Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Actoren, omgevingsanalyse en casusindeling

description
by

Victor Winter

on 6 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Actoren, omgevingsanalyse en casusindeling

Casusanalyse PEST-analyse Actoren-analyse PEST

Politiek
Economie
Sociaal-Maatschappelijk
Technologie
(Ecologie)
(Demografie) Fasering (pag 107 boek)
1. voorbereiden intake gesprek
2. voeren intake gesprek
3.
4. uitvoeren vooronderzoek
5. opstellen plan van aanpak
6. uitvoeren onderzoek
7. analyse resultaten
8. uitbrengen advies
9.
10. (opstellen offerte) (implementeren advies) (evalueren resultaten) Adviestraject stappenplan Context Actoren/stakeholders:

een organisatie, groep of individu die (direct of indirect) belang heeft in het project, of die het project beïnvloedt of beïnvloed wordt in positieve of negatieve zin door de uitvoering en uitkomst van het project. Wie zijn er betrokken bij project
Wie zijn belanghebbenden?
Wat zijn hun belangen?
Zijn die tegengesteld?
Welke onderlinge relaties zijn er?
Wie moet je in ieder geval benaderen voor de case? Relevantie To do:

- Uitgebreid kennis maken met je team, bespreek PEST en stakeholder analyse, zoek informatie over opdrachtgever
- Ga met je team samen lunchen/borrelen/ naar de film
- Onderling afspraken maken
- Wie wordt er Teamleider
- Wie wordt er Kwaliteitsmanager
- Wie wordt er contactpersoon met de opdrachtgever
- evt andere rollen
- Informatie zoeken
- Gesprek met opdrachtgever voorbereiden
- Dropbox / googledocs aanmaken
- stuur PEST/actoren analyse op uiterlijk vrijdag 8 feb (v.j.winter@uu.nl)
- Voortgangsrapportage invullen (hoe?) Politiek (wetgeving, handhaving, politiek klimaat, mate van overheidsbemoeienis, beleid) heeft vaak een grote invloed op de casus Economie (concurrentie, economisch klimaat, marktontwikkeling, valuta, rente, inflatie, financiering, marktmechanismen) speelt vaak een dominante rol. Sociaal-maatschappelijke factoren (opvattingen, normen en waarden, gevoelens in de samenleving, cultuur, religie, drijfveren, doelstellingen, motieven) geven de krachten aan binnen een systeem. Technologie (wetenschap, kennis, innovativiteit, technische vooruitgang, technische mogelijkheden) geven de mogelijkheden aan, die soms abrupt een systeem ingrijpend kunnen veranderen. Opdrachtgeveranalyse + Soort organisatie Website Publicaties PEST/actoranalyse 1. Opdracht uitvoeren voor eigen casus
(10 minuten)
2. Opdracht uitvoeren voor andere casus
(10 minuten)
3. Ideeën uitwisselen
4. Eventueel analyses aanpassen Casusgroep Jo1 doet analyse casus J02
Casusgroep Jo2 doet analyse casus J03
Casusgroep J03 doet analyse casus J01

Casusgroep V01 doet analyse casus V02
Casusgroep V02 doet analyse casus V03
Casusgroep V03 doet analyse casus V04
Casusgroep V04 doet analyse casus V01 Helft van casusgroep J01 bespreekt met helft casusgroep J02 casus 2
Helft van casusgroep J02 bespreekt met helft casusgroep J03 casus 3
Helft van casusgroep J03 bespreekt met helft casusgroep J01 casus 1

Helft van casusgroep V01 bespreekt met helft casusgroep V02 casus 2
Helft van casusgroep V02 bespreekt met helft casusgroep V03 casus 3
Helft van casusgroep V03 bespreekt met helft casusgroep V04 casus 4
Helft van casusgroep V04 bespreekt met helft casusgroep V01 casus 1 Groep J01 analyseert eigen casus
Groep J02 analyseert eigen casus
Groep J03 analyseert eigen casus

Groep V01 analyseert eigen casus
Groep V02 analyseert eigen casus
Groep V03 analyseert eigen casus
Groep V04 analyseert eigen casus Managementtaal

..daar waar opportuun heeft decentraal werken, dichter bij 'de klant' de voorkeur
..de core business van de faculteit is onderzoek, onderwijs en valorisatie
..het lange termijn beleid wordt 'bottom-up' ingevoerd citaten uit 'verantwoordelijkheid nemen en geven' een toekomstbestendige faculteit betawetenschappen (2010) (on)zin? Management taal/tools Uit: Rapport adviescommissie strategie faculteit bètawetenschappen
Dr. J.M. van der Eijk, Prof.dr. E.C. Klasen Nu / hier ? Orientatie Plan van Aanpak Verzamelen data Rapportage Vrijdag:

gastcollege Thomas Walder (Arcadis)
oa. omgang met opdrachtgevers en
het helder krijgen van de vraag Winter
Consultancy 3.0 van Winden Pakkend Advies Opdracht:

Schrijf op:
- iets waar je trots op bent
- een blunder die je ooit gemaakt hebt Team J01
1 teamleider
teamleden Team J02
1 teamleider
teamleden Team J03
1 teamleider
teamleden kwaliteitsmanager kwaliteitsmanager kwaliteitsmanager Teamleider

- geeft richting aan het team
- verzorgt de wekelijkse voortgangs
rapportages aan de CEO
- is niet de baas
- heeft met andere teamleiders en CEO overleg over progressie Kwaliteitsmanager / coach

- komt uit een ander team
- controleert progressie en sfeer
- rapporteert aan CEO
- heeft met andere kwaliteitsmanagers en CEO overleg Gesprek met opdrachtgever:

- Bereidt het goed voor
schrijf dus dingen op!
- Kom op tijd
- Representatief (niet te slordig, niet te sexy)
- Stel vragen
- Vraag door
- Spreek 1 of 2 gespreksleiders af
- Spreek af wie er aantekeningen maakt
- Wees geïnteresseerd
- Chitchat Urgentie Importantie Plannen Nu doen Delegeren niet doen Eisenhouwer schema Team Know thyself *
... and know thy team sterke punten & valkuilen Kernkwaliteit Daadkracht Valkuil Drammerigheid Uitdaging Geduld Allergie Passiviteit Kernkwadranten Opdracht:

Ga met je team bij elkaar zitten en:
- wissel uit wat iedereen heeft opgeschreven POP

Wat hebben je teamgenoten
opgeschreven dat ze willen leren? Fasering
& Tools Praktisch Team V01
1 teamleider
teamleden Team V02
1 teamleider
teamleden Team V03
1 teamleider
teamleden kwaliteitsmanager kwaliteitsmanager kwaliteitsmanager Team V04
1 teamleider
teamleden kwaliteitsmanager Eisenhowerschema Spidercharts Stakeholder analyse PEST analyse SWOT analyse Business Balance Scorecards SMART ALV KB adje quaestor wvttk UB Cases J01 = Natuur & Milieu
J02 = Provincie Flevoland
J03 = Witteveen & Bos

V01 = Grontmij
V02 = Green Prototyping Platform
V03 = LEI
V04 = Milieucentraal * oa socrates divergeren convergeren divergeren convergeren s.m.a.r.t. (waarom?) (wat, waar,
wie, wanneer) Succes!
Full transcript