Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ph.d.-presentation

Min prezi præsentation i forbindelse med forsvar af min afhandling om intervention med digitale hjælpemidler i idrætslæreruddannelsen
by

Lars Elbæk

on 16 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ph.d.-presentation

Læring ved Intervention med Digitale Værktøjer i Idrætslæreruddannelsen
Der er ikke noget så teoretisk som en udfordret praksis
Lars Elbæk
Institut for Idræt og Biomekanik
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
HR - Video - SportsPlanner -Office - Web-2,0 - GPS - 'Pervasive computing'...........
ICT in PE
Where the staff reported a lack of clear instruction from the NC for PE and the ICT requirement, there was a call for new and precise models of good practice to be invented in this area (Thomas & Stratton, 2006, p. 628).

Students think that 'hands on' is required (Tearle & Golder, 2008)
Problemformuleringen behandles gennem problemstillinger om de digitale hjælpemidler, om læring af en ny praksis og om metoder:

Hvad er digitale hjælpemidler og deres funktion i forhold til bevægelse og idrætsuddannelse?

Hvilken læring foregår under udvikling og forandring af en undervisnings- og læringspraksis i uddannelse af idrætslærere?

Hvilke metoder bruges der i interventionerne og hvordan data fra forandringsprocesserne kan analyseres?
Aktionsforskning
interventioner
pragmatisk validering - de gode løsninger

Jeg er lidt forundret over, at der ikke er flere, der har taget fat i sådan nogle ting her, og jeg tænke meget over, om faget virkelig er meget stationært. Jeg hører lidt, at der bliver sagt ... ”Nåh, sådan gør vi ikke. Vi gør stadigvæk sådan, og vi gør sådan”. Der er ikke meget udvikling. Men det har vi nu - ikke? (EJ_2_1_52:33→)
Problemformulering
Hvordan kvalificeres og fremmes brugen af digitale hjælpemidler i den videregående idrætslæreruddannelse?
”Idræt er fysisk – ikke noget man læser – man lærer ved at gøre det” (MA_1_2_10:50→)
Og
”Vi blev ikke undervist i idræt – det var helt klart sørøverleg” (MA_1_3_46:17→)
”Allerede her fortæller CS, at han har oplevet undervisning og læring i foreningsidrætten, men aktivitetsigangsætning i skoleidrætten” (CS_2_1_2:00→)
”På idrætsuddannelsen var der en stor mængde praksis – og det lærte vi meget af – også om at undervise. Ellers var der ikke mange diskussioner af det. Idrætsgrenene var det væsentlige. Og det efterligner jeg i dag” (JH_1_1_10:33→).
Jeg synes meget af teorien kobler man til praktikken. Du læser en teori, og så går du ud og afprøver den og så virker den ikke. Så må du tilpasse den, eller finde noget andet, eller så passer det på én elev, men passer ikke på de 15 andre. Man skal altid justere og man skal have en kæmpe viden og erfaring. Det kræver at man er lidt kreativ. Og det synes jeg måske opgaven, i og med at den er så fri, lægger op til. (MA_1_5_12:13→)
Jeg tror .... altså man skal lidt tvinges til det, til at tænke nyt og til at gøre nogen ting, man bare ellers aldrig selv ville gøre. Hvorfor skulle man ellers gøre det?
Jeg huske bagefter så sad Anders og jeg og snakkede, og han gad i hvert fald ikke kaste sig ud i det igen. Men det skal vi, man er måske lidt nervøs for det. ”Men Anders vi må bare ikke bliver sådan nogle lærer der ikke tør gøre det.” Det er min største frygt, at jeg bliver sådan en lærer, der ikke tør kaste mig ud i nye ting. (ITV_AJ_2_5_19-03-07_21:32)
PBL bruger virkelighedssimulationer gennem cases og dermed problemer, der er kontekstbundet og knyttet til praksis. Dermed er målet at læringsstrategien fokuserer og motiverer til udvikling af kompetencer i forhold til de opgaver praksis byder på. Karakteristika ved PBL er:
problembaseret
gruppebaseret
studentercentreret
vejledning og/eller støtte af tutor
I LIDVI kombineret med digitale værktøjer
- Fire selvstændige artikler:
Developing a multi-disciplinary practice-theory for use of video in learning movements.

Looking at Expansive Learning in a digitally supported pre-service Physical Education Teachers Education (PETE) programme – development of a qualitative effect.

Developing the concept of “The Appreciative Investigatory Systemic Intervener” using action research.

Methodological reflections in creation and analysis of videotaped interviews and observations regarding the "lived experience of change" in action research.
Afhandlingens resulater findes i
Jonas strakte ikke sin arm i ’clear’ (badminton), han lavede sådan denne der, og så blev det ikke et højt clear..... Jeg sagde, hvad han skulle gøre, men han blev ved. – Da han så det på videoen, sagde han ”Hvor er det grimt. Det gør jeg faktisk”. Så man kan mærke, der er ting, der bliver mere tydelige for én. Og det bliver nemmere at gå ind og rette uden at fornærme. .... Da var jeg glad for, at det blev filmet. (ITW_AJ_2_4_3:43→)
”Du slår til bolden næsten ved siden af dit hoved” og den lærende svarer ”Ov ja – det er faktisk rigtigt”: (OBS_2_4_22-01-07_2:37:02→)
Jamen der står vi på tærsklen til at skulle i gang med et videoanalyseredskab. Det vil jeg arbejde på, og så en eller anden form for formuleret case. Det næste bliver at lave nogle mediabooks, de her små klip med kommentarer, hvor de sådan selv kan opbygge en portefølje af deres egen udvikling. Og inden for disse rammer ku jeg sagtens konvertere undervisning til vejledning. (ITV_JH_1_5_02-03-07_01:20)
Jeg kan godt lide arbejdsformerne inden for musik, bevægelse og udtryk. Det er meget frit. Hvor man kan sige, det andet er meget lukket. Når jeg kommer ud, tror jeg at der er nogle realiteter der rammer mig.
I praksis tror jeg ikke det kan lade sig gøre på den måde, og så må man ty til den næstbedste form, som så kan være at jeg styrer mere, og sørger for at der er tryghed i klassen – trods alt. (ITV_CS_2_5_26-03-07_0:53)
Mediering af bevægelser kan ske digitalt, idet idrætsundervisning er medieret i en eller anden form analogt eller remedieret digitalt.
Digitale hjælpemidler til bevægelse og idrætsundervisning kan vurderes skematisk i forhold til de didaktiske potentialer.
Det kan være udfordrende at lære sig at anvende digitale hjælpemidler i idrætsundervisning, da processen ofte støder på modstand.
Denne læring i projektet førte til en ændret praksis i retning af mere udtalt brug af en problemløsende tilgang og studentercentreret undervisning samt anvendelse af digital hjælpemidler
Gennem aktionsforskning blev det muligt at udvikle en digitalt støttet idrætslæreruddannelse.
Denne blev støttet ved, at forskeren indgik som anerkendende undersøgende systemisk intervenient.
Ved brug af videodata var det muligt at vise ’tegn’ på ekspansiv læring og forandringslæring.
Samarbejdet med 2 linjefagshold i idræt.
Lære at bruge digitale hjælpemidler sammen med studentercentrerede arbejdsformer i uddannelsen af idrætslærere.
- En sammenbindende tekst der:
Introducerer projektet.
Redegør for betingelserne og målet for idrætslæreruddannelsen og interventionerne.
Beskriver de medvirkende (subjekter).
Beskriver karakteren af de 2 elementer, der er interveneret med, de digitale hjælpemidler og de studentercentrerede undervisningsformer.
Uddyber metoden.
Redegør for teoretiske refleksioner i forhold til projektet.
Afhandlingen består yderligere af
Det kan være udfordrende at lære sig at anvende digitale hjælpemidler i idrætsundervisning, da processen ofte støder på modstand.
Denne læring i projektet førte til en ændret praksis i retning af mere udtalt brug af en problemløsende tilgang og studentercentreret undervisning samt anvendelse af digital hjælpemidler
Resultaterne viste tillige at positive oplevelser tæt på egen praksis med omlæring af undervisningspraksis, kan være med til at ændre holdning eller handling i retning af fremover at ville udvikle og forandre praksis.
Det jeg definerer som forandringslæring.
Resultaterne viste tillige at positive oplevelser tæt på egen praksis med omlæring af undervisnings- og læringspraksis, kan være med til at ændre holdning eller handling i retning af fremover at ville udvikle og forandre praksis. Det jeg definerer som forandringslæring.
Full transcript