Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM

No description
by

on 13 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM

SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM
1. Al-Qur'an
Al-Qur'an: Kalamullah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril Kepada Rasulullah SAW.
2. Hadist
Hadist : perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah Saw
4. Qiyas
Qiyas
: Menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian yang lainya yang ada nashnya
dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash
3. Ijma'
Ijma' : kesepakatan semua mujtahidin dikalangan umat Islam pada suatu masa, setelah kewafatan Rasulullah
atas suatu hukum syara' mengenahi suatu kejadian ataupun kasus
6. Al-Maslahah Mursalah
Al-Maslahah mursalah
: Kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.
Contoh:
1. Larangan dumping,
2. Pengadilan niaga syariah
3. Uang
4. Cukai
5. Ikhtisan
Ikhtisan
: pindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali ke qiyas khafi atau dari hukum kulli kepada hukum istisnai karena terdapat dalil yang lebih kuat (lebih baik)
Mata Kuliah: Dasar-dasar Ekonomi Islam
Kandungan al-Qur'an:
1. Aqidah,
2. Akhlaq
3.
Syari'ah

4. Kisah
5. Ilmu pengetahuan
6.Dll
1. Ibadah,
2. Munakahat,
3. Jinayah,
4. Siyasyah
5. Muamalah
6. Mawaris
Contoh :
Ucapan: Ladharaa wala dirara (tidak boleh membahayakan
diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain
1. Riba
2. Bekerja
3. Konsumsi
4. Transaksi
5. Dll
Perbuatan: Solat lima waktu
Perbuatan (sahabat) : Muaz bin jabal di utus ke Yaman
Contoh: perbankan (lembaga keuangan) syariah, Asuransi syariah, Kontrak dalam perbankan syariah
Contoh:

1. Khamer
2. Ganja

1. Wiski, Bir
2. Morfin, Ekstasi,
Contoh:
Jual beli salam,
Jual beli istisna'
Jual beli On-line
7. Al-'Urf
Al-'Urf:
sesuatu yang sering dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa perbuatan ataupun perkataan

Contoh:

1.Transaksi dalam jaminan (garansi)
2. Jual beli di supermarket
Sumber hukum
: segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat,yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum Islam :
segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari’at Islam.

Sumber hukum ekonomi Islam
: segala sesuatu yang dijadikan pedoman untuk menggali suatu hukum dalam bermuamalah
SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM
Sumber Hukum Primer
1. Al-Qur'an
2. Hadist
Sumber Hukum Sekunder
1. Ijma'
2. Qiyas
3. Ikhtisan
4. Al-Maslahah Mursalah
5. Urf
Full transcript