Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az egyház társadalmi tanítása

A Katolikus Egyház Katekézise alapján
by

Karoly Arisztid Ditzendy

on 28 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az egyház társadalmi tanítása

Az egyház
társadalmi tanítása

A Katolikus Egyház Katekézise
alapján

Az emberi
közösség

A személy és
a társadalom
A társadalmi
életben
való részvétel
A társadalmi igazságosság
Az emberi személy tiszteletben tartása
Az emberek közötti egyenlőség és különbözőség
Az emberi
szolidaritás

Lelki megosztás
Vagyoni megosztás
Az emberi hivatás közösségi jellege
A megtérés és a társadalom
A tekintély
A közjó
Felelősség és részvétel
Közösség
Kiindulópontja, tárgya és célja: AZ EMBER
SZUBSZIDIARITÁS
Isten mindenkinek megadta azokat a tevékenységeket, melyeket képessége szerint gyakorolni tud. A kormányzásnak ez a módja kell, hogy követésre találjon.
az egyén és a közösség, a közösség és a politikai rendszerek között lévő kapcsolatok harmóniája
TÁRSADALMI ALRENDSZEREK
Természetből adódó: család, település
A szocializáció , mint részvétel intézményei (gazdaság, politika, kultúra, szociális, sport, szabadidő)
Egység
Társadalom
CÉLOK
Lelki és szellemi élettér
ESZKÖZÖK
Ösztönös és anyagi élettér
Belső megtérés
Kegyelem
A politikai rendszerek különbözősége erkölcsileg elengedhetetlen
"Nincs hatalom, csak Istentől, ami van, azt Isten rendelte" (Róm 13,1)

Minden emberi közösségnek szüksége van tekintélyre, hogy megőrizze önmagát és fejlődését.
Az engedelmesség kötelessége mindenkitől elvárja, hogy adja meg a hatalomnak azt a tiszteletet, ami annak kijár.
JOGÁLLAM

Minden hatalmat ugyanazt a célt szolgáló más hivatalokkal és hatóságokkal ellensúlyozzanak.

A törvénynek, nem pedig az emberek önkényes akaratának van alárendelve minden.
"A politikai rendszer megválasztása és a vezetők kijelölése a polgárok szabad döntésére van bízva" (GS 74,3.§)
A hatalomnak a közjóért kell tevékenykednie.

Nem vezetheti le magából az erkölcsi törvényességet.
A közjó aspektusai
A személy tisztelete, úgy, ahogy van.
Helyes társadalmi rend és a szervezetek kibontakozása
Béke: az igazságos rend állandósága
A KÖZJÓ
Azoknak a társadalmi feltételeknek az összessége, amelyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és könnyebben elérjék tökéletességüket (GS 26,2.§)
A KÖZJÓ
A közjó mindenkor az egyén előrehaladására irányul. "Adolgok rendjét mindig a személyek rendjének kell alávetni, és nem fordítva." (GS 26,3.§)
Ennek a rendnek az alapja az igazság, amit az igazságosság épít és a szeretet éltet.
RÉSZVÉTEL

a személy önkéntes elkötelezettsége a társadalmi változásokban
közreműködés a közjó előmozdításában
az emberi személy méltóságának része
Elsősorban ott, ahol valaki magára veszi az egyéni felelősséget.
Közélet,
közügyek
A társadalmi részvétel intézményei
Szociális partnerek
Állandóan megújuló megtérés
Család
Munka
Közösség
Mindenki köteles embertársait kivétel nélkül úgy tekinteni, mint "másik önmagát", törődni azzal, hogy élehessenek és birtokolják az emberhez méltó élet feltételeit. (GS 27, 1.§)
Az alapjogok tiszteletben tartása nélkül a hatalom csak erőszakra tud támaszkodni.
A félelmet, előítéleteket, gőgöt és az önzés formáit nem a törvényhozás, hanem a SZERETET szünteti meg
DISZKRIMINÁCIÓ

Le kell küzdeni az Isten szándékával ellenkező mindenféle társadalmi vagy kulturális megkülönböztetést, akár
nem vagy faj,
bőrszín,
társadalmi helyzet,
nyelv,
vallás miatt lépne föl.
KÜLÖNBÖZŐSÉGEK

A különbözőségek a személyeket bátorítják.
A kultúrákat arra ösztökélik, hogy egyik a másikat gazdagítsa
EGYENLŐTLENSÉGEK

A kirívóan nagy gazdasági és társadalmi különbségek botrányosak és ellenkeznek a társadalmi igazságossággal, a méltányossággal, a személy méltóságával, és veszélyeztetik a békét
(GS 29,
2-3.§)
Szerkesztette:
Ditzendy Károly Arisztid
2011
Full transcript