Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Problemy Globalne w mediach

No description
by

Cornelia Faber

on 5 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Problemy Globalne w mediach

W UE pracuje obecnie 131 reaktorów o łącznej mocy 122 234 MWe, których udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2012 roku wyniósł 27%. Elektrownie jądrowe pracują w połowie (14 z 28) państw UE. Wiele państw buduje lub planuje budowę nowych bloków jądrowych.
Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może samo decydować czy chce rozwijać energetykę jądrową (EJ) – żaden organ UE nie może ani zmusić państwa do jej wdrożenia ani też zakazać.
ENERGETYKA JĄDROWA
Po raz pierwszy w historii ludzkości, człowiek zmienia klimat Ziemi poprzez emisje do atmosfery gazów zwiększających efekt cieplarniany. Główną ich przyczyną jest dramatyczne zwiększenie zużycia paliw kopalnych (węgiel, ropa i gaz), jakie nastąpiło od czasu Rewolucji Przemysłowej. Dzięki intensywnym badaniom w zakresie klimatologii odpowiedź na to pytanie jest już coraz lepiej znana. Międzyrządowy Panel do spraw Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) w swoim trzecim raporcie z 2001 r., sporządzonym przez ekspertów z całego świata, stwierdza: nie ulega wątpliwości, że antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych znacząco przyczyniły się do zmian klimatu obserwowanych w ciągu ostatnich 30-50 lat.
Wpływ człowieka na klimat
Surowce są to produkty naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego stanowiące materiał wyjściowy dla wszelkich procesów technologicznych, także produkty wstępne podlegające dalszej przeróbce na półfabrykaty.
Stopniowe wyczerpywanie się kopalnych surowców energetycznych i ich niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego, powoduje zwrócenie uwagi na odnawialne źródła energii. Produkcja energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w skali świata wynosi około 17%, natomiast w Polsce - zaledwie 2%, jednakże w ciągu najbliższych lat, wykorzystanie tej energii powinno kilkakrotnie wzrosnąć.
Źródła energii
Problemy globalne to te, które dotyczą wszystkich państw, wszystkich regionów świata i całej ludzkości.
MEDIA
Kto kłamie, kto jest wiarygodny?
Hania Szkarłat i Gosia Konecka kl. IIIf
Problemy Globalne w mediach.
Są to między innymi:
-wojna,
-konflikty międzynarodowe mogące zagrozić powszechną zagładą,
-demograficzny problem,
-globalne problemy żywnościowe, surowcowe i energetyczne,
- rozpiętość między bogatymi (Północą) i biednymi (Południem),
-zadłużenie,
-bezrobocie (wiążące się z budową nowego ładu gospodarczego),
-problemy społeczne: choroby typu AIDS, narkomania, przestępczość międzynarodowa, terroryzm, etc.
- posiadają charakter planetarny a nie tylko międzynarodowy (np. wycinanie lasów deszczowych w Amazonii powoduje powódź w Bangladeszu – problem nie dotyczy konfliktu pomiędzy indywidualnymi państwami),

- dotyczą interesów całej ludzkości, a jednocześnie dotykają życia nawet poszczególnych jednostek (np. dziura ozonowa, erozja gleby powodująca śmierć głodową),

- zagrażają nie tylko całej ludzkości ale mogą zagrozić cywilizacji jako takiej.


Czego potrzeba do rozwiązania problemów globalnych?
-wysiłek wszystkich państw

-współpraca o charakterze stałym (nie podlegająca koniunkturalnym wahaniom)

-zgodność w podejmowanych decyzjach
Co przedstawiają media?
Media to środek masowego przekazu, który pozwala nam dowiedzieć się co dzieje się na świecie, czy w naszym kraju.
Niestety, zbyt często przekazywane informacje okazują się podkoloryzowane, lub przeinaczone. Dlatego powinniśmy potwierdzać ich wiarygodność za pomocą wiedzy naukowej.
"
National Enquirer
wywołał sensację w internecie publikując artykuł oparty na wypowiedzi Davida Katza, przyjaciela zmarłego niedawno, Philipa Seymoura Hoffmana (aktora), w którym miały znajdować się nieznane szczegóły z życia aktora. Artykuł okazał się całkowitą nieprawdą, łącznie ze źródłem rewelacji."
Portale wiedzy:
Wiele portali "naukowych" posiada tego typu powiadomienia
W 2012 roku instytut Gallupa przeprowadził wśród Amerykanów sondaż na temat tego, czy ich zdaniem wiadomości podawane w prasie, telewizji i radiu sa rzetelne, obiektywne i kompletne.Okazało się, że 6-ciu z pośród 10-ciu reporterów odpowiedziało ,,raczej nie’’ lub ,,zdecydowanie nie’’.Czy taki brak zaufania jest uzasadniony?Sporo dziennikarzy i organizacji, dla których pracują, zapewnia, że dostarczane przez nich relacje są dokładne i zawierają dużo informacji.Istnieją jednak powody do obaw. A oto niektóre z nich.
Przykładem dla częstego braku wirygodności mediów jest:
https://www.youtube.com/watch?v=iwQcvEG_pTg#t=27
Dzieje się tak, ponieważ "encyklopedię" może uzupełnić każdy obywatel kraju, w którym jest ona dostępna.
Czołowe mass media znajdują się w rękach wpływowych korporacji. Media te mają ogromny wpływ na to, co i jak zostanie opublikowane oraz jaki stopień ważności będzie przypisany danej informacji.Ponieważ większość korporacji jest nastawiona na zysk, decyzje mediów podyktowane są względami ekonomicznymi.Zdarza się, że wiadomości, które mogłyby narazić właścicieli mediów na straty, nie są publikowane.
DZIENNIKARZE
Nie wszyscy dziennikarze są uczciwi. Niektórzy fabrykują informacje.Na przykład kilka lat temu pewien reporter z Japonii chciał pokazać, że nurkowie niszczą rafy koralowe o wybrzeży Okinawy. Gdy nie znalazł żadnych śladów wandalizmu, sam dokonał szkód i zrobił zdjęcia.Opinia publiczna może też zostać wprowadzona w błąd spreparowanymi fotografiami.Techniki fotomontażu są obecnie na tyle zaawansowane, że niektórych manipulacji praktycznie nie da się wykryć.
Fałszowanie treści informacji poprzez wybiórczość.
REKLAMODAWCY
To oczywiste, że reklamodawcy nie będą się promować w programach, w których ich produkty lub działalność są przedstawiane w złym świetle. Jeśli więc nie podobają im się treści emitowane na antenie jakiejś stacji, mogą wybrać inną. Wydawcy, świadomi tego faktu, są skłonni wstrzymywać wiadomości, które mogą być niekorzystne dla reklamodawców.
POLITYCY
Gross tematów poruszanych w mediach dotyczy władzy i polityków.Rządzący chcą przekonać opinie publiczną do popierania zarówno ich samych, jak i też ich poglądów.Z kolei media potrzebują informacji ze świata polityki, więc dziennikarze i przedstawiciele władzy czasami ze sobą współpracują.
Tendencyjne pranie ludzkich mózgów i manipulacja.
Elektrownie jądrowe na mapie świata
Full transcript