн одоогоор 101 ажилчинтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эрүүл мэнд спортын яамны сайдаар Г. Шийлэгдамба ажиллаж байна.
Эрхэм зорилго:
- Шударга өрсөлдөөн, сонголтод суурилсан, аюулгүй чанартай эрүүл мэндийн оношилгоо эмчилгээ, үйлчилгээ авах боломжийг иргэн бүрт олгох олон улсын стандартад нийцсэн нөхцлийг бүрдүүлэх явдал юм.
Эрүүл мэнд спортын яамны сайдын ажлын албанд тус тус албан тушаалтай хүмүүс ажиллаж байна. Үүнд:
Я. Цэвээнханд –сайдын туслах
П. Янжинлхам – дэд сайдын туслах
Д. Лхагвабаяр – дэд сайдын туслах
Л. Гантуяа – хэвлэл мэдээллийн ажилтан
Х. Намуун Уянга – хэвлэл мэдээллийн ажилтан

Яамны бүтэц
Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн үйл ажиллагаатай танилцах:
Эрүүл мэнд спортын яамны цахим программ нь Lotus, энэ программыг эрүүл мэндийн яамны харъяа байгууллагууд ашиглах боломжтой. Бичиг хэргийн цахим программ нь Lotus note гэсэн нэршилттэй тусгай программ байдаг. Энэ программыг бичиг хэрэгт ашиглахдаа ирсэн явсан карт хаах, өргөдөл гомдолд хариу авах мэдээлэл лавлагаа авах зориулалттай байдаг.
Ирсэн бичгийг зохих бүрдлийн дагуу хүлээн авч, цахим бүртгэлд оруулан, удирдлагад хариуцуулан бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өгч гарын үсэг зуруулна.
Байгууллагын бичиг хэрэгт 3 компьютер, 3 ширээ сандал 3 сандал, 1 канон, скайнер 1, принтер тус тус байна.
Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн өрөө чанар стандартын дагуу тоноглогдсон, агааржуулалт, гэрэлтүүлэг сайн ажиллах нөхцөлөөр бүрэн хангасан байна.
Байгууллагын бичиг хэрэг нь албан хэрэг хөтлөлтийг стандарт шаардлагын дагуу хөтөлж, хадгалан, нууцлалыг чандлан сахиж хадгалдаг.

Архивын үйл ажиллагаатай танилцах:
Баримт бичгийг архивт хүлээн авах, хадгалах
Баримт бичгийг 16-18 градуст сэрүүн хадгалдаг.
Баримт бичгийн нягтаршуулсан шүүгээтэй.
Баримт бичиг зөөдөг тэргэнцэртэй.
Чийгшил нь 50-55 байдаг.
Архив нь албан хэрэг хөтлөлтөнд зайлшгүй холбоотой. Уг байгууллагын архивт Байнга, түр нь 40-70 жилийн баримтуудыг хадгалдаг.


Байгууллагын архивын тоног төхөөрөмж
Архивын гэрчилгээ
Нягтаршуулсан шүүгээ
Агааржуулагч
Тэргэнцэр
Шат
Ширээ
Сандал
Галын хор
Шүүгээ
Аюулгүй байдлыг ханган ажиллах схем зэрэг байдаг.

Байгууллагын архивын өрөөний тохижилт
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН
Гүйцэтгэсэн : ……………………/ Э. Намуунзул/
……………………./ О. Сарангэрэл/


Улаанбаатар хот
2015 он

Агуулга
Оршил
Байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах Байгууллагын зохион байгуулалт Байгууллагын эрхэм зорилго
бүтэц
Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн үйл ажиллагаатай танилцах
Архивын үйл ажиллагаатай танилцах
Архивын тоног төхөөрөмж
Дүгнэлт
Хавсралт


Оршил
“Шинэ иргэншил дээд сургуулийн дэргэдэх” мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн Нарийн бичгийн дарга –Албан хэргийн ажилтны 2д ангийн суралцагч Эрдэнэ- баатар овогтой Намуунзул, Отгонтуяа овогтой Сарангэрэл нь 2014 оны 11-р сарын 6 өдрөөс 2015 оны 1-сарын 5 ны өдрийг хүртэл Эрүүл мэнд спортын яаманд архивын эрхлэгч Л.Сувдаа удирдлагын дор 45 хоног үйлдвэрлэлийн дадлагыг амжилттай хийн гүйцэтгэлээ.
Үйлдвэрлэлийн дадлагын зорилго нь: Нарийн бичгийн дарга албан хэргийн ажилтны өдөр тутмын үндсэн үйл ажиллагаатай танилцан аж ахуйн нэгж, байгууллага дээр хөтлөгдөж байгаа албан хэрэг хөтлөлтийг сайжруулах арга замыг тодорхойлох, байгууллагын архивын үил ажиллагаанд оролцож биечлэн хийж,онолын мэдлэгээ бодит байдлаар баталгаажуулан ажлын чадвар эзэмшихэд оршино.Эрүүл мэнд, спортын яамны сайд Г. Шийлэгдамба
Дэд сайдын туслах
П.Янжинлхам

Дэд сайдын туслах
Д.Лхагвабаяр

Сайдын туслах
Я.Цэвээнханд

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан
Л.Гантуяа

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан
Х.Намуун Уянга

Бичиг хэргийн өрөөний тохижилт
Дадлага хийж буй явц
Анхаарал хандуулсан явдалд баярлалаа
Full transcript